Lượt xem: 3918

17/2019. Dự án: Xây dựng mô hình trồng dừa Sáp bằng nguồn cây giống nuôi cấy phôi tại Trà Vinh.

 
• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ, cơ quan cấp trên của tổ chức chủ trì nhiệm vụ:
- Số 52, ấp Sa Bình, xã Long Đức, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
- Địa chỉ: 33 Đặng Tất, tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
- Điện thoại: 02943. 646 025, 02943. 746009
- Fax: 02943 846 623.                                                               
- Website:
• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:
- Họ và tên: ThS. Huỳnh Vân An
- Học hàm, học vị: Thạc sỹ   
- Chức vụ: Chủ nhiệm nhiệm vụ                                                                                                
- Địa chỉ: Số 52, ấp Sa Bình, xã Long Đức, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
- Điện thoại: 02943 646 027, 0946 940 904.                                                      
- E-mail: huynhan88hlb@gmail.com 
• Các cá nhân tham gia thực hiện nhiệm vụ:
1. ThS. Huỳnh Vân An
2. KS. Huỳnh Diễm Sương
3. CN. Huỳnh Trí Dũng
4. KS. Nguyễn Thị Tho
5. CN. Lê Thị Ngọc Loan
6. CN. Lưu Thị Bích Liên
7. Đơn vị phối hợp: Trường Đại học Trà Vinh
8. Đơn vị phối hợp: Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có Dầu
• Mục tiêu, nội dung và phương pháp chính của nhiệm vụ:
* Mục tiêu:
+ Mục tiêu chung: 
- Tiếp nhận quy trình công nghệ nuôi cấy phôi dừa Sáp nhằm mục tiêu phát triển giống dừa Sáp đặc trưng của tỉnh Trà Vinh.
+ Mục tiêu cụ thể:
- Tiếp nhận quy trình công nghệ nuôi cấy phôi dừa Sáp tại tỉnh Trà Vinh.
- Xây dựng mô hình trồng dừa Sáp bằng nguồn cây giống nuôi cấy phôi nhằm phục vụ mục tiêu phát triển bền vững và gia tăng thu nhập thực tế cho hộ nông dân trồng dừa cũng như phát triển sản phẩm đặc trưng cho tỉnh.
- Đào tạo 06 kỹ thuật viên và tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây dừa sáp cho 200 nông dân.
* Nội dung:
- Nội dung 1: Tiếp nhận các quy trình công nghệ nhân giống và trồng dừa Sáp.
- Nội dung 2: Xây dựng mô hình trồng dừa Sáp bằng nguồn cây giống nuôi cấy phôi.
- Nội dung 3: Đào tạo kỹ thuật viên và tập huấn nông dân.
* Phương pháp:
- Phương pháp kế thừa;
- Phương pháp thực nghiệm;
- Phương pháp tính toán và xử lý số liệu.
• Kết quả dự kiến:
- Dạng I: Mẫu (model, maket); Sản phẩm (là hàng hoá, có thể được tiêu thụ trên thị trường); Vật liệu; Thiết bị, máy móc; Dây chuyền công nghệ; Giống cây trồng; Giống vật nuôi và các loại khác:
- Dạng II: Nguyên lý ứng dụng; Phương pháp; Tiêu chuẩn; Quy phạm; Phần mềm máy tính; Bản vẽ thiết kế; Quy trình công nghệ; Sơ đồ, bản đồ; Số liệu, ... và các sản phẩm khác: Quy trình công nghệ nhân giống dừa sáp bằng phương pháp nuôi cấy phôi; Quy trình công nghệ trồng dừa sáp bằng nguồn giống nuôi cấy phôi. Mô hình nhân giống dừa sáp bằng phương pháp nuôi cấy phôi; Mô hình trồng dừa sáp bằng nguồn giống nuôi cấy phôi; Đào tạo kỹ thuật viên và tập huấn kỹ thuật cho người dân.
- Dạng  III: Bài báo; Sách chuyên khảo; và các sản phẩm khác: 01 Bài báo khoa học.
• Lĩnh vực, cấp quản lý nhiệm vụ:
- Khoa học Nông nghiệp;
- Dự án cấp Bộ ủy quyền cho địa phương quản lý.
• Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc nhiệm vụ:
- Từ tháng 11/2016 đến tháng 11/2020 (48 tháng).
• Kinh phí thực hiện:
- Tổng số kinh phí thực hiện: 5.500 triệu đồng.
- Trong đó:
+ Kinh phí từ ngân sách sự nghiệp KH&CN Trung ương: 2.730 triệu đồng;
+ Kinh phí từ ngân sách sự nghiệp KH&CN địa phương: 1.053  triệu đồng;
+ Kinh phí khác: 1.716 triệu đồng.
xem tại đây: 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 55
  • Hôm nay: 478
  • Trong tuần: 36,002
  • Tất cả: 4,077,662