Lượt xem: 3673

11/2021 Đề tài: Ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng khẩu phần và chế biến nguồn thức ăn tại chỗ cho bò thịt tại tỉnh Trà Vinh

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại học Cần Thơ

Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS. Hồ Thanh Thâm

• Mục tiêu nhiệm vụ

Mục tiêu chung:

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng khẩu phần thức ăn cho bò dựa trên nguồn thức ăn có sẵn tại địa phương.

- Xây dựng quy trình chế biến và bảo quản thức ăn.

Mục tiêu cụ thể:

- Xây dựng ứng dụng phần mềm vận hành trên web và điện thoại thông minh để thiết lập khẩu phần thức ăn cho bò.

- Đánh giá khả năng tăng trưởng, năng suất của bò thịt trong thử nghiệm ứng dụng phần mềm để xây dựng khẩu phần phối trộn hoàn toàn (TMR) tại nông hộ.

- Xây dựng được quy trình chế biến và bảo quản thức ăn áp dụng cho khẩu phần phối trộn hoàn toàn (TMR) phù hợp với điều kiện địa phương.

• Nội dung chính của nhiệm vụ:

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về thành phần hoá học và giá trị dinh dưỡng các nguồn thức ăn và phụ phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

- Thiết kế hệ thống ứng dụng hỗ trợ việc xây dựng khẩu phần thức ăn cho bò dựa trên nguồn thức ăn có sẵn ở địa phương

- Thử nghiệm ứng dụng phần mềm để xây dựng khẩu phần phối trộn hoàn toàn (TMR) và chăn nuôi bò thịt tại nông hộ

- Tổ chức tập huấn quy trình xây dựng công thức Khẩu phần phối trộn hoàn toàn (TMR) bằng ứng dụng trên điện thoại thông minh và kỹ thuật nuôi bò thịt trên nền thức ăn TMR

• Lĩnh vực nghiên cứu: Chăn nuôi

• Phương pháp nghiên cứu: Thu thập và phân tích mẫu; xây dựng ứng dụng chạy trên điện thoại thông tminh; bố trí thí nghiệm.

• Kết quả dự kiến

- Phần mềm xây dựng khẩu phần thức ăn cho bò

- Quy trình chế biến và bảo quản thức ăn áp dụng khẩu phần phối trộn hoàn toàn (TMR) cho bò thịt phù hợp với điều kiện tỉnh Trà Vinh. Quy trình thực hiện đơn giản, có hướng dẫn cụ thể từng bước, dễ dàng áp dụng vào thực tế sản xuất.

• Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến: 24 tháng từ 11/2021 đến tháng 11/2023./.

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 32
  • Hôm nay: 5202
  • Trong tuần: 37,365
  • Tất cả: 4,084,596