Hội đồng nhân dân huyện, thành phố, xã - phường - thị trấn


I

 HĐND Thành phố Trà Vinh

01

HĐND Phường 1

02

HĐND Phường 2

03

HĐND Phường 3

04

HĐND Phường 4

05

HĐND Phường 5

06

HĐND Phường 6

07

HĐND Phường 7

08

HĐND Phường 8

09

HĐND Phường 9

10

HĐND Xã Long Đức

II

HĐND Huyện Châu Thành

01

HĐND Xã Đa Lộc

02

HĐND Xã Song Lộc

03

HĐND Xã Phước Hảo

04

HĐND Xã Hưng Mỹ

05

HĐND Xã Long Hòa

06

HĐND Xã Hòa Minh

07

HĐND Xã Hòa Thuận

08

HĐND Xã Lương Hòa

09

HĐND Xã Lương Hòa A

10

HĐND Xã Thanh Mỹ

11

HĐND Xã Hòa Lợi

12

HĐND Xã Mỹ Chánh

13

HĐND Xã Nguyệt Hóa

14

HĐND Thị trấn Châu Thành

III

HĐND Huyện Tiểu Cần

01

HĐND Xã Phú Cần

02

HĐND Xã Long Thới

03

HĐND Xã Tập Ngãi

04

HĐND Xã Hùng Hòa

05

HĐND Xã Tân Hòa

06

HĐND Xã Hiếu Tử

07

HĐND Xã Ngãi Hùng

08

HĐND Xã Hiếu Trung

09

HĐND Xã Tân Hùng

10

HĐND Thị trấn Tiểu Cần

11

HĐND Thị trấn Cầu Quan

IV

HĐND Huyện Cầu Kè

01

HĐND Xã Hòa Ân

02

HĐND Xã Châu Điền

03

HĐND Xã Phong Phú

04

HĐND Xã Phong Thạnh

05

HĐND Xã Ninh Thới

06

HĐND Xã An Phú Tân

07

HĐND Xã Tam Ngãi

08

HĐND Xã Thông Hòa

09

HĐND Xã Thạnh Phú

10

HĐND Xã Hòa Tân

11

HĐND Thị trấn Cầu Kè

V

 HĐND Huyện Càng Long

01

HĐND Xã Mỹ Cẩm

02

HĐND Xã Nhị Long

03

HĐND Xã Nhị Long Phú

04

HĐND Xã An Trường

05

HĐND Xã An Trường A

06

HĐND Xã Bình Phú

07

HĐND Xã Đại Phúc

08

HĐND Xã Tân An

09

HĐND Xã Phương Thạnh

10

HĐND Xã Đại Phước

11

HĐND Xã Tân Bình

12

HĐND Xã Huyền Hội

13

HĐND Xã Đức Mỹ

14

HĐND Thị trấn Càng Long

VI

HĐND Huyện Trà Cú

01

HĐND Xã Ngãi Xuyên

02

HĐND Xã Phước Hưng

03

HĐND Xã Tập Sơn

04

HĐND Xã An Quảng Hữu

05

HĐND Xã Lưu Nghiệp Anh

06

HĐND Xã Thanh Sơn

07

HĐND Xã Ngọc Biên

08

HĐND Xã Hàm Giang

09

HĐND Xã Đại An

10

HĐND Xã Đôn Châu

11

HĐND Xã Đôn Xuân

12

HĐND Xã Long Hiệp

13

HĐND Xã Tân Hiệp

14

HĐND Xã Định An

15

HĐND Xã Tân Sơn

16

HĐND Xã Kim Sơn

17

HĐND Xã Hàm Tân

18

HĐND Thị trấn Trà Cú

19

HĐND Thị trấn Định An

VII

HĐND Huyện Cầu Ngang

01

HĐND Xã Mỹ Hòa

02

HĐND Xã Long Sơn

03

HĐND Xã Vinh Kim

04

HĐND Xã Hiệp Hòa

05

HĐND Xã Kim Hòa

06

HĐND Xã Mỹ Long Nam

07

HĐND Xã Mỹ Long Bắc

08

HĐND Xã Hiệp Mỹ Đông

09

HĐND Xã Hiệp Mỹ Tây

10

HĐND Xã Thạnh Hòa Sơn

11

HĐND Xã Thuận Hòa

12

HĐND Xã Trường Thọ

13

HĐND Xã Nhị Trường

14

HĐND Thị trấn Cầu Ngang

15

HĐND Thị trấn Mỹ Long

VIII

HĐND Huyện Duyên Hải

01

HĐND Xã Long Toàn

02

HĐND Xã Long Khánh

03

HĐND Xã Trường Long Hòa

04

HĐND Xã Long Hữu

05

HĐND Xã Hiệp Thạnh

06

HĐND Xã Long Vĩnh

07

HĐND Xã Dân Thành

08

HĐND Xã Ngũ Lạc

09

HĐND Xã Đông Hải

10

HĐND Thị trấn Duyên Hải

11

HĐND Thị trấn Long Thành

 

Tổng cộng 105 HĐND xã, phường, thị trấn

70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân
TIN VẮN


Thống kê truy cập
  • Đang online: 115
  • Hôm nay: 4037
  • Trong tuần: 30,316
  • Tất cả: 2,740,446