English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...


 1. Chủ tịch UBND tỉnh: Lê Văn Hẳn
    - Giới tính: Nam
    - Sinh ngày: 12/10/1970
    - Nơi sinh: Xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
    - Quê quán: Xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
    - Dân tộc:  Kinh
    - Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 02/3/1995
    - Ngày chính thức: 02/3/1996
   - Khen thưởng: Bằng khen của Bộ, ngành; Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; Bằng khen Thủ tướng Chính phủ; Huân chương lao động hạng III.
Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực:
       + Chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng nông thôn mới; cải cách hành chính; tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, xây dựng chính quyền; công tác nội chính; công tác tiếp công dân; tư pháp, thi hành án dân sự; công tác thi đua khen thưởng; giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác dân vận chính quyền.
        + Tài chính và ngân hàng.
        + Quy hoạch về phát triển kinh tế - xã hội, đô thị, nông thôn,…
        + Quốc phòng, an ninh; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
    - Trực tiếp phụ trách các sở, ngành: Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ đội Biên phòng, Nội vụ, Tài chính, Thanh tra, Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự, Cục Thuế, Kho bạc, Ngân hàng, Quỹ tín dụng nhân dân, Quỹ Đầu tư phát triển; các hội và các doanh nghiệp thuộc khối.
     - Trưởng Ban Chỉ đạo An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh; Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án SME và AMD; Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh; Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử; Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể.
     - Theo dõi và chỉ đạo các huyện: Cầu Kè, Tiểu Cần và thành phố Trà Vinh.

2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Trung Hoàng
    - Giới tính: Nam
    - Sinh ngày: 13/01/1965
    - Nơi sinh: Xã Xuân Lộc, huyện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
    - Quê quán: Xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
    - Dân tộc: Kinh
    - Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 26/10/1991
    - Ngày chính thức: 26/10/1992
    - Khen thưởng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành
    - SĐT: 0913.962.969
    - Email: nthoang@travinh.gov.vn
      Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý, điều hành và chỉ đạo các lĩnh vực: 
    - Chỉ đạo trực tiếp các lĩnh vực: Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp, phát triển điện, giao thông vận tải, an toàn giao thông, quản lý thị trường, xây dựng cơ bản; quy hoạch đô thị và nông thôn; phát triển nhà ở, khu dân cư, thoát nước, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.
    - Phụ trách các sở, ngành: Giao thông vận tải, Xây dựng, Công Thương; các Ban Quản lý thuộc lĩnh vực xây dựng cơ bản; Quản lý thị trường; Điện lực; các hội và các doanh nghiệp thuộc khối.
    - Giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách.
    - Theo dõi, chỉ đạo công tác Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
    - Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công.
    - Theo dõi và chỉ đạo các huyện: Châu Thành và Càng Long.

 

 3. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Thanh Bình
    - Giới tính: Nam.
    - Sinh năm: 1969
    - Quê quán: xã Ngọc Biên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
    - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính, Đại học Kinh tế Thủy sản
      Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý, điều hành và chỉ đạo trực tiếp các lĩnh vực:
    - Nông - Lâm - Ngư nghiệp; Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 
    - Văn hóa, thể thao, du lịch; giáo dục, đào tạo; y tế; dân tộc, tôn giáo; lao động, thương binh và xã hội; công tác giảm nghèo bền vững.
    - Cải cách hành chính, chính quyền điện tử; tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền; công tác nội chính; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo chung; tư pháp, thi hành án dân sự; công tác dân vận chính quyền.
    - Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh tỉnh.
    - Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.
    - Phụ trách các sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Ban Dân tộc, Bảo hiểm xã hội, Văn phòng Ban Chỉ đạo giảm nghèo; các Trường: Cao đẳng nghề Trà Vinh, Cao đẳng Y tế, Đại học Trà Vinh; các hội và doanh nghiệp thuộc khối. 
    - Giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách.
    - Trực tiếp phối hợp hoạt động với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các Tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh.
    - Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công.
    - Theo dõi và chỉ đạo thị xã Duyên Hải và huyện Cầu Ngang.

 

 4. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: Nguyễn Quỳnh Thiện
    - Giới tính: Nam.
    - Sinh năm: 1970
    - Quê quán: xã Định Thủy, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre 
    - Trình độ chuyên môn: cử nhân Ngoại ngữ (tiếng Anh), cử nhân Quản trị Kinh doanh, thạc sĩ Kinh tế học.
      Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý, điều hành và chỉ đạo các lĩnh vực: 
    - Đổi mới và phát triển doanh nghiệp; xúc tiến đầu tư, thương mại; kế hoạch đầu tư, khoa học công nghệ, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; khai thác tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường; xác định giá đất cụ thể; kinh tế tập thể, hợp tác xã; kinh tế đối ngoại và hợp tác kinh tế - xã hội với các tỉnh, thành bạn; ngoại vụ; báo chí, phát thanh, truyền hình.
    - Xây dựng và phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và Khu Kinh tế Định An.
    - Phụ trách các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Thống kê, Ban Quản lý Khu kinh tế, Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh; các hội và các doanh nghiệp thuộc khối.
     - Giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách.
     - Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công.
     - Theo dõi và chỉ đạo các huyện: Duyên Hải và Trà Cú.

UBND các huyện, thị, TP
Đơn vị sự nghiệp

Chung nhan Tin Nhiem Mang