ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV TỈNH TRÀ VINH - 5 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

Quá trình phát triển của Đoàn đại biễu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Trà Vinh gắn liền với lịch sử hình thành, phát triển của Quốc hội Việt Nam và lịch sử hình thành, phát triển của tỉnh. Các vị ĐBQH và Đoàn ĐBQH tỉnh các nhiệm kỳ đã nỗ lực thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân cả nước và địa phương, có nhiều đóng góp cho hoạt động của Quốc hội. Kế thừa và phát huy hoạt động của các vị ĐBQH và Đoàn ĐBQH tỉnh Trà Vinh các khóa trước đây, trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, Đoàn ĐHQH tỉnh đã cố gắng phấn đấu hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của mình trong việc tổ chức các hoạt động của các vị ĐBQH thực hiện nhiệm vụ tại kỳ họp và giữa các kỳ họp.

Trà Vinh có dân số hơn 1,1 triệu người, trong đó có trên 31% là đồng bào dân tộc Khmer với dân số khoảng 310.000 người, gồm 09 đơn vị hành chính cấp huyện (01 thành phố, 01 thị xã và 07 huyện), 106 xã, phường, thị trấn. Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2016-2021 được thành lập sau khi có kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và chuẩn y của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) gồm có 06 đại biểu, gồm có 01 đại biểu Trung ương (công tác tại Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam), 05 đại biểu địa phương, trong đó có 02 đại biểu nữ (chiếm 33,33%), 02 đại biểu dân tộc Khmer (chiếm 33,33%); 01 đại biểu tái cử (chiếm 16,66%); 100% đại biểu là đảng viên; 100% đại biểu có trình độ đại học trở lên (trong đó có 01 giáo sư - tiến sĩ, 01 thạc sĩ); 100% đại biểu có trình độ cử nhân, cao cấp lý luận chính trị.

Đoàn ĐBQH tỉnh Trà Vinh chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Đảng, Nhà nước,   Quốc hội, Chính phủ tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV (tháng 7/2016)

Trong nhiệm kỳ qua, Đoàn ĐBQH tỉnh được sự quan tâm chỉ đạo của các cơ quan Trung ương, của Tỉnh ủy, sự quan tâm phối hợp chặt chẽ của Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh và các Sở, ban, ngành, các đơn vị thành phố, thị xã, huyện, xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh và sự quan tâm, ủng hộ của toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh, thường xuyên theo dõi các hoạt động của Đoàn ĐBQH và các vị ĐBQH, kịp thời, chủ động phản ánh tâm tư, nguyện vọng đến Đoàn ĐBQH, là nguồn động viên, cổ vũ vô cùng to lớn cho Đoàn ĐBQH và mỗi vị ĐBQH. Mặt khác, bộ máy tham mưu, giúp việc (Văn phòng) ngày càng ổn định và chuyên nghiệp hơn; trình độ chuyên môn và kinh nghiệm công tác của đội ngũ cán bộ, chuyên viên ngày càng được nâng cao, cơ bản đáp ứng yêu cầu tham mưu, phục vụ các hoạt động của ĐBQH và Đoàn ĐBQH góp phần giúp cho hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh ngày càng chất lượng, hiệu quả và đạt được những thành tựu khả quan.
Công tác xây dựng pháp luật 
Ngay từ đầu nhiệm kỳ, công tác xây dựng pháp luật được lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh thường xuyên quan tâm chỉ đạo và đổi mới phương pháp, cách thức tổ chức lấy ý kiến tham gia, đề cao và phát huy vai trò chủ động nghiên cứu của các vị ĐBQH; đồng thời có sự điều hòa, phân công từng vị ĐBQH chủ trì các cuộc tổ chức lấy ý kiến đông đảo cử tri, các chuyên gia, nhà quản lý, cộng tác viên…Trên cơ sở đó, các vị ĐBQH đã chủ động tiếp thu, chọn lọc những ý kiến tham gia, phản ánh kịp thời tại kỳ họp Quốc hội một cách thiết thực, có chất lượng, được Ban soạn thảo tiếp thu, chỉnh lý. Cụ thể, trong nhiệm kỳ đã tham gia xây dựng 73 luật, 02 pháp lệnh và trên 60 nghị quyết có chưa quy phạm pháp luật được thông qua đã tạo cơ sở pháp lý cho việc đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước ta. 

