Lượt xem: 3345

4/2020. Tên nhiệm vụ: Tuyển chọn và trồng thử nghiệm một số loài cây lâm nghiệp trên vùng đất Phi lao chết tại xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện khoa học lâm nghiệp Nam Bộ

• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Hoàng Văn Thơi

• Mục tiêu nhiệm vụ:

Đánh giá khă năng thích nghi của một số loài cây lâm nghiệp trồng thay thế cây Phi lao chết. Trên cơ sở đó xác định được 2 loài cây trồng phòng hộ thích ứng với điều kiện lập địa khu vực rừng Phi lao chết. Trong đó: Xác định được thành phần loài cây lâm nghiệp hiện có ở vùng ven biển Trà Vinh, một số tỉnh lân cận và tình hình sinh trưởng của chúng; xác định được điều kiện lập địa trong khu vực điều tra; chọn được 5 loài cây có tiềm năng để đưa vào trồng thử nghiệm; xây dựng được mô hình thí nghiệm 05 ha; xác định được 2 loài cây có tỉ lệ sống và sinh trưởng tốt nhất trong 5 loài cây lựa chọn; xây dựng hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng cho 2 loài cây lựa chọn trên đất Phi lao chết; tập huấn kỹ thuật cho cán bộ lâm nghiệp địa phương và người dân; Chăm sóc, bảo vệ và theo dõi sinh trưởng 5 ha rừng trồng thử nghiệm.

• Nội dung chính của nhiệm vụ:

- Khảo sát điều kiện gây trồng, thành phần và phân bố của một số loài cây thân gỗ tự nhiên và cây trông lâm nghiệp trên vùng đất cát ven biển.

- Bố trí thí nghiệm ngoài hiện trường (điều kiện trồng, tiêu độc khử trùng đất, tiêu thoát nước và cham sóc rừng).

- Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật trồng cho 2 loài cây có tỷ lệ sống và sinh trưởng tốt.

- Tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho cán bộ kỹ thuật và người dân.

• Lĩnh vực nghiên cứu: Lĩnh vực khoa học nông nghiệp

• Phương pháp nghiên cứu

- Điều tra tuyến điển hình theo hướng vuông góc với đường bờ biển; Lập ô tiêu chuẩn hình vuông (điều tra ô tiêu chuẩn, chỉ tiêu đo đếm); Khảo sát lập địa và phân chia lập địa theo yếu tố địa hình; Đề xuất chọn loài.

- Bố trí thí nghiệm ngoài hiện trường (điều kiện trồng, tiêu độc khử trùng đất, tiêu thoát nước và chăm sóc rừng).

- Đánh giá, chọn loài dựa trên số liệu thu thập về tỷ lệ sống và sinh trưởng của mô hình thí nghiệm, sử dụng phần mềm Stagraphic 14.0 để so sánh trên cơ sở khác biệt có ý nghĩa thống kê; Xây dựng quy trình kỹ thuật trồng cho 2 loài cây thích hợp nhất dựa trên kết quả nghiên cứu.

- Tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho cán bộ kỹ thuật và người dân.

• Kết quả dự kiến

Giai đoạn I

- Mô hình thí nghiệm trồng cây lâm nghiệp: 05 loài với diện tích 5 ha đạt tỷ lệ sống > 60%, sinh trưởng khá.

- Loài cây sinh trưởng và có tỷ lệ sống cao: 02 loài với diện tích 1,0 ha đạt tỷ lệ sống > 85%, sinh trưởng tốt.

Giai đoạn II

- Mô hình thí nghiệm trồng cây lâm nghiệp được chăm sóc, bảo vệ: 05 loài với diện tích 5 ha đạt tỷ lệ sống > 60%, sinh trưởng khá.

- Loài cây sinh trưởng và có tỷ lệ sống cao được chăm sóc, bảo vệ: 02 loài với diện tích 1,0 ha đạt tỷ lệ sống 85%, sinh trưởng tốt.

• Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến

Từ tháng 8/2019 đến tháng 8/2024


Thống kê truy cập
  • Đang online: 65
  • Hôm nay: 472
  • Trong tuần: 35,996
  • Tất cả: 4,077,656