Thường trực HĐND tỉnh Trà Vinh khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021
Lượt xem: 6382

 

+ Họ tên: Trần Trí Dũng

+ Sinh năm: 1959

+ Quê quán: Xã Hùng Hòa, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trà Vinh

+ Trình độ: Cử nhân Khoa học Quân sự, Cử nhân Quản trị Kinh doanh

 

 

 

 

+ Họ tên: Đặng Thị Phương

+ Sinh năm: 1966

+ Quê quán: Xã Long Hữu, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
+ Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

+ Trình độ: Cử nhân Báo chí

 

 

 

 

 

 + Họ tên: Dương Thị Ngọc Thơ

+ Sinh năm: 1971

+ Quê quán: Xã Long Toàn, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
+ Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

+ Trình độ: Cử nhân Khoa học Xã hội - Nhân văn, Cử nhân Luật

 

 

 

 

 

 + Họ tên: Phạm Quốc Dũng

+ Sinh năm: 1971

+ Quê quán: Xã Hiệp Mỹ Tây, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

+ Trình độ: Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh; Ngành: Kinh tế Nông lâm; Đại học Kinh tế ngành: Quản lý kinh tế

 

 

 

 

+ Họ tên: Thạch Giàu

+ Sinh năm: 1972

+ Quê quán:  Ấp Ba So, xã Nhị Trường, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh

+ Trình độ: Cử nhân Xây dựng Đảng - Chính quyền Nhà nước và Cử nhân Phát triển Kinh tế

 

 

 

 

+ Họ tên: Nguyễn Hiền Tuấn

+ Sinh năm: 1961

+ Quê quán: Thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh
+ Chức vụ: Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh

+ Trình độ: Cử nhân Luật

 

 

 

 

 

+ Họ tên: Sơn Tươi

+ Sinh năm: 1963

+ Quê quán: ấp Giồng Tranh, xã Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh

+ Trình độ: Đại học Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước

 

 

 

 

 

+ Họ tên: Nguyễn Thị Trúc Ly

+ Sinh năm: 1977

+ Quê quán: Xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Chánh Văn phòng HĐND tỉnh

+ Trình độ: Đại học Luật, Đại học Chính trị học