Lượt xem: 3476

Kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của Chi đoàn Sở Khoa học và Công nghệ năm 2020

Dưới sự chỉ đạo của Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ, sự phối hợp và hỗ trợ của Công đoàn, sự nỗ lực quyết tâm của tập thể Ban Chấp hành Chi đoàn, tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn  đoàn viên, thanh niên, với Chủ đề công tác năm:“Tuổi trẻ Đoàn Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”. Chi đoàn Sở Khoa học và Công nghệ đã bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành, xây dựng Chương trình công tác, kết quả đạt được trong năm 2020, như sau:

Ảnh: tham gia Chiến dịch kỳ nghỉ hồng cùng Đoàn thanh niên Sở KKHCN TPHCM

1. Công tác tuyên truyền giáo dục:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục trong đoàn viên thanh niên về chủ trương, Nghị quyết của Đảng, của Đoàn, trọng tâm là quán triệt các chương trình, kế hoạch của Đoàn Khối cơ quan. Đặc biệt là công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước như: Nghị quyết lần thứ tư BCH Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 60 KH/ĐTN, ngày 25/01/2016 của BCH Đoàn khối cơ quan về triển khai chương trình hành động của Trung ương Đoàn thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015-2030” đến tất cả đoàn viên trong các cuộc họp lệ của chi đoàn. Triển khai thực hiện Hướng dẫn số 49-HD/ĐTN, ngày 12/5/2016 của BCH Đoàn khối cơ quan về Kiểm điểm theo Chỉ thị 01-CT/TWĐTN, ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về việc “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”, qua đó có triển khai hướng dẫn đến đoàn viên đăng ký cam kết thực hiện, cuối năm đưa vào nội dung xét phân loại đoàn viên. (100% đoàn viên có bản đăng ký). Tiếp tục triển khai học tập 6 bài học lý luận chính trị của Đoàn đến đoàn viên thanh niên do Trung ương Đoàn và Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương Đảng phối hợp biên soạn theo bộ công cụ và video đăng trên Cổng thông tin điện tử Tỉnh đoàn Trà Vinh.  Kết quả tổ chức được 12 cuộc với 196 lượt đoàn viên tham gia.

2. Tổ chức các phong trào hành động cách mạng

- Tổ chức các hoạt động tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới: mỗi cơ quan, đơn vị sáng - xanh - sạch - đẹp; nhân rộng các mô hình hiệu quả phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Kết quả đã thực hiện 08 cuộc vệ sinh phòng làm việc với 128 đoàn viên tham gia. Tuyên truyền xây dựng lối sống, nếp sống văn minh, ứng xử văn hóa trong đoàn viên, thanh niên và nhân dân. Định kỳ hằng tháng, hằng quý tổ chức “Ngày chủ nhật xanh”. Tiếp tục chỉ đạo các cấp bộ đoàn thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU ngày 28/12/2016  của Tỉnh ủy gắn triển khai chương trình “Vì một Việt Nam xanh”. Trong tháng đã thực hiện ngày chủ nhật xanh được 08 cuộc, thu hút 12 lượt đoàn viên thanh niên tham gia. Tham gia chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng” năm 2020 do Đoàn khối các cơ quan và Doanh nghiệp tổ chức: Có 03 lượt đoàn viên tham gia.Nhân dịp Tết Nguyên Đán, kỷ niệm các ngày lễ 30/4, 1/5,… Chi đoàn kết hợp với Công đoàn cơ sở cơ quan thăm tặng quà cho Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng xã  Mỹ Cẩm, huyện Càng Long, kết quả thực hiện được 03 lượt với 3 phần quà trị giá trên 5.000.000 đồng. Phối hợp với Xã Đoàn Huyền Hội (Xã đỡ đầu) hỗ trợ hơn 2.000.000 đồng tặng 06 phần quà cho gia đình chính sách, thương binh, liệt sỹ nhân dịp 27/7/2020. Đặc biệt vận động Đoàn thanh niên Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ:10 phần quà gia đình chính sách; quà cho trẻ em,  học sinh nghèo; 08 quạt trần; 05 tủ thuốc; hiện vật thắp sáng đường quê, Tổng giá trị: 150 triệu đồng.

- Tiếp tục tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới và phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên làm nòng cốt trong việc tham gia trực các ngày lễ, nghỉ tại cơ quan. Đẩy mạnh phong trào xây dựng lối sống lành mạnh, bài trừ tệ nạn xã hội trong lực lượng đoàn viên thanh niên của Chi đoàn, đồng thời mỗi đoàn viên thanh niên tích cực tham gia vào công tác quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc và phòng, chống tệ nạn xã hội tại địa phương. Kết quả tổ chức được 12 cuộc với 240 lượt ĐVTN tham gia.Triển khai, thực hiện chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở các xã thí điểm.Triển khai và vận động đoàn viên thanh niên tích cực tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đẩy mạnh cuộc vận động “Thanh niên tích cực xây dựng văn minh đô thị”.  Phối hợp với Công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động vui chơi cho các em thiếu nhi là con em cán bộ, công nhân viên chức nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, tết trung thu năm 2020, kết quả tặng 58 phần quà (mỗi phần quà 100 ngàn đồng)

