10/2021 Đề tài: Chọn lọc nâng cao năng suất trứng gà Ác gắn với xây dựng chuỗi giá trị tại tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 4000

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Công ty TNHH MTV Giống Gia Cầm Vietswan

Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Lê Thanh Phương

• Mục tiêu nhiệm vụ

Mục tiêu chung: Ứng dụng công nghệ sinh học và giá trị kiểu hình, chọn lọc được đàn gà Ác có năng suất trứng cao từ đó xây dựng mô hình nuôi gà Ác sinh sản tại nông hộ gắn với chuỗi giá trị tại tỉnh Trà Vinh.

Mục tiêu cụ thể:

- Chọn tạo được đàn gà Ác hạt nhân có số lượng vào đẻ 1.000 mái và 200 trống, năng suất trứng trên 125 trứng/mái/năm.

- Nhân giống được đàn gà Ác 10.000 mái và 2.000 trống đạt năng suất trứng trên 125 trứng/mái/năm để cung cấp cho nông hộ, đồng thời xây dựng được 01 mô hình nuôi gà Ác lấy trứng quy mô 10.000 gà mái đẻ với ít nhất 10 nông hộ tham gia.

- Xây dựng được 01 chuỗi giá trị gắn kết sản xuất với tiêu thụ trứng gà Ác, có liên kết với doanh nghiệp.

• Nội dung chính của nhiệm vụ:

- Tạo đàn gà Ác hạt nhân (200 gà trống và 1.000 gà mái) với năng suất trứng trên 125 trứng/mái/năm.

- Xây dựng mô hình chăn nuôi gà Ác tại xã Long Đức, Thành phố Trà Vinh (quy mô 10.000 gà mái đẻ).

- Xây dựng chuỗi giá trị sản xuất và tiêu thụ trứng gà Ác tại Trà Vinh.

• Lĩnh vực nghiên cứu: Trồng trọt

• Phương pháp nghiên cứu: Xác định các chỉ thị phân tử liên quan đến khả năng đẻ trứng của gà Ác; Tạo đàn gà hạt nhân (đàn gà thế hệ 1); Tạo đàn gà cung cấp hộ dân (đàn gà thế hệ 2); Tổng kết số liệu, sử dụng phần mềm thống kê Minitab 16 và  phương pháp thống kê Anova để phân tích số liệu.

• Kết quả dự kiến

- Đàn gà Ác hạt nhân vào giai đoạn đẻ trứng: Tiêu chuẩn: gà có lông mảnh và thuần màu trắng, mỏ đen, chân đen hoặc xanh đen, không dị tật; khối lượng khoảng 800 g ở gà trống và 630 g ở gà mái; gà mái có năng suất trứng trên 125 trứng/mái/năm; Số lượng: 200 gà trống, 1.000 gà mái năng suất trứng trên 125 trứng/mái/năm.

- Đàn gà Ác để cung cấp nông hộ (gà con 1 ngày tuổi): Tiêu chuẩn: gà có lông mảnh và thuần màu trắng, mỏ đen, chân đen hoặc xanh đen, không dị tật; gà mái năng suất trứng trên 125 trứng/mái/năm; Số lượng: 2.000 gà trống, 10.000 gà mái năng suất trứng trên 125 trứng/mái/năm.

- Mô hình nuôi gà Ác lấy trứng: Ít nhất 10 nông hộ tham gia, quy mô 10.000 gà mái đẻ, năng suất trứng trên 125 trứng/mái/năm.

- Chuỗi giá trị gắn kết sản xuất với tiêu thụ trứng gà Ác

 • Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến: 36 tháng từ 11/2021 đến tháng 11/2024./.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 83
  • Hôm nay: 2826
  • Trong tuần: 21 008
  • Tất cả: 4313989