Lượt xem: 3464

Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị đảng viên 6 tháng đầu năm 2021 ​

Thực hiện Điều 22 (khoản 6), Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Công văn số 118-CV/ĐUK, ngày 02/7/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về việc tổ chức hội nghị đảng bộ cơ sở 6 tháng đầu năm 2019 theo Điều lệ Đảng.

  Ảnh: Đồng chí Trần Thị Kim Phượng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Sáng ngày 21/7/2021, Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị đảng viên 6 tháng đầu năm 2021 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2021, xác định nhiệm vụ còn lại của năm 2021. Về tham dự và chỉ đạo Hội nghị, có đồng chí Trần Thị Kim Phượng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp. Về phía lãnh đạo cơ quan, có đồng chí Lê Thành Ôi, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Đồng chí Lư Phước Hiệp, Bí thư Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ, chủ trì Hội nghị, cùng 41/41 đảng viên của Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ tham dự qua hệ thống phòng họp trực tuyến của tỉnh theo địa chỉ truy cập: https://hoptructuyen.travinh.gov.vn/duskhcn.

Tại Hội nghị các đảng viên đã được nghe dự thảo báo cáo tình hình công tác 6 tháng đầu năm 2021 và chương trình nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Trong 6 tháng đầu năm 2021, Đảng bộ đã triển khai đầy đủ và kịp thời các văn bản của cấp trên, tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ đảng viên và các tổ chức đoàn thể trong đơn vị, 100% cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc tham gia học tập Nghị quyết đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng các cấp. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức triển khai sinh hoạt chuyên đề cụ thể, thiết thực; đảng viên, công chức, viên chức và người lao động luôn có tác phong, lề lối làm việc, có mối quan hệ mật thiết với Nhân dân, có ý thức kỷ luật; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; công tác tổ chức cán bộ, đảng viên; công tác đoàn thể luôn được quan tâm; làm tốt công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đến đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

Tại Hội nghị có 06 ý kiến phát biểu của các chi ủy chi bộ và 02 đoàn thể xoay quanh công tác xây dựng Đảng, dân chủ, quy chế dân vận khéo và kiến nghị của đơn vị sự nghiệp công lập về tự chủ. Hội nghị được nghe ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Thị Kim Phượng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và ý kiến phát biểu của đồng chí Lê Thành Ôi, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lư Phước Hiệp, Bí thư Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đảng ủy Khối và ý kiến phát biểu của Giám đốc Sở. Đồng thời đề nghị chi ủy các chi bộ, các đồng chí đảng viên tiếp tục duy trì sinh hoạt chi bộ thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề theo quy định; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các tổ đảng, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ; làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy Sở; tuyên truyền kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân; phấn đấu thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 đã đề ra./.

Quốc Trọng


Thống kê truy cập
  • Đang online: 28
  • Hôm nay: 226
  • Trong tuần: 33,741
  • Tất cả: 4,087,530