DANH MỤCNHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐANG TIẾN HÀNH DO SỞ KH&CN QUẢN LÝ (Tính đến hết tháng 05/2022)
Lượt xem: 2638

TT

Mã số

Tên nhiệm vụ

Thời gian thực hiện

Chủ nhiệm nhiệm vụ

Tổ chức chủ trì

Ghi chú

I

Lĩnh vực khoa học nông nghiệp

1

NTMN.NN.ĐP.01-2019

Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và xây dựng mô hình nuôi dê lai (Boer x Bách Thảo) tại tỉnh Trà Vinh

6/2019-6/2021, gia hạn đến 6/2022

TS. Lý Thị Thu Lan

Viện Phát triển nguồn lực – Trường Đại học Trà Vinh

Cấp quốc gia

2

CT.NN.02-2019

Tuyển chọn và xây dựng quy trình canh tác một số giống tre, trúc, tầm vông làm nguyên liệu phục vụ sản xuất tiểu thủ công nghiệp tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

8/2019-8/2022

ThS. Phạm Văn Bốn

Trung tâm Ứng dụng Khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp Nam bộ

Cấp tỉnh

3

CT.NN.03-2019

Tuyển chọn và trồng thử nghiệm một số loài cây lâm nghiệp trên vùng đất Phi lao chết tại xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

8/2019-8/2024

ThS. Hoàng Văn Thơi

Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam bộ

Cấp tỉnh

4

CT.NN.01-2020

Phục tráng và bảo tồn một số giống lúa, giống nếp đặc trưng ở tỉnh Trà Vinh

02/2020-02/2024

TS. Trịnh Ngọc Ái

Trường Đại học Trà Vinh

Cấp tỉnh

5

CS. NN.07-2020

Sản xuất và ứng dụng chế phẩm sinh học phục vụ nuôi tôm tại tỉnh Trà Vinh

21/7/2020 - 20/7/2022

KS. Lưu Thị Bích Liên

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học công nghệ tỉnh Trà Vinh

Cấp cơ sở

6

CT.NN.10-2020

Hoàn thiện và chuyển giao quy trình sản xuất phân hữu cơ có bổ sung vi sinh vật có ích tại tỉnh Trà Vinh

29/12/2020-28/12/2023

TS. Nguyễn Phương Thúy

Trường Đại học Trà Vinh

Cấp tỉnh

7

CT.NN.01-2021

Xây dựng quy trình canh tác đậu phộng bền vững tại tỉnh Trà Vinh

23/02/2021-22/02/2024

ThS. Nguyễn Thị Khánh Trân

Viện Nghiên cứu Nông nghiệp công nghệ cao Đồng Bằng Sông Cửu Long

Cấp tỉnh

8

CS.KT.03-2021

Nghiên cứu xây dựng quy trình chế biến và bảo quản sản phẩm kem dừa sáp đóng hộp tại tỉnh Trà Vinh

03/6/2021 - 02/02/2023

KS. Đỗ Thị Kim Giàu

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN

Cấp cơ sở

9

CS.NN.04-2021

Xây dựng mô hình sản xuất lươn giống (Monopterus albus) bằng phương pháp bán nhân tạo tại tỉnh Trà Vinh

03/6/2021 - 02/12/2022

KS. Nguyễn Bình Nguyên

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN

Cấp cơ sở

10

CT.NN.05-2021

Xây dựng các tổ hợp lai hướng thịt giữa bò Wagyu với bò cái F1 tại tỉnh Trà Vinh

10/8/2021 - 09/8/2024

ThS. Hoàng Thị Ngân

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi Gia súc lớn

Cấp tỉnh

11

CT.NN.06-2021

Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống, trồng cây Nưa (Amorphophallus sp.) tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

27/8/2021 - 26/8/2023

ThS. Phạm Thị Mận

Trung tâm Ứng dụng Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp Nam Bộ

Cấp tỉnh

12

CT.NN.07-2021

Nghiên cứu chế tạo chế phẩm nano chitosan/salicylic có tác dụng kháng bệnh trên một số cây trồng chủ lực của tỉnh Trà Vinh theo hướng sản xuất nông sản an toàn bền vững

