Chính phủ ban hành chính sách mới về cơ chế khuyến khích phát triển năng lượng mặt trời
Ngày 06 tháng 4 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam và có hiệu lực thi hành từ ngày 22 tháng 5 năm 2020. Theo đó, Quyết định này áp dụng đối với tất cả các tổ chức, cá nhân tham gia phát triển điện mặt trời tại Việt Nam và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan. Với quyết định này, theo nhiều công ty cung cấp, lắp ráp thiết bị thu điện năng lượng mặt trời, nhu cầu lắp ráp điện năng lượng mặt trời nói chung và điện năng lượng mặt trời mái nhà nói riêng có xu hướng tăng trở lại sau khoảng thời gian tạm lắng khi người dân và các chủ đầu tư điện năng lượng mặt trời chờ đợi mức giá mua mới từ Chính phủ. Đây là lúc nhiều nhà đầu tư tính toán tiếp tục đầu tư.

Đối với điện mặt trời nối lưới
Quyết định quy định bên mua điện có trách nhiệm mua toàn bộ điện năng được sản xuất từ các dự án điện mặt trời nối lưới phát lên hệ thống lưới điện quốc gia phù hợp với quy định về vận hành hệ thống điện và tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ngành điện; ưu tiên điều độ để khai thác toàn bộ công suất, điện năng phát của các dự án điện mặt trời. Việc sử dụng Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện mặt trời nối lưới là bắt buộc trong mua bán điện giữa Bên bán điện và Bên mua điện là Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc đơn vị thành viên được Tập đoàn Điện lực Việt Nam ủy quyền. Thời hạn của hợp đồng mua bán điện đối với các dự án điện mặt trời nối lưới là 20 năm kể từ ngày vận hành thương mại. Sau thời gian này, việc gia hạn thời hạn hợp đồng hoặc ký hợp đồng mới thực hiện theo quy định của pháp luật tại thời điểm ký gia hạn hợp đồng hoặc ký hợp đồng mới.
Về giá mua điện, dự án điện mặt trời nối lưới đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư trước ngày 23 tháng 11 năm 2019 và có ngày vận hành thương mại của dự án hoặc một phần dự án trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020 thì dự án hoặc một phần dự án đó được áp dụng mức 7,69 Uscent/kWh tương đương 1.783 VNĐ/kWh (dự án điện mặt trời nổi) và 7,09 Uscent/kWh tương đương 1.644 VNĐ/kWh (dự án điện mặt trời mặt đất). Giá mua điện tại Biểu giá mua điện chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, được điều chỉnh theo biến động của tỷ giá của đồng Việt Nam với đô la Mỹ (tính tương đương UScents/kWh), tỷ giá áp dụng là tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào ngày Bên bán điện xuất hóa đơn thanh toán. Giá mua điện này được áp dụng 20 năm kể từ ngày vận hành thương mại.