MỘT SỐ NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIV VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH TRÀ VINH TẠI KỲ HỌP

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV là dấu ấn thể hiện nỗ lực đổi mới hoạt động của Quốc hội, được kỳ vọng tác động mạnh mẽ tới phục hồi phát triển kinh tế sau COVID-19. Với việc tiếp tục chia kỳ họp làm 2 đợt, họp trực tuyến tại 63 điểm cầu ở các địa phương kết nối với đầu cầu tại Quốc hội và một kỳ họp tập trung tại hội trường Quốc hội tiếp tục là một bước thử nghiệm linh hoạt phù hợp với thực tế và thể hiện bước đổi mới hoạt động nghị trường thông qua đưa ứng dụng công nghệ thông tin thời kỳ công nghệ 4.0.

Đoàn ĐBQH tỉnh làm việc ngành tư pháp, công an tỉnh Trà Vinh 
trước  Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV 

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV sẽ khai mạc vào ngày 20/10/2020, dự kiến bế mạc vào ngày 17/11/2020. Kỳ họp được chia thành 02 đợt, trong đó, từ ngày 20/10 đến ngày 27/10/2020 Quốc hội họp trực tuyến thông qua cầu truyền hình từ Nhà Quốc hội đến 63 Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố; từ ngày 02/11 đến ngày 17/11/2020 Quốc hội họp tập trung tại Nhà Quốc hội. Đây là kỳ họp có ý nghĩa hết sức đặc biệt nhằm cụ thể hóa một số chủ trương, nghị quyết của Hội nghị lần thứ 13 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và trong bối cảnh trên 36/67 Đảng bộ thuộc Trung ương đã tiến hành xong đại hội.
Về công tác lập pháp
Quốc hội sẽ xem xét thông qua 06 dự án luật, 01 dự thảo nghị quyết gồm: (1) Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp  đồng (sửa đổi); (2) Luật Biên phòng Việt Nam; (3) Luật Thỏa thuận quốc tế; (4) Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi); (5) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; (6) Luật Cư trú (sửa đổi) và Nghị quyết của Quốc hội về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Quốc hội cho ý kiến 06 dự án luật gồm: (1) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS); (2) Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi); (3) Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi); (4) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn; (5) Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; (6) Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
Về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát các vấn đề xã hội
Quốc hội sẽ xem xét kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2021 (trong đó có báo cáo kết quả giải trình về an ninh nguồn nước, quản lý an toàn hồ, đập  và thực trạng, giải pháp phát triển điện lực; kết quả 03 năm thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng). Xem xét các báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch 5 năm 2016 - 2020: phát triển kinh tế - xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn; Kế hoạch tài chính 5 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 100/2015/QH13 phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.
Cũng tại kỳ họp, Quốc hội sẽ tập trung xem xét các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án, công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020. Nghe Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV. Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV. Nghe Báo cáo về hoạt động đối ngoại của Quốc hội trong năm Chủ tịch AIPA.
Quốc hội xem xét các báo cáo và tiến hành chất vấn về việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII, gồm: (1) Nghị quyết về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp; (2) Nghị quyết về tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; (3) Nghị quyết việc tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị; (4) Nghị quyết về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy; (5) Nghị quyết về  tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; (6) Các nghị quyết của Quốc hội khóa XIII về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn các vấn đề đã hứa tại các kỳ họp trước.
Đặc biệt, tại kỳ họp lần này, Quốc hội sẽ thảo luận, góp ý kiến về các dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Quyết định ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; thảo luận về công tác nhân sự của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế, Ngân hàng Nhà nước; xem xét tư cách đại biểu Quốc hội và công tác nhân sự khác theo đề nghị của Chính phủ. Trên cơ sở chương trình nghị sự kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết chung của kỳ họp xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

Về hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh trước kỳ họp

Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV,  Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh đã triển khai việc lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đối với 06 dự án luật; tổ chức 02 cuộc giám sát, khảo sát về: công tác quản lý nhà nước về nhà ở trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2015-2019; việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp/khóm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2019; tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề với cử tri ngành tư pháp trên địa bàn tỉnh; tổ chức làm việc với Công an tỉnh để nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và công tác phòng chống tội phạm 9 tháng năm 2020; thảo luận góp ý đối với Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi); Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi); Luật Biên phòng Việt Nam và làm việc với UBND tỉnh, ngành điện lực để nắm bắt tình hình, những khó khăn, bất cập của địa phương nhằm phản ánh về Trung ương xem xét, giải quyết.

Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát công tác quản lý nhà nước về nhà ở trên địa bàn tỉnh Trà Vinh tại Sở Xây dựng và UBND huyện Cầu Ngang

Bên cạnh đó, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổ chức tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 10 tại 08 xã (Đại Phúc, Đại Phước, Đông Hải, Trường Long Hòa, Long Khánh, Dân Thành, Hiệp Mỹ Đông, Hiệp Mỹ Tây) thuộc 04 huyện (Cầu Ngang, Càng Long, Duyên Hải, thị xã Duyên Hải ) trên địa bàn tỉnh , qua đó Đoàn ĐBQH tỉnh đã ghi nhận được 32 ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh (trong đó có 29 ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền của Trung ương và 03 ý kiến, kiến của địa phương).

Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV 
tại huyện Càng Long và huyện Duyên Hải (Nguồn: quochoi.vn)

Ngoài ra, với chức năng nhiệm vụ của mình, tại Kỳ họp thứ 10, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân, tích cực nghiên cứu tham gia phát biểu ý kiến trong công tác xây dựng pháp luật; đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của đất nước; giám sát tối cao; chất vấn và xem xét những vấn đề quan trọng khác của đất nước, đặc biệt là chuyển đến diễn đàn Quốc hội những đề xuất, kiến nghị, bức xúc của cử tri đến Quốc hội, Chính phủ, Bộ ngành Trung ương xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.  

Kiến Quốc
Đoàn ĐBQH tỉnh Trà Vinh

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 92
  • Hôm nay: 3891
  • Trong tuần: 30,171
  • Tất cả: 2,740,301