04/10/2021 - 03/10/2023

ThS. Lê Nghiêm Anh Tuấn

Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng

Cấp tỉnh

13

CT.NN.08-2021

Chọn lọc nâng cao năng suất trứng gà Ác gắn với xây dựng chuỗi giá trị tại tỉnh Trà Vinh

11/11/2021 - 10/11/2024

TS. Lê Thanh Phương

Công ty TNHH MTV Giống Gia Cầm Vietswan

Cấp tỉnh

14

CT.NN.09-2021

Ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng khẩu phần và chế biến nguồn thức ăn tại chỗ cho bò thịt tại tỉnh Trà Vinh

19/11/2021 - 18/11/2023

PGS.TS. Hồ Thanh Thâm

Trường Đại học Cần Thơ

Cấp tỉnh

15

CT.NN.10-2021

Thu thập, bảo tồn và phát triển nguồn gen các giống xoài có khả năng chống chịu hạn, mặn và phù hợp với điều kiện của tỉnh Trà Vinh

01/12/2021 - 31/5/2025

ThS. Nguyễn Hoàng Xuân Thảo

Trường Đại học Trà Vinh

Cấp tỉnh

16

CT.NN.12-2021

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình trồng một số giống hoa hồng trong chậu tại tỉnh Trà Vinh

02/12/2021 - 01/6/2024

TS. Hà Thị Loan

Trung tâm Công nghệ sinh học thành phố Hồ Chí Minh

Cấp tỉnh

17

CT.NN.13-2021

Nghiên cứu chọn lọc bò lai cho chất lượng thịt với hàm lượng mỡ giắt tối ưu tại tỉnh Trà Vinh

02/12/2021 - 01/12/2024

ThS. Nguyễn Thị Thủy

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi Gia súc lớn

Cấp tỉnh

18

CT.NN.14-2021

Tuyển chọn và nhân giống hoa giấy phù hợp với điều kiện tại tỉnh Trà Vinh

02/12/2021 - 01/6/2024

ThS. Phan Diễm Quỳnh

Trung tâm Công nghệ sinh học thành phố Hồ Chí Minh

Cấp tỉnh

19

CT.NN.01-2022

Đánh giá khả năng thích nghi và hoàn thiện quy trình canh tác giống đậu phộng mới triển vọng tại tỉnh Trà Vinh

21/2/2022 - 20/8/2024

KS. Nguyễn Trọng Phước

Viện Nghiên cứu Nông nghiệp Công nghệ cao Đồng bằng sông Cửu Long

Cấp tỉnh

20

CT.NN.02-2022

Nghiên cứu quy trình quản lý bệnh hiệu quả trên mô hình canh tác thanh long kiểu giàn chữ T (T-bar) tại tỉnh Trà Vinh

21/2/2022 - 20/2/2024

ThS. Nguyễn Văn Sơn

Viện Cây ăn quả miền Nam

Cấp tỉnh

21

CT.NN.03-2022

Đánh giá khả năng phát triển của hàu Thái Bình Dương và xây dựng mô hình nuôi thương phẩm tại vùng cửa sông tỉnh Trà Vinh

28/2/2022 - 27/2/2024

TS. Trần Văn Phước

Trường Đại học Nha Trang

Cấp tỉnh

II

Lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ

1

CT.KT.11-2019

Xây dựng quy trình xử lý nước và chất thải từ ao nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh bằng phương pháp sinh học tại tỉnh Trà Vinh

12/2019-6/2021, gia hạn đến tháng 12/2021, gia hạn lần 2 đến hết 18/6/2022

ThS. Nguyễn Phú Bảo

Viện Nhiệt đới Môi trường

Cấp tỉnh

2

CT.KT.15-2021

Nghiên cứu phát triển một số sản phẩm nước giải khát từ trái thanh long ruột đỏ tại tỉnh Trà Vinh

