Lượt xem: 3438

11. Đề tài: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất khả năng phát triển một số mô hình nông nghiệp đô thị ở thành phố Trà Vinh.

• Tổ chức chủ trì, cơ quan cấp trên của tổ chức chủ trì nhiệm vụ:
- Trường Đại học Cần Thơ, Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
- Điện thoại:  0292.3832663, Fax:  0292.3838474                                                              
• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:
- Họ và tên: GS.TS. Võ Quang Minh
- Học hàm, học vị: Giáo sư. Tiến sĩ   
- Chức vụ: Trưởng Bộ môn Tài nguyên Đất đai                                                                                       
- Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
- Điện thoại: 0292.3832663, 0913604101 Fax:  0292.3838474                                                                                                                                                                                                                                            
• Cá nhân tham gia:
1. GS.TS. Võ Quang Minh 8. ThS. Phan Hoàng Vũ
2. PGS.TS. Trần Thị Ba 9. ThS. Thái Thành Dư
3. PGS.TS. Nguyễn Bảo Toàn 10. ThS. Cao Bá Lộc
4. PGS.TS. Nguyễn Minh Thủy 11. KS. Ngô Văn Tài
5. PGS.TS. Phạm Thanh Vũ 12. KS. Nguyễn Thị Trúc Ly
6. TS. Võ Thị Bích Thủy 13. KS. Nguyễn Thị Ngọc Lan
7. ThS. Nguyễn Thị Hà Mi 
• Mục tiêu, nội dung và phương pháp nghiên cứu chính của nhiệm vụ:
* Mục tiêu:
+ Mục tiêu chung:
- Nghiên cứu thực trạng phát triển nông nghiệp đô thị ở thành phố Trà Vinh; thử nghiệm một số mô hình nông nghiệp đô thị triển vọng, có hiệu quả và đề xuất định hướng phát triển nông nghiệp đô thị cho thành phố.
+ Mục tiêu cụ thể:
- Đánh giá thực trạng áp dụng các mô hình nông nghiệp đô thị ở thành phố Trà Vinh.
- Nghiên cứu tiềm năng và khả năng phát triển của các mô hình nông nghiệp ở thành phố: nhu cầu tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, chọn lọc mô hình nông nghiệp đô thị triển vọng. 
- Thử nghiệm một số mô hình nông nghiệp đô thị có triển vọng: Rau non, giá đậu xanh, Rau thủy canh rau ăn lá, bán thủy canh rau ăn trái, rau đèn LED, trồng lan cấy mô với 3 giống lan Dendrobium, Cattleya, Hồ Điệp.
- Đề xuất định hướng khả năng phát triển các mô hình nông nghiệp đô thị có triển vọng cho thành phố.
- Tổ chức tập huấn, hội thảo phổ biến mô hình nông nghiệp đô thị cho thành phố.
* Nội dung nghiên cứu:
- Nội dung 1: Nghiên cứu hiện trạng và khả năng áp dụng các mô hình nông nghiệp đô thị hiện nay của thành phố;
- Nội dung 2: Đánh giá nhu cầu tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của TP. Trà Vinh và chọn lọc mô hình có triển vọng;
- Nội dung 3: Thử nghiệm và phát triển các mô hình nông nghiệp đô thị có triển vọng cho TP. Trà Vinh;
- Nội dung 4: Định hướng phát triển các loại mô hình nông nghiệp đô thị triển vọng cho thành phố;
- Nội dung 5: Hội thảo công bố kết quả nghiên cứu và phổ biến mô hình nông nghiệp đô thị.
* Phương pháp nghiên cứu:
- Phương pháp thu thập số liệu;
- Phương pháp phỏng vấn;
- Phương pháp điều tra PRA để xác định;
- Phương pháp bố trí thí nghiệm;
- Phương pháp bảo quản, chế biến các sản phẩm từ kết quả các mô hình;
-  Phương pháp phân tích số liệu;
- Phương pháp đề xuất, định hướng nhân rộng các mô hình.
• Kết quả thực hiện:
- Hiện trạng và khả năng áp dụng các mô hình nông nghiệp đô thị hiện nay của thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh;
- Nhu cầu tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của TP. Trà Vinh và chọn lọc mô hình có triển vọng;
- Thuận lợi và khó khăn trong sản xuất rau trong giai đoạn 2005-2015;
- Hiện trạng canh tác các mô hình ở thành phố Trà Vinh;
- Tổng hợp ý kiến của các hộ dân về tiêu chí mua rau;
- Thuận lợi và khó khăn trong tiêu thụ các sản phẩm nông sản
- Các báo cáo: báo cáo chuyên đề, báo cáo tổng hợp, báo cáo tổng thuật tài liệu, báo cáo tóm tắt.
• Lĩnh vực, cấp quản lý nhiệm vụ: Khoa học Nông nghiệp, cấp tỉnh (Đề tài khoa học).
• Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc nhiệm vụ: Từ tháng 5/2017 đến tháng 10/2018 (18 tháng), gia hạn đến tháng 3/2019.
• Mã số Giấy chứng nhận nhiệm vụ: Số đăng ký: 11/KQNC-SKHCN ngày 15/7/2019, lưu tại Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học Công nghệ tỉnh Trà Vinh.
• Kinh phí thực hiện: Tổng số kinh phí thực hiện: 973,709 triệu đồng.
- Trong đó:
+ Kinh phí từ ngân sách Nhà nước: 726,781 triệu đồng;
+ Kinh phí khác: 246,928 đồng.
• Quyết định thành lập Hội đồng: Hội đồng đánh giá nghiệm thu chính thức được thành lập theo Quyết định số 83/QĐ-SKHCN ngày 08/5/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh.
• Thời gian họp Hội đồng: Họp nghiệm thu chính thức ngày 20/5/2019 tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh – 38 Nguyễn Thái Học, phường 1, tp. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
* Kết quả đánh giá xếp loại chung của nhiệm vụ: Đạt yêu cầu.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 38
  • Hôm nay: 72
  • Trong tuần: 18,105
  • Tất cả: 3,174,210