English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...

Tổng kết hoạt động năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Ban Chỉ đạo Phát triển điện

Sáng ngày 25/02, ông Nguyễn Trung Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phát triển điện chủ trì hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Ban Chỉ đạo Phát triển điện. Dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành, địa phương có liên quan.

Quang cảnh hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, nguồn điện trên địa bàn tỉnh gồm 04 nhà máy nhiệt điện than với tổng công suất 4.498MW và 05 nhà máy điện gió với tổng công suất 322MW. Sản lượng điện năng phát lưới là 17.121 triệu kWh.

Đường dây truyền tải 220kV, 500kV và trạm biến áp 220kV, 500kV đi qua địa bàn 21 xã, 01 thị trấn (Càng Long) thuộc 5 huyện, 01 thị xã do Truyền tải Điện Miền Tây 2 thuộc Công ty Truyền tải Điện 4 quản lý vận hành.

Đối với đường dây và trạm 110kV; đường dây 110kV tổng chiều dài tuyến 146,08km, trạm 110kV/22kW gồm 6TBA/9MBA/tổng dung lượng 360MVA. Công suất phụ tải lớn nhất toàn tỉnh hiện nay là 187,4MW đạt 58,56% công suất trạm 110kV (360MVA), cơ bản lưới điện 110kV đảm bảo cung cấp điện trên địa bàn.

Lưới điện trung  hạ thế đang vận hành trên địa bàn toàn tỉnh gồm 2.776,3km đường dây trung áp; 5.913,6km đường dây hạ áp, 6.371 trạm/664MVA dung lượng trạm biến, với tỷ lệ 99,25% hộ sử dụng điện (vượt 0,05% so với kế hoạch năm 2021 là 99,2%) so với tổng số hộ dân trên địa bàn tỉnh.

Trong năm vừa qua, Ban Chỉ đạo Phát triển điện đã điều hành thực hiện tốt công tác cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội và sinh hoạt của nhân dân, đảm bảo cung cấp điện an toàn liên tục cho các ngày lễ, Tết, bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng  nhân dân, các bệnh viện, cơ sở y tế và các khu vực cách ly tập trung phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Sản lượng điện nhận năm 2021 là 1,2 tỷ kWh, tăng 3,22% so với năm 2020 (1,162 tỷ kWh), sản lượng bình quân ngày đạt 3,29 triệu kWh, sản lượng ngày lớn nhất đạt 3,8 triệu kWh (ngày 31/5/2021), công suất lớn nhất (Pmax) đạt 187,4MW (ngày 31/5/2021) tăng 3,3% so năm 2020 (181,4MW). Điện thương phẩm năm 2021 đạt 1.107,42 triệu kWh, chiếm 100,13% kế hoạch năm 2021 (1.106 triệu kWh) tăng trưởng 2,2% so cùng kì năm 2020.

Về tăng cường thực hiện tiết kiệm điện, năm 2021 toàn tỉnh Trà Vinh tiết kiệm điện được 26,75 triệu kWh, đạt 111,72% kế hoạch cả năm 2021 (23,94 triệu kWh).

Năm 2022, tổ giúp việc tham mưu phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động điện lực và sử dụng điện, các đơn vị điện lực trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển điện. Trong đó quan tâm đến cải tạo các đường dây hạ thế đã xuống cấp; phục vụ trồng màu và nuôi trồng thủy sản; rà soát các hộ sử dụng nối đuôi không an toàn. Tổ chức thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt đảm bảo tiến độ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương góp phần thực hiện tiêu chí số 4 về điện thuộc chương trình Quốc gia nông thôn mới. Triển khai nhân rộng mô hình điện mặt trời trên mái nhà của cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Hoàng phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Hoàng chỉ đạo Thường trực BCĐ nhanh chóng hoàn thiện các báo cáo, kế hoạch của BCĐ để ban hành chính thức; phối hợp với UBND cấp huyện, các cơ quan có liên quan hỗ trợ cho Tổng công ty Điện lực miền Nam, Công ty Điện lực Trà Vinh đẩy nhanh tiến độ hoàn thành 5 dự án còn kéo dài: công trình Trạm 110kV Trà Cú và đường dây 110kV Cầu Kè – Trà Cú – Duyên Hải, công trình phân pha dây dẫn đường dây 110kV Vũng Liêm – Trà Vinh, công trình Xuất tuyến trạm 220kV Trà Vinh 2, công trình Trạm 110kV Dân Thành và đường dây đấu nối, công trình Đường dây mạch 2 trạm 220kV Trà Vinh 2 – trạm 110kV Cầu Kè. Theo dõi, đôn đốc ngành điện đẩy nhanh tiến độ đầu tư lưới điện theo kế hoạch để phục vụ cho nuôi trồng thủy sản, sản xuất kinh doanh cũng như sinh hoạt của người dân trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các địa phương sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho nhà đầu tư, triển khai các dự án theo đúng thời gian quy định, đặc biệt là các dự án trạm biến áp và đường dây, các công trình điện gió chưa hoàn thành.

Bên cạnh đó, Phó chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thường trực BCĐ thường xuyên rà soát, hỗ trợ vận động người dân sớm nhận tiền bồi thường thu hồi của nhà nước; tuyên truyền với tổ chức, các doanh nghiệp thực hiện theo chỉ đạo của Bộ, ngành Trung ương; kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động sử dụng điện. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng kế hoạch, triển khai quán triệt ngay việc tuyên truyền tiết kiệm điện, an toàn sử dụng điện, hành lang an toàn lưới điện trong nhân dân.

T.P

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 241
  • Hôm nay: 3114
  • Trong tuần: 118,867
  • Tất cả: 39,042,652

Chung nhan Tin Nhiem Mang