English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 6104

Kế hoạch "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh vừa ký ban hành Quyết định số 2771/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 ban hành Kế hoạch "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

 

Kế hoạch nhằm bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân; hạn chế đến mức thấp nhất các ca mắc, ca chuyển bệnh nặng, tử vong do COVID-19; khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; thực hiện mục tiêu kép, đưa tỉnh chuyển sang trạng thái bình thường mới.

Theo Kế hoạch, Trà Vinh phân loại cấp độ dịch thành 4 cấp, gồm: Cấp 1 - nguy cơ thấp (bình thường mới) tương ứng với màu xanh; cấp 2 - nguy cơ trung bình, tương ứng với màu vàng; cấp 3 - nguy cơ cao, tương ứng với màu cam; cấp 4 - nguy cơ rất cao, tương ứng với màu đỏ.

Phạm vi đánh giá cấp độ dịch từ quy mô cấp xã, phường, thị trấn; khuyến khích đánh giá từ phạm vi, quy mô nhỏ nhất có thể (dưới cấp xã) nhằm bảo đảm linh hoạt, hiệu quả.

Tiêu chí đánh giá cấp độ dịch gồm: Tiêu chí 1 là tỷ lệ ca mắc mới tại cộng đồng/số dân/thời gian (số ca mắc mới tại cộng đồng/100.000 người/tuần); tiêu chí 2 là độ bao phủ vắc xin (tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 1 liều vắc xin phòng Covid-19; tối thiểu 80% người từ 50 tuổi trở lên được tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19); tiêu chí 3 là bảo đảm khả năng thu dung, điều trị của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh các tuyến.

Tỉnh sẽ áp dụng các biện pháp y tế sau:

- Chuẩn bị năng lực ứng phó với dịch COVID-19: xây dựng kịch bản và phương án bảo đảm công tác y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 theo từng cấp độ dịch; tổ chức triển khai khi có dịch xảy ra trên địa bàn; Tăng cường tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn; Tăng cường khả năng thu dung, điều trị và chăm sóc người mắc COVID-19.

- Công tác xét nghiệm và cách ly y tế thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Sở Y tế.

- Công tác tiêm chủng: đẩy nhanh tốc độ tiêm vắc xin phòng COVID-19, bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả cho người được tiêm. Kịp thời cập nhật và quản lý thông tin tiêm chủng trên hệ thống hồ sơ sức khỏe, quản lý tiêm chủng. Hoàn thành nhập liệu dữ liệu đã tiêm vào hệ thống; chuẩn bị sẵn sàng danh sách đối tượng được tiêm chủng và cập nhật đầy đủ thông tin lên Hệ thống tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

- Sàng lọc phân loại người nhiễm và điều trị bệnh nhân COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Đồng thời, cập nhật, triển khai đầy đủ các hướng dẫn của Bộ Y tế về thực hiện công tác điều trị bệnh nhân COVID-19. Tổ chức các trạm y tế lưu động, thực hiện chăm sóc y tế cho các đối tượng cách ly tại nhà, khu vực phong tỏa. Duy trì hoạt động của hệ thống khám bệnh, chữa bệnh an toàn.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn chủ động quyết định áp dụng các biện pháp hành chính tương ứng với từng cấp độ dịch do Sở Y tế công bố và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng giao nhiệm vụ cho các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện Kế hoạch. Trong đó, Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tỉnh có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch. Các sở, ngành tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát và phát huy tính tự chủ, linh hoạt, sáng tạo trong chủ trì và phối thực thực hiện công việc được giao, đồng thời xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kế hoạch này tại cơ quan, đơn vị. UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Ban hành kèm theo Quyết định là Phụ lục về các hoạt động và biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo cấp độ dịch đối với tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và đối với cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Đánh giá cấp độ dịch của tỉnh tính đến thời điểm ngày 26/11/2021 (theo tiêu chí của Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 13-10-2021 của Bộ Y tế) thì cấp độ dịch của tỉnh Trà Vinh là cấp 2

P.A

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 290
  • Hôm nay: 9182
  • Trong tuần: 167,011
  • Tất cả: 40,995,201

Chung nhan Tin Nhiem Mang