Một số nội dung chủ yếu của Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh tại kỳ họp
Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV sẽ khai mạc vào ngày 20/5/2020 và dự kiến bế mạc vào ngày 19/6/2020. Kỳ họp được chia thành 02 đợt (01 đợt họp trực tuyến và 01 đợt họp tập trung), trong đó, đợt 1 Quốc hội sẽ họp trực tuyến, thông qua cầu truyền hình từ Nhà Quốc hội đến 63 Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (từ ngày 20/5 đến ngày 4/6/2020). 

Trong đợt họp trực tuyến, Quốc hội sẽ thảo luận một số nội dung cụ thể sau:
Thứ nhất, thảo luận cho ý kiến 10 dự án luật, gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật Thanh niên (sửa đổi); Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP); Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật Doanh nghiệp (sửa đổi).
Thứ hai, thảo luận và cho ý kiến đối với 04 dự thảo nghị quyết, gồm: Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020; Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2021; Nghị quyết về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng; Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp.
Thứ ba, xem xét, thông qua 03 dự thảo: Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA); Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA); Nghị quyết phê chuẩn gia nhập Công ước số 105 của Tổ chức Lao động Quốc tế về xóa bỏ lao động cưỡng bức.
Thứ tư, xem xét Báo cáo về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước (trong đó có nội dung phòng, chống dịch COVID - 19); phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018. Tiến hành giám sát chuyên đề “việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em”.
Thứ năm, Quốc hội sẽ nghe Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV và nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.
Đối với đợt 2 (dự kiến từ ngày 08/6/2020 đến ngày 19/6/2020), Quốc hội sẽ tiến hành họp tập trung tại Hà Nội. Về nội dung, Quốc hội sẽ tiến hành các nội dung như:
Thứ nhất, xem xét, quyết định Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.
Thứ hai, thảo luận 06 dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến, gồm: Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi); Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Thỏa thuận quốc tế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Cư trú (sửa đổi).
Thứ ba, để chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Quốc hội sẽ tiến hành thảo luận và bầu cử thành lập Hội đồng Bầu cử quốc gia cũng như xem xét, quyết định nhân sự khác của Quốc hội, Chính phủ và quyết định các vấn đề quan trọng khác.
Ngoài các nội dung trên, đại biểu Quốc hội nghiên cứu các báo cáo của các cơ quan Trung ương để thảo luận phát biểu tại kỳ họp gồm: Các báo cáo kết quả giám sát chuyên đề thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; Các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Báo cáo công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Báo cáo việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn, các vấn đề đã hứa tại các kỳ họp trước; Báo cáo kết quả giám sát của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.  Báo cáo tổng hợp kết quả hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội năm 2019. Các báo cáo của Chính phủ về: công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ; Tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2019; Công tác bảo vệ môi trường trong phạm vi cả nước; Kết quả quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm năm 2019; Tình hình ký kết và thực hiện điều ước quốc tế năm 2019; Việc rà soát, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm nguồn nước tại một số dòng sông lớn; Tình hình và kết quả xử lý tồn tại, yếu kém của các dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương. Báo cáo của Kiểm toán Nhà nước về kết quả kiểm toán Quỹ bảo hiểm xã hội; tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2019.
Để chuẩn bị cho Kỳ họp, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiến hành tổ chức các hội nghị, gửi ý kiến gửi các Sở ban ngành và các địa phương tham gia đóng góp các dự thảo luật trình cho ý kiến và xem xét thông qua tại Kỳ họp. Tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề với lực lượng bộ đội biên phòng, cán bộ, công chức các ngành Mặt trận, đoàn thể và tiếp xúc cử tri định kỳ trước kỳ họp với cử tri thuộc 04 xã của các huyện Trà Cú, Cầu Ngang, Châu Thành. Qua đó tiếp nhận trên 80 ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến các bộ ngành Trung ương và địa phương. Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chỉ đạo Văn phòng phối hợp với các ngành có liên quan chuẩn bị hội trường, phân công cán bộ, chiến sĩ phục vụ kỳ họp trực tuyến tại địa phương. Ngoài các hoạt động trên, các đại biểu Quốc hội của tỉnh sẽ tham gia một số hoạt động quan trọng khác; nghiên cứu viết bài đăng báo; trả lời phỏng vấn báo chí; tham dự các phiên họp do các Ủy ban của Quốc hội tổ chức; giao lưu tiếp xúc, trao đổi thông tin với đại biểu các Đoàn, lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương để duy trì và mở rộng mối quan hệ, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ tỉnh nhà.

KIẾN QUỐC  

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 989
  • Trong tuần: 18 368
  • Tất cả: 3000546