3. Tổ chức các chương trình đồng hành với thanh niên

- Khuyến khích, kêu gọi Đoàn viên, thanh niên nâng cao khả năng ngoại ngữ, tin học, chuyên môn, nghiệp vụ.Đoàn viên Chi đoàn không ngừng học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn nhằm đáp ứng nhu cầu công việc ngày càng hiệu quả hơn. Các đoàn viên tham gia các lớp học ngoại ngữ, tin học vào buổi tối, khuyến khích đoàn viên học anh văn trên ứng dụng di dộng, video clip; tham gia các lớp tập huấn ngắn hạn về chuyên môn nghiệp vụ. Chi đoàn kết hợp cùng Công đoàn khen tặng các con em trong Sở có thành tích xuất sắc trong học tập. Chi đoàn thường xuyên quan tâm đến hoàn cảnh gia đình, đời sống của ĐVTN để động viên cũng như tham mưu với Lãnh đạo cơ quan, Công đoàn tạo điều kiện hỗ trợ ĐVTN vay vốn phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, yên tâm công tác; đồng thời các đoàn viên thanh niên sinh hoạt tại các Chi đoàn trực thuộc Đoàn ủy luôn duy trì phong trào góp vốn xoay vòng, mỗi đoàn viên đóng góp 200.000 đồng/người/tháng để giải quyết một phần khó khăn cho ĐVTN ổn định cuộc sống.

4. Công tác quốc tế thanh niên

Đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng, nhận thức về quốc tế và hội nhập quốc tế cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về học và sử dụng tiếng Anh cho thanh thiếu niên. Tuyên truyền cho đoàn viên về những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế, Hiệp định TPP và những thuận lợi, thách thức khi Việt Nam gia nhập TPP.

5. Công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên

- Tiếp tục thực hiện sinh hoạt lệ chi đoàn định kỳ vào ngày 26 hàng tháng, đảm bảo 03 tính chất: lãnh đạo, giáo dục, chiến đấu. Triển khai các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng đoàn viên phát huy tính tiên phong gương mẫu của người cán bộ đoàn.Thống nhất quy trình, tiêu chí đánh giá phân loại đoàn cơ sở, chi đoàn và đoàn viên phù hợp với tình hình thực tế ở Chi đoàn . Chú trọng công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật của đoàn, kịp thời chấn chỉnh nhưng sai phạm xẩy ra và khuyến khích sự phấn đấu của từng Đoàn viên thanh niên.

- Chủ động đề xuất, đóng góp ý kiến trong công tác xây dựng Đảng ở các cấp,  nâng cao năng lực của các cấp bộ đoàn trong việc tham mưu giúp cấp uỷ lãnh đạo công tác thanh niên của Sở Khoa học và Công nghệ trong tình hình mới. Phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên trong việc đóng góp xây dựng các văn bản, chương trình Nghị quyết của Đảng, chính quyền ở cơ quan, đơn vị.Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Xây dựng chi đoàn mạnh”, phong trào “3 trách nhiệm”, phong trào “Sáng tạo trẻ”, tham gia ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường  đảm bảo đạt theo tiêu chí. ĐVTN đăng ký chương trình “Rèn luyện đoàn viên”; Chi đoàn giữ vững sinh hoạt lệ, đóng đoàn phí đúng quy định; Họp lệ Chi đoàn đúng thời gian quy định.

6. Đoàn tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị

- Tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên thanh niên về Đảng Cộng sản Việt Nam, về cương lĩnh, đường lối của Đảng, về vai trò lãnh đạo của Đảng; xung kích đấu tranh bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng. Triển khai quán triệt, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

- Thông qua các hoạt động, Chi đoàn đã tích cực vận động, tổ chức cho ĐVTN phát huy vai trò xung kích, gương mẫu thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước; tích cực và chủ động tham gia đóng góp ý kiến vào các chủ trương, chính sách, trong xây dựng chương trình, kế hoạch của Đảng ủy, Chi bộ, cơ quan nhất là trong các vấn đề liên quan đến công tác thanh niên; tham mưu cho cấp ủy Đảng và lãnh đạo Sở triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung Đảng khoá X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá” tại đơn vị.

- Định kỳ  Bí thư Đảng ủy Sở  tổ chức gặp mặt đoàn viên, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên thanh niên: Sơ kết sáu tháng và tổng kết năm của Chi đoàn. Mỗi tháng, đồng chí Bí thư đều báo cáo trực tiếp và xin ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy Sở và được ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy bằng thông báo kết luận, để Chi đoàn triển khai thực hiện. Trong năm 2020, Ban Chấp hành Chi đoàn giới thiệu 02 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, tính đến thời điểm ngày 28/9/2020, lấy kiến chuyển đảng chính thức cho 02 đồng chí. Kiện toàn, bổ sung 01 đồng chí Phó Bí thư, 01 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành.

Với sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, Đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, sự phối hợp, tạo điều kiện của Công đoàn cơ sở, cùng sự nỗ lực của các cấp bộ đoàn và ĐVTN, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của Sở Khoa học và Công nghệ đã đạt được những kết quả tích cực, các phong trào và hoạt động của Đoàn gắn với nhiệm vụ chính trị của Ngành. Kết quả năm 2020, Chi đoàn Sở Khoa học và Công nghệ được phân loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh công nhận.

                                                                             Quốc Trọng


Thống kê truy cập
  • Đang online: 58
  • Hôm nay: 454
  • Trong tuần: 35,978
  • Tất cả: 4,077,638