Thường trực HĐND tỉnh Trà Vinh khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 7206
    

+ Họ tên: Kim Ngọc Thái

+ Sinh năm: 1969

+ Quê quán: Xã Tân Hiệp, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trà Vinh

+ Trình độ: Cử nhân Kinh tế Chính trị


 

 

 

 

+ Họ tên: Dương Thị Ngọc Thơ

+ Sinh năm: 1971

+ Quê quán: Xã Long Toàn, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trà Vinh

+ Trình độ: Cử nhân Khoa học, Xã hội và Nhân văn, Cử nhân Luật

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Họ tên: Kiên Quân

+ Sinh năm: 1966

+ Quê quán: Xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trà Vinh

+ Trình độ: Cử nhân Quản lý Giáo dục

 

 

 

 

 

+ Họ tên: Thân Thị Ngọc Kiều

+ Sinh năm: 1979

+ Quê quán: Xã An Trường A, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Trà Vinh

+ Trình độ: Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, Cử nhân Kinh tế, Thạc sĩ Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước

 

 

 

 

+ Họ tên: Nguyễn Văn Khiêm

+ Sinh năm: 1968

+ Quê quán: Xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long

+ Chức vụ: Trường Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Trà Vinh

+ Trình độ: Đại học Sư phạm - Cử nhân Hành chính

 

 

 

 

 

 

+ Họ tên: Trần Văn Phong

+ Sinh năm: 1975

+ Quê quán: Xã Đôn Châu, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Trà Vinh

+ Trình độ: Đại học Luật, Thạc sĩ Quản lý Kinh tế

 

 

 

 

 

 

 

+ Họ tên: Thạch Giàu

+ Sinh năm: 1972

+ Quê quán: Xã Nhị Trường, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Trà Vinh

+ Trình độ: Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, Cử nhân Kinh tế Phát triển, Thạc sĩ Quản lý Kinh tế