02/12/2021 - 01/12/2023

TS. Nguyễn Hữu Thanh

Viện Giống và Công nghệ nông nghiệp Lavi

Cấp tỉnh

3

CT.KT.16-2021

Nghiên cứu quy trình sản xuất bột và trà hòa tan từ dịch ly trích cây đinh lăng lá nhỏ (Polyscias fruticosa L. Harms)

02/12/2021 - 31/12/2022

ThS. Trần Thị Linh Giang

Viện Sinh học nhiệt đới

Cấp Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

4

CT.KT.18-2021

Nghiên cứu chế biến, bảo quản một số sản phẩm đóng hộp và sữa từ hạt đậu phộng tỉnh Trà Vinh

29/12/2021 - 28/12/2023

PGS.TS. Nguyễn Công Hà

Trường Đại học Cần Thơ

Cấp tỉnh

5

CT.KT.20-2021

Ứng dụng công nghệ BIM lập mô hình thông tin cho công trình giao thông tại tỉnh Trà Vinh - Triển khai cho dự án cụ thể (có nhiều loại công trình giao thông)

30/12/2021 – 29/6/2023

TS. Ngô Thanh Thủy

Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại Thành phố Hồ Chí Minh

Cấp tỉnh

III

Lĩnh vực khoa học y dược

1

CT.YD.09-2020

Nghiên cứu tình hình nhiễm virus viêm gan B và C ở người dân từ 15 đến 65 tuổi tại tỉnh Trà Vinh

01/12/2020-31/5/2022

ThS.BS. Huỳnh Thị Hồng Nhung

Trường Đại học Trà Vinh

Cấp tỉnh

2

CT.YD.02-2021

Nghiên cứu đa dạng nguồn tài nguyên cây thuốc nam và xây dựng mô hình vườn thuốc nam bản địa tại tỉnh Trà Vinh

22/3/2021-21/9/2022

TS. Bùi Đình Thạch

Viện Sinh học Nhiệt đới

Cấp tỉnh

IV

Lĩnh vực khoa học tự nhiên

1

CT.TN.03-2020

Đánh giá, dự báo chế độ dòng chảy (lưu lượng, mực nước, chất lượng nước) và diễn biến bồi xói tuyến sông Cổ Chiên và sông Hậu tỉnh Trà Vinh

02/2020-02/2023

PGS.TS. Trần Bá Hoằng

Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam

Cấp tỉnh

2

CT.TN.19.2021

Rà soát, đánh giá hiện trạng, xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp phòng chống sạt lở bờ sông (nội vùng), bờ biển tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050

30/12/2021 - 29/12/2023

TS. Lê Văn Tuấn

Viện Kỹ thuật Biển

Cấp tỉnh

V

Lĩnh vực khoa học xã hội

1

CT.XH.08-2020

Giải pháp xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp nhằm đẩy mạnh hoạt động khởi nghiệp kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025

01/12/2020 - 31/5/2022

TS. Vũ Minh Tâm

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh

Cấp tỉnh

2

CT.XH.11-2020

Nghiên cứu thúc đẩy phát triển kinh tế xanh tỉnh Trà Vinh

29/12/2020-28/11/2021, gia hạn đến 28/6/2022

TS. Nguyễn Thị Minh Hòa

Trường Đại học Lao động - Xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Cấp tỉnh

3

CT.XH.17-2021

Nghiên cứu giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh và thúc đẩy thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2025

22/12/2021 - 21/11/2022

TS. Lê Thị Thu Diềm

Trường Đại học Trà Vinh

Cấp tỉnh

VI

Lĩnh vực khoa học nhân văn

1

CT.NV.11-2021

Xây dựng lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh giai đoạn 1930 - 2020

01/12/2021 - 31/12/2023

CN. Phạm Tiết Cường

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh

Cấp tỉnhThống kê truy cập
  • Đang online: 112
  • Hôm nay: 103
  • Trong tuần: 19 076
  • Tất cả: 4314053