Đoàn ĐBQH tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo 
Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính; Luật cư trú (sửa đổi)…

Công tác tiếp xúc cử tri và tiếp công dân
Trong cả nhiệm kỳ, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức 103 cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp Quốc hội (Kỳ họp thứ nhất: 06 cuộc; Kỳ họp thứ hai: 10 cuộc; Kỳ họp thứ ba: 14 cuộc; Kỳ họp thứ tư: 14 cuộc; Kỳ họp thứ năm: 10 cuộc; Kỳ họp thứ sáu: 09 cuộc; Kỳ họp thứ bảy: 12 cuộc; Kỳ họp thứ tám: 10 cuộc; Kỳ họp thứ chín: 08 cuộc; Kỳ họp thứ mười: 10 cuộc) với tổng số 9.330 lượt cử tri tham dự, với 556 lượt ý kiến gồm và 100 kiến nghị với Đảng và Nhà nước. Để thu thập được nhiều ý kiến đóng góp của cử tri, Đoàn ĐBQH đã thường xuyên đổi mới cách thức tiếp xúc cử tri theo cụm dân cư, cụm phường, cụm xã tại các thành phố, huyện, thị xã của tỉnh theo cách thức xoay vòng và tại các địa bàn, khu vực có vấn đề nổi cộm. Ngoài ra, Đoàn ĐBQH còn tổ chức tiếp xúc theo chuyên đề ở một số ban, ngành nhằm giúp cho các ĐBQH trong Đoàn ĐBQH nắm sâu hơn về tình hình chung của địa phương cũng như có thêm thông tin để chắt lọc, chuyển tải tới nghị trường. Nhằm từng bước tăng cường hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri, Đoàn ĐBQH không ngừng đổi mới, bố trí luân phiên và tăng cường số điểm tiếp xúc cử tri tới tận các phường, xã, thị trấn; giảm dần tính hình thức. Qua đó, Đoàn ĐBQH ghi nhận được nhiều ý kiến trung thực và hạn chế tình trạng “cử tri chuyên nghiệp”.

Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV


Hoạt động giám sát, khảo sát

Từ đầu nhiệm kỳ đến tháng 12/2020, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức 30 cuộc giám sát, khảo sát (năm 2016: 01 cuộc; năm 2017: 05 cuộc; năm 2018: 10 cuộc; năm 2019:10 cuộc; năm 2020: 04 cuộc) trên tất cả các lĩnh vực, bám sát chương trình giám sát của Quốc hội, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, những vấn đề thực tiễn và bức xúc trong đời sống xã hội như: chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; chính sách, pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT); quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018; chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước; đào tạo nghề cho lao động nông thôn; chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc Khmer... Trước các cuộc giám sát, Đoàn ĐBQH tỉnh xây dựng đề cương giám sát gửi đến các cơ quan được giám sát để có thời gian chuẩn bị và yêu cầu gửi sớm để các đại biểu có thời gian nghiên cứu, chuẩn bị. Qua các cuộc giám sát, các vị ĐBQH đã đưa ra nhiều ý kiến thiết thực, phản ảnh tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và cơ quan được giám sát. Thông qua kiểm tra, giám sát, các cơ quan có thẩm quyền đã chỉ đạo, giải quyết kịp thời những nội dung mà Đoàn Giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh kiến nghị.

