English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...

Trà Vinh triển khai các văn bản của Trung ương

Sáng ngày 8/3, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy Trà Vinh tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt một số kết luận, quy định, hướng dẫn của Trung ương năm 2022. Đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy đến dự và chủ trì hội nghị.

Quang cảnh cuộc họp

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Đằng nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của hội nghị triển khai các văn bản Trung ương là nhằm tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ. Đồng thời nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhằm triển khai thực hiện đồng bộ quyết liệt, hiệu quả kết luận, quy định, hướng dẫn của Trung ương và các văn bản cụ thể hóa của tỉnh. Qua đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Đằng đề nghị các đại biểu phải nêu cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, tập trung nghiên cứu các tài liệu. Trong tổ chức triển khai thực hiện phải tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, địa phương, cơ quan, đơn vị phải gương mẫu thực hiện trước.

Theo đó, các đại biểu được nghe triển khai các văn bản như: Kết luận số 21 của Ban chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 49 của Bộ Chính trị “về tổ chức Đảng trong quân đội nhân dân Việt Nam”; Quy định số 46 của Ban Bí thư “về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc huyện ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy”; Quy định số 50 của Bộ Chính trị “về công tác quy hoạch cán bộ”. Các đại biểu được nghe thông qua Quy định số 57 của Ban Bí thư “về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị”; Quy định số 58 của Bộ Chính trị “một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ”; Quy định số 37 của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Đồng thời các đại biểu được nghe triển khai Hướng dẫn số 16 của Ban Tổ chức Trung ương “về một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ” và Hướng dẫn số 02 của Ủy Ban kiểm tra Trung ương về thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm.

      Xuân Kha  

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 226
  • Hôm nay: 2621
  • Trong tuần: 118,374
  • Tất cả: 39,042,159

Chung nhan Tin Nhiem Mang