Lượt xem: 3455

3. Tên nhiệm vụ: Khảo sát khả năng thích nghi, xây dựng quy trình trồng và thu nhận cao chiết cây Ngải trắng (Curcuma aromatica Salisb) tại tỉnh Trà Vinh

* Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Sinh học nhiệt đới

* Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Trịnh Thị Bền

* Cá nhân tham gia chính:

Cá nhân tham gia:

1. ThS. Trịnh Thị Bền

6. KS. Vũ Quang Đạo

2. TS. Bùi Đình Thạch

7. ThS. Diệp Trung Cang

3. KS. Nguyễn Phạm Ái Uyên

8. TS. Lê Thành Long

4. ThS. Lê Nguyễn Tú Linh

9. CN. Nguyễn Thái Hoàng Nam

5. ThS. Trần Thị Linh Giang

10. KS. Kim Sô Phan

* Mục tiêu của nhiệm vụ:

- Hoàn thiện quy trình nhân nhanh giống cây Ngải trắng bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật.

- Hoàn thiện quy trình trồng và thu nhận cao chiết cây Ngải trắng phù hợp với điều kiện tỉnh Trà Vinh.

- Xây dựng 3 mô hình canh tác cây Ngải trắng (tổng diện tích 1 ha).

- Đào tạo 3-4 cán bộ về kỹ thuật nuôi cấy mô cây Ngải trắng.

* Kết quả thực hiện:

Hoàn thiện được quy trình nhân giống cây Ngải trắng: mẫu Ngải trắng được khử trùng với hypochlorite Natri 50% (v/v), thời gian 25 phút; mẫu chứa chồi ngủ được kích thích tạo chồi trên môi trường MS bổ sung 0,3 mg/l NAA, 3 mg/l BA; chồi phát triển thành cây trên môi trường bổ sung 0,5 mg/L NAA và cây con đưa ra vườn ươm với tỉ lệ cơ chất: xơ dừa:trấu un=0,5:0,5.

Điều tra thực trang canh tác nông nghiệp và chọn được địa điểm triển khai mô hình : 1. Hộ Thạch Hên: Địa chỉ: ấp Sóc Mới, xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, có diện tích đất cát giồng tham gia 4000 m2; 2. Hộ Sơn Thị Minh: Địa chỉ: ấp Sóc Mới, xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, có diện tích đất cát giồng tham gia 4000 m2 ;3. Hộ dân Tô Phú Quới. Địa chỉ: khóm 4, phường 5, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh có diện tích đất thịt tham gia 3000 m2.

Chọn được điều kiện phù hợp cho canh tác cây Ngải trắng: cây thích hợp với loại đất phù sa; phân hữu cơ bón lót: 25 tấn/ha; phủ lớp mặt bằng rơm ; cây trồng với khoảng cách 50x50 cm.

Xây dựng được quy trình trồng và triển khai trồng mô hình cây Ngải trắng với tổng diện tích 1 ha/3 loại đất.

Hoàn thiện được quy trình ly trích thu nhận cao chiết cây Ngải trắng: sử dụng phương pháp siêu âm, dung môi ethanol, nhiệt độ ly trích: 80oC; thời gian ly trích: 90 phút, tỉ lệ nguyên liệu/dung môi là 1/60 (g/ml) cho hiệu suất thu hồi cao chiết là 6,5 ± 0,02% và hàm lượng phenolic tổng số trong cao chiết củ Ngải trắng là 76,39 ± 1,53 (mg/g TLK)

Xác định được một số chỉ tiêu hoạt tính sinh học của cao chiết cây Ngải trắng: hoạt tính kháng oxy hóa: IC50 = 52,22 ± 2,70 µg/ml; hoạt tính ức chế tế bào ung thư: dòng tế bào ung thư vú MCF-7: cao chiết Ngải trắng có IC50 = 75-100 μg/ml, curcumol có IC50 > 100 μg/ml; đối với dòng tế bào ung thư gan HepG2: cao chiết Ngải trắng có IC50 = 50-75 μg/ml, curcumol IC50 > 100 μg/ml. hoạt tính ức chế tế bào còn được biểu hiện qua sự phân mãnh nhân tế bào và biểu hiện gen Blc2Bax.

Xác định cao chiết cây Ngải trắng an toàn: giá trị LD50 > 5000 mg/kg; không làm ảnh hưởng tới trọng lượng, các thông số sinh hóa, khả năng tạo máu, gan và thận của chuột thí nghiệm.

Hoàn thiện được quy trình tạo viên nén chứa cao chiết cây Ngải trắng, với tỉ lệ các thành phần trong viên nén (450 mg chứa 175 cao mềm): Magnesi stearate 4mg; Silica dioxyd thể keo: 23 mg; Crospovidon: 9 mg; Cellulose vi tinh thể: 198 mg; Lactose monohydrate: 66 mg. Viên nén tạo ra được kiểm nghiệm theo hướng dẫn DĐVN V và đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành.

* Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc: Từ tháng 11/2017-11/2020

* Kinh Phí thực hiện: 1.309.422.000 đồng, trong đó từ NSNN: 1.189.252.000 đồng./.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 1363
  • Trong tuần: 20,437
  • Tất cả: 3,164,523