Lượt xem: 3516

13. Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng kết hợp công nghệ xúc tác quang và hoạt hóa điện hóa để tăng cường chống nhiễm khuẩn ở các bệnh viện của tỉnh Trà Vinh.

Tổ chức chủ trì, cơ quan cấp trên của tổ chức chủ trì nhiệm vụ:
- Viện Công nghệ Môi trường, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
- Địa chỉ: Nhà A30, Số 18 Hoàng Quốc Việt, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
- Điện thoại:  024.37569136, Fax:  024.37911203                                                             
- Website: ietvn.vn
• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:
- Họ và tên: ThS. Phạm Hoàng Long
- Học hàm, học vị: Thạc sĩ   
- Chức vụ: Nghiên cứu viên                                                                                       
- Địa chỉ: Nhà A30, Số 18 Hoàng Quốc Việt, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 024.37569136, 0986019844, Fax:  024.37569134                                                                                                                                                                                                                                           
- E-mail: longphamhoangvs@yahoo.
• Cá nhân tham gia nhiệm vụ:
1. ThS. Phạm Hoàng Long 6. KS. Lê Văn Đàn
 2. PGS.TS. Nguyễn Hoài Châu 7. BS. Trần Kiến Vũ
 3. ThS. Hoàng Thị Mai 8. BS. Lê Minh Dũng
 4. ThS. Trần Mạnh Hải 9. BS. Nguyễn Phương Nam
 5. CN. Nguyễn Chí Thanh 10. KS. Tăng Long Định
• Mục tiêu, nội dung và phương pháp nghiên cứu chính của nhiệm vụ:
* Mục tiêu:
+ Mục tiêu chung: Đề tài này được thực hiện với mục tiêu cung cấp cho bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh và bệnh viện Sản Nhi tỉnh Trà Vinh 04 thiết bị làm sạch không khí bằng công nghệ xúc tác quang có công suất từ 100 m3/h đến 500 m3/h và 02 thiết bị “Bàn rửa và khử trùng”. 
* Nội dung nghiên cứu:
+ Nội dung 1: Khảo sát bệnh viện Đa khoa và bệnh viện Sản Nhi tỉnh Trà Vinh
+ Nội dung 2: Nghiên cứu hoàn thiện thiết bị làm sạch không khí
+ Nội dung 3: Đánh giá thiết bị làm sạch không khí sau khi hoàn thiện
+ Nội dung 4: Nghiên cứu hoàn thiện thiết bị “Bàn rửa và khử trùng”
+ Nội dung 5: Đánh giá thiết bị “Bàn rửa và khử trùng” sau khi hoàn thiện
+ Nội dung 6: Đánh giá hiệu quả kinh tế của các thiết bị
+ Nội dung 7: Tiến hành tập huấn vận hành cho nhân viên tại bệnh viện.
* Phương pháp nghiên cứu:
* Phương pháp khai thác thông tin qua mạng internet và các nguồn khác;
* Tiếp thu kiến thức và kinh nghiệm của các đề tài đã thực hiện;
* Phương pháp hóa học;
* Phương pháp vật lý;
* Phương pháp thiết kế;
* Phương pháp tổng hợp các kết quả nghiên cứu đã được công bố ở các đề tài trước với các kết quả thử nghiệm thu được tại đề tài này nhằm thiết lập các chế độ làm việc tối ưu của các thiết bị trong điều kiện của tỉnh Trà Vinh;
* Phương pháp lấy mẫu vi sinh trong không khí.
• Kết quả thực hiện:
- Tiêu chuẩn cơ sở: 04 tiêu chuẩn cơ sở của các thiết bị;
- Số liệu, cơ sở dữ liệu;
- Luận chứng kinh tế - kỹ thuật;
- Báo cáo tóm tắt;
- Báo cáo khoa học tổng kết đề tài;
- Bộ tài liệu chuyển giao kết quả nghiên cứu.
• Lĩnh vực, cấp quản lý nhiệm vụ: Khoa học Kỹ thuật Công nghệ, cấp tỉnh (Đề tài khoa học).
• Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc nhiệm vụ: Từ tháng 4/2017 đến tháng 9/2019 (30 tháng).
• Mã số Giấy chứng nhận nhiệm vụ: Số đăng ký: 13/KQNC-SKHCN ngày 16/10/2019, lưu tại Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học Công nghệ tỉnh Trà Vinh.
• Kinh phí thực hiện: Tổng kinh phí thực hiện: 1.199,028 triệu đồng.
- Trong đó:
+ Kinh phí từ ngân sách Nhà nước: 600 triệu đồng;
+ Kinh phí khác: 599,028 triệu đồng.
• Quyết định thành lập Hội đồng: Hội đồng đánh giá nghiệm thu chính thức được thành lập theo Quyết định số 127/QĐ-SKHCN ngày 09/7/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh.
• Thời gian họp Hội đồng: Họp nghiệm thu chính thức ngày 19/7/2019 tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh – 38 Nguyễn Thái Học, phường 1, tp. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
* Kết quả đánh giá xếp loại chung của nhiệm vụ: Đạt yêu cầu.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 29
  • Hôm nay: 249
  • Trong tuần: 18,282
  • Tất cả: 3,174,387