Lượt xem: 1097

Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số chính sách hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ thiết bị và phát triển thị trường khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 12/4/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnhThống kê truy cập
  • Đang online: 29
  • Hôm nay: 271
  • Trong tuần: 35,795
  • Tất cả: 4,077,455