Lượt xem: 3581

Sơ kết phong trào thi đua 06 tháng đầu năm 2020 của Khối thi đua: Khối 6

Ngày 10/8/2020, để kịp thời tổng hợp, tổ chức sơ kết tình hình thực hiện các chỉ tiêu giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020 của Khối 6. Sở Khoa học và Công nghệ (Khối phó Khối 6 năm 2020) tổ chức họp sơ kết Khối 6. Tham dự, có Ông Phạm Khải Trung, Chánh thanh tra tỉnh, Thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, chỉ đạo Khối 6, đại diện Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác thi đua các đơn vị thuộc Khối 6 gồm: Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh, Sở Xây dựng, Ban Dân tộc.

Ảnh: Quang cảnh cuộc họp Khối 6

 Trong 06 tháng đầu năm, các đơn vị trong khối triển khai, quán triệt và cụ thể hóa kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; quán triệt thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 15/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc không uống rượu bia trong giờ làm việc và việc chấp hành giờ giấc hành chính, kỷ luật phát ngôn của cán bộ, đảng viên; Quyết định số 1194/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 04/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; tiếp tục triển khai, quán triệt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến từng công chức, viên chức, người lao động theo quy định. Các đơn vị trong Khối 6 kịp thời các phong trào thi đua, triển khai cho công chức, viên chức, người lao động đăng ký thi đua ngay từ đầu năm, tạo động lực để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ; triển khai kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, văn bản chỉ đạo của cấp có thẩm quyền và thực hiện các chế độ báo cáo định kỳ theo đúng quy định. Trong 6 tháng đầu năm, do chịu ảnh hưởng của dịch Covid-9, tuy nhiên với quyết tâm chính trị, các đơn vị trong khối thực hiện tốt kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước của Chủ tịch UBND tỉnh và giao ước thi đua năm 2020 của Khối 6; tổ chức thực hiện đúng theo kế hoạch, đạt yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng ngành đã dược cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Để triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới, Ông Phạm Khải Trung, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh chi đạo các đơn vị trong Khối: Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt công tác thi đua phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng  an ninh  theo 09 tiêu chí; các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, xây dựng hệ thống chính trị theo 06 tiêu chí; công tác thi đua khen thưởng theo 07 tiêu chí đề ra của Bản giao ước thi đua thuộc Khối 6.Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cụ thể được Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 02/01/2020 về việc ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/220 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Tổng kết phong trào thi đua, bình xét đề nghị khen thưởng thành tích năm 2020 và phát động phong trào thi đua năm 2021 của Khối 6 theo hướng dẫn của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh./.

Quốc Trọng


Thống kê truy cập
  • Đang online: 26
  • Hôm nay: 224
  • Trong tuần: 33,739
  • Tất cả: 4,087,528