Lượt xem: 3283

2. Tên nhiệm vụ: Ứng dụng công nghệ điện toán đám mây để phân tích, khai thác dữ liệu thông tin phục vụ quản lý các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

* Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Kỹ Thuật Điện Toán

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Tp.HCM

Điện thoại: 028 3864 7256 Ext 5371

Website: cee.hcmut.edu.vn

* Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Thoại Nam

Chức vụ: Giám đốc

Email: namthoai@hcmut.edu.vn

* Cá nhân tham gia chính:

1. TS. Thoại Nam

6. ThS. Hoàng Xuân Lộc

2. TS. Dương Ngọc Hiếu

7. KS. Phan Quốc Trọng

3. ThS. Lê Quốc Tuấn

8. KS. Trần Văn Út

4. ThS. Nguyễn Quốc Việt

9. KS. Phù Quốc Minh Phương

5. ThS. Trịnh Văn Quảng

 

* Mục tiêu của nhiệm vụ:

Xây dựng phần mềm quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Xây dựng cơ sở dữ liệu về các nhiệm vụ khoa học và công nghệ giai đoạn 2001-2016.

Xây dựng cổng thông tin điện tử Sở KH&CN tỉnh Trà Vinh đáp ứng mức độ 3 theo Quyết định 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 của Thủ Tướng Chính phủ đối với một số dịch vụ thiết yếu nhất.

Phát triển, cải tiến công cụ tìm kiếm thông tin và phân tích xu hướng khoa học và công nghệ dựa vào sự đặc trưng dữ liệu KH&CN của tỉnh Trà Vinh.

Thiết kế, cài đặt, chuyển giao ứng dụng phần mềm tại Sở KH&CN tỉnh Trà Vinh.

* Kết quả thực hiện:

Phần mềm quản lý nhiệm vụ KH&CN trên nền hạ tầng công nghệ điện toán đám mây.

Cổng Thông tin dịch vụ công của Sở KH&CN đáp ứng mức độ 3.

Phần mềm kiểm tra trùng lặp của các nhiệm vụ KH&CN.

Phần mềm phân tích xu hướng, đặc điểm đặc trưng trong nghiên cứu khoa học và công nghệ tại tỉnh Trà Vinh.

Cơ sở dữ liệu về thông tin quản lý của các nhiệm vụ KH&CN

* Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc: Từ tháng 09/2018 đến tháng 9/2020 (24 tháng)

* Kinh Phí thực hiện: 2.878.654.500 đồng./.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 1453
  • Trong tuần: 20,527
  • Tất cả: 3,164,613