Đại biểu HĐND tỉnh Trà Vinh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016

Đơn vị thành phố Trà Vinh (5 đại biểu)                                                           

 

- Ông Trần Trí Dũng

+ Sinh năm: 1959     

+ Quê quán: xã Hùng Hòa, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh     

+ Chức vụ: Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Trà Vinh

 - Ông Ngô Chí Cường     

+ Sinh năm:1967     

+ Quê quán: xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh     

+ Chức vụ: Phó  Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh

 


- Ông Diệp Văn Thạnh     

+ Sinh năm: 1969     

+ Quê quán: xã Hiệp Mỹ, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh     

+ Chức vụ: Chủ tịch UBND thành phố Trà Vinh, thành viên Ban KTNS HĐND tỉnh

 


- Ông Huỳnh Văn Tám (Hòa thượng Thích Nhựt Huệ)     

+ Sinh năm:1941     

+ Quê quán: xã Qưới Thiện, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long   

+ Chức vụ: Hòa thượng, Phó Trưởng ban thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh Trà Vinh

 


- Ông Vương Quang Minh     

+ Sinh năm: 1953     

+ Quê quán: xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh   

+ Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài tỉnh Trà Vinh (Chủ cơ sở sản xuất cà phê Kim Nguyên), thành viên Ban Dân tộc HĐND tỉnhĐơn vị huyện Càng Long (8 đại biểu)                                                                                               

 

- Ông Lê Tấn Lực     

+ Sinh năm: 1955     

+ Quê quán: xã An Trường, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh     

+ Chức vụ: Nguyên Trưởng ban Quản lý KKT tỉnh, Phó Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

 - Ông Lê Quốc Long     

+ Sinh năm: 1954     

+ Quê quán: xã An Trường, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh     

+ Chức vụ: Nguyên Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh

 - Ông Nguyễn Thanh Chấm     

+ Sinh năm: 1960     

+ Quê Quán: xã Bình phú, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh  

+ Chức vụ: Bí thư Huyện ủy Càng Long, thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh

 

- Ông Hoàng Thanh Tâm     

+ Sinh năm: 1957     

+ Quê quán: xã Yên Trung, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định   

+ Chức vụ: Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

 

 

 

 

- Bà Thân Thị Ngọc Kiều     

+ Sinh năm: 1979     

+ Quê quán: xã An Trường A, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh 

+ Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND huyện Càng Long, thư ký kỳ họp HĐND tỉnh

 

- Ông Trần Văn Chánh     

+ Sinh năm: 1957     

+ Quê quán: xã Nhị Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, kiêm Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh

 

- Ông Lương Văn Bé Tư     

+ Sinh năm: 1954     

+ Quê quán: xã Đại Phúc, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh   

+ Chức vụ: Nguyên Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Trà Vinh, hiện nay thành viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh

 

- Ông Nguyễn Thanh Luân     

+ Sinh năm: 1963     

+ Quê quán: xã An Trường, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh   

+ Chức vụ: Chuyên viên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành viên Ban VHXH HĐND tỉnh

Đơn vị huyện Cầu Kè (6 đại biểu)


 

- Ông Nguyễn Thành Tâm     

+ Sinh năm: 1963     

+ Quê quán: xã Hiệp Mỹ Đông, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh 

- Bà Phan Thị Thanh Bình     

+ Sinh năm: 1960     

+ Quê quán: xã Mỹ Cẩm, huyên Càng Long, tỉnh Trà Vinh     

+ Chức vụ: Nguyên Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh

 

- Bà Nguyễn Thị Thu Phong     

+ Sinh năm: 1963     

+ Quê quán: xã Tân An Hội, huyên Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long     

+ Chức vụ: Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách - Xã hội tỉnh, thành viên Ban KTNS HĐND tỉnh

 

- Ông Tống Minh Viễn     

+ Sinh năm: 1955     

+ Quê quán: xã Trường Long Hòa, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh  

+ Chức vụ: Nguyên Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Nguyên Trưởng Ban Dân vận Tỉnh Ủy

 

- Ông Phan Thanh Dũng     

+ Sinh năm: 1961     

+ Quê quán: xã Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh     

+ Chức vụ: Phó giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh, thành viên Ban VHXH HĐND tỉnh

 

- Ông Trần Minh Chí     

+ Sinh năm: 1957     

+ Quê quán: xã Hưng Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh   

+ Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Phó Ban pháp chế  HĐND tỉnhĐơn vị huyện Tiểu Cần (5 đại biểu)                                                    

 

- Ông Trần Khiêu     

+ Sinh năm: 1954     

+ Quê quán: xã An Trường, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh     

+ Chức vụ: Nguyên Phó Bí thư Tỉnh Ủy, Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh 

- Ông Bùi Thiết Côn     

+ Sinh năm: 1961     

+ Quê quán: xã Tân Hòa, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh     

+ Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tiểu Cần


 


Ông Nguyễn  Minh Trung     

+ Sinh năm: 1957
+ Quê quán: xã Tân Hòa, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh
+ Chức vụ: Nguyên Chủ tịch UBND huyện Tiểu Cần, thành viên  Ban KTNS HĐND tỉnh   

 


- Ông Nguyễn Hoàng Hải

+ Sinh năm: 1964

Quê quán: xã An Trường, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Đại tá, Phó Chỉ huy trưởng BCHQS tỉnh, thành viên  Ban pháp chế HĐND tỉnh   

              


Ông Nguyễn Chính      

+ Sinh năm: 1972

+ Quê quán: xã Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần,Tinh Trà Vinh

+ Chức vụ: Trưởng phòng Hành chánh - Tổ chức Trường Đaị  Học Trà Vinh, thành viên Ban pháp chế HĐND tỉnh.


