1/2021.Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu tình hình nhiễm virus viêm gan B và C ở người dân từ 15 đến 65 tuổi tại tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 4694

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại học Trà Vinh

• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS.BS. Huỳnh Thị Hồng Nhung

• Mục tiêu nhiệm vụ

Mục tiêu tổng quát:

 Xác định tỷ lệ nhiễm virus viêm gan B và C ở người dân từ 15 đến 65 tuổi tại tỉnh Trà Vinh và khảo sát một số yếu tố liên quan đến nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng dân cư tỉnh Trà Vinh.

Mục tiêu cụ thể:

1. Xác định tỷ lệ nhiễm virus viêm gan B và C ở người dân từ 15 đến 65 tuổi tỉnh Trà Vinh.

2. Xác định một số yếu tố liên quan đến tình trạng nhiễm virus viêm gan B và C ở người dân từ 15 đến 65 tuổi tỉnh Trà Vinh.

3. Đề xuất các giải pháp can thiệp nhằm giảm thiểu tỷ lệ lây nhiễm virus viêm gan B và C ở người dân từ 15 đến 65 tuổi tại tỉnh Trà Vinh.

• Nội dung chính của nhiệm vụ:

- Nội dung 1: Lấy mẫu máu đối tượng nghiên cứu xét nghiệm để xác định tình trạng nhiễm virus viêm gan B và C

- Nội dung 2: Điều tra, khảo sát để xác định các yếu tố liên quan đến tình trạng nhiễm virus viêm gan B của người dân từ 15 đến 65 tuổi tỉnh Trà Vinh

- Nội dung 3: Xác định tình hình nhiễm virut viên gan B và C ở người dân từ 15 đến 65 tuổi tỉnh Trà Vinh

- Nội dung 4: Xác định các yếu tố liên quan đến tình trạng nhiễm virut viêm gan B và C ở người dân từ 15 đến 65 tuổi tỉnh Trà Vinh.

- Nội dung 5: Đề xuất các giải pháp can thiệp nhằm giảm thiểu tỷ lệ lây nhiễm virut viêm gan B và C ở người dân từ 15 đến 65 tuổi tỉnh Trà Vinh.

• Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học Y dược

• Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp chọn mẫu

- Phương pháp thu thập số liệu: thu mẫu, phỏng vấn, xét nghiệm.

- Phương pháp kiểm soát sai lệch.

- Phương pháp xử lý và phân tích thống kê.

• Kết quả dự kiến

- Báo cáo phân tích số liệu điều tra

- Báo cáo đánh giá về nhân chủng, xã hội học liên quan đến phòng chống nhiễm virut viêm gan B và C của người dân tỉnh Trà Vinh.

- Báo cáo phân tích số liệu tình hình nhiễm virut viêm gan B và C của người dân từ 15 đến 65 tuổi tỉnh Trà Vinh.

- Báo cáo thực trạng và đánh giá tình hình nhiễm virut viêm gan B và C của người dân từ 15 đến 65 tuổi tỉnh Trà Vinh.

- Báo cáo tổng hợp các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng lây nhiễm virut viêm gan B và C của người dân từ 15 đến 65 tuổi tỉnh Trà Vinh.

- Báo cáo tổng hợp các giải pháp can thiệp nhằm giảm thiểu tỷ lệ lây nhiễm virut viêm gan B và C của người dân từ 15 đến 65 tuổi tỉnh Trà Vinh.

- 02 bài báo đăng trên Tạp chí Y học dự phòng, Tạp chí Y dược Cần Thơ

- Đào tạo 01 Thạc sĩ Y tế cộng đồng.

• Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến: Từ tháng 11/2020 đến tháng 05/2022./.

Minh Hải


Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 1015
  • Trong tuần: 17 664
  • Tất cả: 4335366