NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH TRÀ VINH

TẤT CẢ VĂN BẢN

Tổng số: 468
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
10/NQ-HĐND 26/02/2024 Nghị quyết về việc giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã và số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã năm 2024 cho các đơn vị hành chính huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Trà Vinh (10/NQ-HĐND)
Lượt xem: 44
Tải về 35
09/NQ-HĐND 26/02/2024 Nghị quyết về việc phê duyệt tổng số lượng người làm việc (biên chế viên chức) hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên và các Hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở địa phương năm 2024 (09/NQ-HĐND)
Lượt xem: 34
Tải về 20
08/NQ-HĐND 26/02/2024 Nghị quyết về việc phê duyệt tổng số biên chế cán bộ, công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, cấp huyện năm 2024 (08/NQ-HĐND)
Lượt xem: 26
Tải về 12
07/NQ-HĐND 26/02/2024 Nghị quyết về việc hỗ trợ kinh phí sửa chữa Chánh điện chùa Ba Chhau (chùa Bãi Xào Dơi), ấp Bãi Sào Dơi, xã Kim Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh (07/NQ-HĐND)
Lượt xem: 29
Tải về 5
06/NQ-HĐND 26/02/2024 Nghị quyết về việc thông qua việc tổ chức, sắp xếp lại Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Trà Vinh (06/NQ-HĐND)
Lượt xem: 22
Tải về 4
05/NQ-HĐND 26/02/2024 Nghị quyết về việc thông qua giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2024 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (05/NQ-HĐND)
Lượt xem: 22
Tải về 4
04NQ-HĐND 26/02/2024 Nghị quyết thông qua Kế hoạch sử dụng đất (2021 - 2025) tỉnh Trà Vinh (04/NQ-HĐND)
Lượt xem: 47
Tải về 17
03/NQ-HĐND 26/02/2024 Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2024 (đợt 1) (03/NQ-HĐND)
Lượt xem: 35
Tải về 26
02/NQ-HĐND 26/02/2024 Nghị quyết về giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 (đợt 5) (02/NQ-HĐND)
Lượt xem: 26
Tải về 33
01/NQ-HĐND 26/02/2024 Nghị quyết về kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2023 sang năm 2024 (01/NQ-HĐND)
Lượt xem: 21
Tải về 21
12345678910...