English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...

Tỉnh ủy kiểm tra công tác xây dựng Đảng tại Cầu Kè

Chiều ngày 16/6, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Đằng cùng đoàn công tác của Tỉnh ủy đến kiểm tra về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tại huyện ủy Cầu Kè.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Đằng kiểm tra công tác xây dựng Đảng tại Cầu Kè

Đánh giá kết quả thực hiện trong 6 tháng đầu năm, các ý kiến cho rằng: Ban thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc triển khai, quán triệt các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy được sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, hội viên các đoàn thể và nhân dân với nhiều hình thức, phù hợp tình hình và điều kiện của địa phương. Việc học tập và làm theo Bác huyện có 55 mô hình tiêu biểu được nhân rộng. Đối với việc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đến nay hầu hết các chỉ tiêu đều đạt trên 50% so nghị quyết năm, nổi bật là trong công tác thủy lợi nội đồng thực hiện đạt 200% so nghị quyết.

Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Đằng: quá trình thực hiện huyện đã xác định được nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để tập trung dồn sức, thực hiện có hiệu quả và chủ động cụ thể hóa, ban hành một số văn bản đặc thù riêng của huyện đối với các vấn đề khó khăn, hạn chế. Đồng thời tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua “dân vận khéo”, kịp thời nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và công tác tiếp công dân được đảm bảo thực hiện tốt.

Bên cạnh kết quả đạt được, Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ ra những hạn chế, tồn tại, đề ra những biện pháp khắc phục và chỉ đạo những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Theo đó Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị huyện tăng cường triển khai, quán triệt các kết luận, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị bảo đảm nhanh chóng, kịp thời và cụ thể hóa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Quán triệt nhất quán, xuyên suốt phương châm hành động của Tỉnh ủy “Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phá, phát triển” trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị nâng cao chất lượng các khâu trong công tác cán bộ, nhất là công tác quy hoạch cán bộ đảm bảo sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, gắn bó mật thiết với nhân dân; cần có sự đánh giá, rà soát để kịp thời đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện, không hoàn thành nhiệm vụ; kịp thời bổ sung những nhân tố mới đủ tiêu chuẩn, điều kiện, có triển vọng phát triển. Xây dựng kế hoạch đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị để bảo đảm tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý cho nhiệm kỳ tiếp theo. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy theo chuyên đề, chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Đằng chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước. Đồng thời tập trung thực hiện tốt việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của người dân và tiếp tục đổi mới phương thức, tác phong, lề lối làm việc của cấp ủy.

                                         Xuân Kha

 

 

 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 208
  • Hôm nay: 1870
  • Trong tuần: 117,623
  • Tất cả: 39,041,408

Chung nhan Tin Nhiem Mang