Lượt xem: 3908

1/2020. Tên nhiệm vụ: Đánh giá, dự báo chế độ dòng chảy (lưu lượng, mực nước, chất lượng nước) và diễn biến xói tuyến sông Cổ Chiên và sông Hậu tỉnh Trà Vinh

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam

• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS Trần Bá Hoằng

• Mục tiêu nhiệm vụ

- Đánh giá được thực trạng và dự báo chế độ dòng chảy (lưu lượng, mực nước, chất lượng nước); Đánh giá được thực trạng và dự báo diễn biến bồi xói tuyến sông sông Cổ Chiên và sông Hậu.

- Đề xuất kế hoạch sử dụng nước phục vụ sản xuất nông nghiệp chủ động giảm thiểu tác động xâm nhập mặn 3 tháng cao điểm về mùa khô; Đề xuất được các giải pháp chỉnh trị, phòng chống sạt lở, bảo vệ bờ sông Cổ Chiên và sông Hậu.

• Nội dung chính của nhiệm vụ:

- Tổng hợp, đánh giá thực trạng dòng chảy của sông Cổ Chiên và sông Hậu trong những năm gần đây (mực nước, lưu lượng, chất lượng nước,…); Bố trí mạng lưới khảo sát, đo đạc địa hình, địa chất, thu thập tài liệu mực nước, lưu lượng dòng chảy sông Cổ Chiên và sông Hậu.

- Đánh giá diễn biến dòng chảy (mực nước, lưu lượng, chất lượng nguồn nước) tuyến sông Cổ Chiên, sông Hậu; Dự báo chế độ dòng chảy, diễn biến chất lượng nước phục vụ công tác lập kế hoạch sử dụng nước cho ngành nông nghiệp chủ động về mùa khô.

- Đánh giá thực trạng quá trình bồi lắng, sạt lở; Phân tích và làm rõ các nguyên nhân chính, phụ gây sạt lở bờ khu vực sông; Dự báo diễn biến sạt lở, bòi xói tuyến sông.

- Xây dựng bản đồ dự báo diễn biến bồi xói, sạt lở bờ sông Cổ Chiên và sông Hậu đoạn qua tỉnh Trà Vinh; Đề xuất các giải pháp chỉn trị, phòng chống sạt lở, bảo vệ bờ sông.

• Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ

• Phương pháp nghiên cứu

Kế thừa, thu thập, phân tích và xử lý tài liệu; Điều tra, đo đạc khảo sát; Nghiên cứu trên mô hình tính toán; Nghiên cứu bổ trợ như viễn thám, Gis; Phương pháp chuyên gia.

• Kết quả dự kiến

- Bộ dữ liệu về dòng chảy và bồi lắng sạt lở trên 2 sông Cổ Chiên và sông Hậu.

- Đánh giá thực trạng dòng chảy và thực trạng bồi, xói, sạt lở bờ sông Cổ Chiên và sông Hậu.

- Dự báo chế độ dòng chảy trên tuyến sông Hậu và sông Cổ Chiên thuộc tỉnh Trà Vinh bằng bộ công cụ mô hình tính toán 1 chiều (1D) nhằm xây dựng kế hoạch sử dụng nước phục vụ sản xuất nông nghiệp chủ động giảm thiểu tác động xâm nhập mặn về mùa khô.

- Dự báo diễn biến bồi, xói sạt lở bờ sông Cổ Chiên và sông Hậu đoạn qua tỉnh Trà Vinh bằng công cụ phần mềm mô hình toán 2 chiều (2D).

- Bản đồ thực trạng và dự báo diễn biến bồi xói, sạt lở bờ sông Cổ Chiên và sông Hậu đoạn qua tỉnh Trà Vinh (Bản đồ số).

- Báo cáo đề xuất giải pháp chỉnh trị, phòng chống sạt lở, bảo vệ bờ sông Cổ Chiên và sông Hậu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

- Các bài báo khoa học đăng trên Tạp chí KHCN chuyên ngành quốc gia có uy tín.

- Đào tại 01 Thạc sĩ  chuyên ngành Kỹ thuật tài nguyên nước; Khí tượng Thủy văn; Kỹ thuật công trình; Quản lý Tài nguyên và Môi trường.

• Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến: Từ tháng 02/2020 đến tháng 02/2023./.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 45
  • Hôm nay: 223
  • Trong tuần: 35,747
  • Tất cả: 4,077,407