Đơn vị huyện Châu Thành ( 7 đại biểu)
                                                                         

 

Bà Sơn Thị  Ánh Hồng

+ Sinh năm: 1963

+ Quê quán: Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà  Vinh

+ Chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh Ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. 


Ông Phan Hải      

+ Sinh năm 1954

+ Quê quán: xã Tân Bình, huyện Càng Long, tỉnh Trà  Vinh

+ Chức vụ: Nguyên Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh   

 

Bà Nguyễn Thị Dung      

+ Sinh năm: 1960
+ Quê quán: xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Trà  Vinh
+ Chức vụ: Nguyên Giám đốc Sở Tài chính, thành viên Ban KTNS HĐND tỉnh

 


Ông Vương Hoàng Minh      

Sinh năm: 1954

Quê quán: xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà  Vinh

+ Chức Vụ: Nguyên Bí thư Huyện ủy Châu Thành, Chủ tịch HĐND huyện, thành viên Ban  Dân tộc HĐND tỉnh

 


Ông Nguyễn Văn Long      

+ Sinh năm: 1959
+ Quê quán: xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long
+ Chức vụ: Tỉnh Ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh, thành  viên Ban VHXH HĐND tỉnh

              


Bà Nguyễn Thị Nghiệp      

+ Sinh năm:1962
+ Quê quán: xã Hiếu Nghĩa, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh  Long
+ Chức vụ: Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, thư ký kỳ họp HĐND tỉnh

 

Ông Thạch Sok Xane      

Sinh năm: 1950
+ Quê quán: xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà  Vinh
+ Chức vụ: Hòa thượng, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, thành viên Ban Dân tộc HĐND tỉnhĐơn vị huyện Cầu Ngang (6 đại biểu)

 

Ông Trần BìnhTrọng
+ Sinh năm:  1961
+ Quê quán:  xã Mỹ Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh
+ Chức vụ: Ủy viên thường vụ Tỉnh Ủy, Trưởng Ban Tuyên  giáo Tỉnh ủy   

 

Ông Nguyễn Trung Dũng     

+Sinh năm:1961

+ Quê quán: xã Hiệp Mỹ Tây, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà  Vinh

+ Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh Ủy, Bí thư Thành Ủy Thành phố Trà Vinh

 

Ông Dương Hoàng Sum      

+ Sinh năm: 1974

+ Quê quán: xã Mỹ Long Nam, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà  Vinh

+ Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Cầu Ngang, thư ký kỳ họp HĐND tỉnh

 

- Ông Lê Thanh Đấu      

Sinh năm 1955

+ Quê quán: xã Mỹ Long Nam, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà  Vinh

+ Chức vụ: Thiếu tướng, Nguyên Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an  tỉnh

 

Ông Kim Song Ven      

+ Sinh năm: 1958
+ Quê quán: xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh
+ Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh

 

Ông Thạch Giàu     

+ Sinh năm: 1972
+ Quê quán: xã Nhị Trường, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà  Vinh
+ Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện cầu Ngang, thành viên Ban Dân tộc HĐND tỉnhĐơn vị huyện Trà Cú (7 đại biểu)                                                                                     

 

 

 

Ông Kim Ngọc Thái     

+ Sinh năm: 1969
+ Quê quán: xã Tân Hiệp, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
+ Chức vụ: Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

  

 

 

 


Ông Diệp Tươi      

+ Sinh năm: 1941
Quê quán: xã Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
+ Chức vụ: Hòa thượng, Chủ tịch Hội đoàn kết sư sãi  yêu nước tỉnh

 

 
Ông Trần Trung Hiền      

+ Sinh năm: 1958
+ Quê quán: xã Tân Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
+ Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và  Phát triển nông thôn, Phó Ban KTNS HĐND tỉnh

 


Ông Lâm Minh Liên      

+ Sinh năm: 1956
+ Quê quán: xã Định An, huyện Trà Cú, Tỉnh Trà Vinh
+ Chức vụ: Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh

 

 

Ông Kim Dương      

+ Sinh năm: 1954
+ Quê quán: xã Phước Hưng, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
+ Chức vụ: Nguyên Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh

  

 Ông Kiên Quân      

+ Sinh năm 1966
+ Quê quán: xã Đôn Châu, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
+ Chức vụ: Bí thư Huyện ủy Duyên Hải, thành viên ban VHXH  HĐND tỉnh

 Bà Trầm Thị Triệt      

+ Sinh năm: 1966
+ Quê quán: xã Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
+ Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Trà Cú, thành viên Ban VHXH HĐND tỉnhĐơn vị huyện Duyên Hải (5 đại biểu)                                                

  Ông Lâm Minh Đằng     

Sinh năm: 1969
Quê quán: xã Long Hữu, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
+ Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Trà Vinh,  thành viên Ban pháp chế HĐND tỉnh

  

 

 Ông Dương Hoàng Nghĩa     

Sinh năm: 1954
Quê quán: xã Long Toàn, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
+ Chức vụ: Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân  dân tỉnh Trà Vinh

 Ông Nguyễn Văn Ngó     

+ Sinh năm: 1957
+ Quê quán: xã Long Hữu, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà  Vinh
+ Chức vụ: Nguyên Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trà Vinh

 

 

 


Bà Nguyễn Thị Lánh      

+ Sinh năm: 1968
+ Quê quán; xã Long Hữu, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
+ Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND  huyện Duyên Hải

 

 

Ồng Trần Hồng Nguyên      

+ Sinh năm: 1964
Quê quán; xã  Hòa Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
+ Chức vụ: Chánh thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ,  thành viên KTNS HĐND tỉnh

70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 973
  • Trong tuần: 13,040
  • Tất cả: 2,055,358