Lượt xem: 3398

Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 16/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh về học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 và Công văn số 56-CV/ĐUK ngày 23/11/2020 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU, ngày 16/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ảnh: Đồng chí Lư Phước Hiệp – Bí thư Đảng ủy triển khai, quán triệt tại Hội Nghị

Ngày 31/12/2020, Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ Trà Vinh đã tổ chức Hội Nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, tới toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lư Phước Hiệp - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở KH&CN cùng gần 70 cán bộ Đảng viên, công chức, viên chức của Sở KH&CN.

Tại Hội nghị đồng chí Lư Phước Hiệp đã làm rõ chủ đề Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; trình bày triển khai các nội dung Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI quán triệt những nội dung chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; những thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh 5 năm qua các chỉ tiêu về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, kinh tế, xã hội, môi trường, quốc phòng – an ninh; vùng kinh tế trọng điểm về kinh tế biển, kinh tế nông nghiệp, kinh tế đô thị và 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 nhiệm vụ đột phá; các nhóm nhiệm vụ và giải pháp về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cũng tại Hội nghị, Đảng bộ Sở KH&CN cũng đã dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, qua đó sẽ tiếp tục lấy ý kiến đóng góp của toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị. Đồng thời chỉ đạo đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tập trung nghiên cứu, viết thu hoạch nộp cho Chi bộ trực thuộc.

Sau hội nghị các Chi ủy trực thuộc, đoàn thể căn cứ Chương trình hành động của Đảng ủy Sở và chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để triển khai thực hiện cho phù hợp, sát thực tế.

Lê Thiện


Thống kê truy cập
  • Đang online: 52
  • Hôm nay: 429
  • Trong tuần: 35,953
  • Tất cả: 4,077,613