Lượt xem: 3199

6/2020. Tên nhiệm vụ: Tuyển chọn và xây dựng quy trình canh tác một số giống tre, trúc, tầm vông làm nguyên liệu phục vụ sản xuất tiểu thủ công nghiệp tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Ứng dụng Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp Nam Bộ

• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Phạm Văn Bốn

• Mục tiêu nhiệm vụ

Chọn được một số giống tre, trúc, tầm vông đạt yêu cầu làm nguyên liệu phục vụ sản xuất tiểu thủ công nghiệp và xây dựng được quy trình canh tác giống tre, trúc, tầm vông được chọn phù hợp với điều kiện tỉnh Trà Vinh.

• Nội dung chính của nhiệm vụ:

- Nội dung 1: Điều tra xác định điều kiện lập địa trồng; tuyển chọn giống tre, trúc, tầm vông phù hợp cho sản xuất hàng tiểu thủ công nghiệp.

- Nội dung 2: Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống, sản xuất giống phục vụ thiết lập các mô hình thí nghiệm.

- Nội dung 3: Nghiên cứu kỹ thuật trồng tre, trúc, tầm vông.

- Nội dung 4: Nghiên cứu kỹ thuật khai thác/nuôi dưỡng tre, trúc và tầm vông

- Nội dung 5: Tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo khoa học công bố kết quả nghiên cứu của đề tài

- Nội dung 6: Viết quy trình/hướng dẫn kỹ thuật canh tác tre, trúc, tầm vông

• Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học Nông nghiệp

• Phương pháp nghiên cứu

* Nội dung 1: Sử dụng phương pháp điều tra theo ô tiêu chuẩn (OTC) đại diện cho các điều kiện gây trồng khác nhau; Phương pháp điều tra, phỏng vấn nghệ nhân ở các làng nghề; phân tích, tổng hợp thông tin điều tra.

* Nội dung 2:

- Phương pháp nghiên cứu kỹ thuật nhân giống tre, trúc, tầm vông: Sử dụng phương pháp nghiên cứu thực nghiệm (bố trí thí nghiệm đồng ruộng)

+ Đối với tre, tầm vông: Nghiên cứu nhân giống bằng hom gốc; nghiên cứu nhân giống bằng hom cành

+ Đối với trúc: Nghiên cứu nhân giống bằng hom gốc

- Phương pháp sản xuất cây giống đại trà phục vụ cho việc thiết lập các thí nghiệm về kỹ thuật trồng tre, trúc và tầm vông

* Nội dung 3: Sử dụng phương pháp nghiên cứu thực nghiệm (bố trí thí nghiệm đồng ruộng): thí nghiệm về chọn giống; điều kiện trồng tre, trúc và tầm vông; vật liệu giống; bón phân; thu thập tính toán và xử lý số liệu.

* Nội dung 4: Phỏng vấn các chủ vườn về kỹ thuật khai thác, nuôi dưỡng tre, trúc và tầm vông; bố trí thí nghiệm khai thác, nuôi dưỡng.

• Kết quả dự kiến

- Cây giống tre, trúc, tầm vông đủ tiêu chuẩn đem đi trồng theo quy định: 461 cây tre, 515 cây trúc, 521 cây tầm vông.

- Mô hình thí nghiệm trồng tre, trúc và tầm vông: 0,8 ha tre; 0,4 ha trúc; 0,8 ha tầm vông

- Tối thiểu 01 giống/nhóm tre, trúc và tầm vông đạt tiêu chuẩn đáp ứng cho yêu cầu sản xuất hàng tiểu thủ công nghiệp ở địa phương hiện nay.

• Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến: Từ tháng 8/2019 đến tháng 8/2022./.

Minh Hải


Thống kê truy cập
  • Đang online: 29
  • Hôm nay: 199
  • Trong tuần: 35,723
  • Tất cả: 4,077,383