Đoàn ĐBQH tỉnh Trà Vinh giám sát công tác quản lý nhà nước về nhà ở trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2015-2019

Đoàn ĐBQH đã tích cực phối hợp, tham gia các cuộc giám sát do các cơ quan của Quốc hội, HĐND tỉnh tổ chức tại địa phương. Trong 5 năm qua, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tham gia trên 30 cuộc giám sát do các cơ quan của Quốc hội, HĐND tỉnh tổ chức; đồng thời, các vị đại biểu Quốc hội là thành viên của các Uỷ ban của Quốc hội cũng tích cực tham gia các đợt khảo sát, giám sát của các Ủy ban của Quốc hội tại các tỉnh, thành trong cả nước; đã đóng góp nhiều ý kiến, kiến nghị đến cơ quan được giám sát và các cơ quan hữu quan, góp phần cùng với các cơ quan của Quốc hội, HĐND tỉnh tìm giải pháp để các đơn vị, địa phương nơi giám sát tháo gỡ khó khăn, phát hiện và xử lý các tồn đọng, bức xúc, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và Nhà nước. Các vị ĐBQH của tỉnh đã tham dự đầy đủ các hội nghị truyền hình trực tuyến chất vấn và nghe trả lời chất vấn tại một số phiên họp của UBTVQH, thực hiện quyền chất vấn các thành viên Chính phủ tại các kỳ họp Quốc hội về những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, thông qua hình thức chất vấn trực tiếp tại Hội trường và chất vấn bằng văn bản gửi trực tiếp tới các Bộ trưởng, Trưởng ngành được đông đảo cử tri theo dõi, các cá nhân và cơ quan có trách nhiệm tiếp thu, giải trình nghiêm túc, đúng quy định. 
Hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân
Hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân luôn được Đoàn ĐBQH quan tâm thực hiện, xây dựng lịch tiếp công dân định kỳ cho các vị ĐBQH vào các buổi sáng thứ tư hàng tuần; đồng thời chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH phân công cán bộ thường trực tiếp công dân tại trụ sở vào các buổi làm việc trong tuần để xử lý, trả lời các khiếu nại, tố cáo của công dân, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. Trong nhiệm kỳ khóa XIV, các vị ĐBQH đã thực hiện 422 buổi tiếp công dân (năm 2016: 79 buổi; năm 2017: 62 buổi; năm 2018:91 buổi; năm 2019: 132 buổi; năm 2020: 58 buổi) với tổng số 468 lượt công dân, tiếp nhận 682 đơn thư khiếu nại, tố cáo; đã chuyển đến các cơ quan hữu quan giải quyết 348 đơn thư, trong đó Đoàn nhận được 186 văn bản trả lời của các ngành. Qua hoạt động này, các ĐBQH, Đoàn ĐBQH đã tích cực yêu cầu, đôn đốc các ngành, các cấp giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, góp phần hạn chế tình trạng đùn đẩy, kéo dài, thiếu trách nhiệm của một số cá nhân và cấp có thẩm quyền trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân. 

 

Đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh tiếp công dân


Hoạt động đối ngoại, hoạt động xã hội từ thiện và các hoạt động khác

Đoàn ĐBQH tỉnh Trà Vinh bàn giao nhà đại đoàn kết và thăm, tặng quà 
các cơ sở tôn giáo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh

Căn cứ chương trình công tác của Quốc hội, các Uỷ ban của Quốc hội và được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy, của đồng chí Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, các vị ĐBQH tỉnh thường xuyên tham gia các chuyến công tác ở trong nước và nước ngoài, các hội nghị, hội thảo khoa học do các cơ quan của Quốc hội và tỉnh Trà Vinh tổ chức. Hoạt động thông tin tuyên truyền luôn được Đoàn ĐBQH chú trọng trên cơ sở phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương để tăng cường tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đưa tin về các hoạt động của Đoàn ĐBQH cũng như việc các Bộ, ban, ngành trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri địa phương. Cổng thông tin điện tử của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh thường xuyên cập nhật kịp thời các thông tin về hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh để cử tri và nhân dân theo dõi. Hàng năm, Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện việc tổ chức thăm hỏi, tặng quà các cá nhân, gia đình chính sách nhân dịp ngày lễ lớn, tết nguyên đán, tết cổ truyền của đồng bào Khmer, ngày Thương binh liệt sĩ 27/7…hoặc khi có gia đình bị thiệt hại về người và tài sản do thiên tai, hỏa hoạn... Ngoài việc tổ chức Đoàn trực tiếp thăm hỏi, Đoàn ĐBQH tỉnh còn gửi quà và phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam các thành phố, huyện, thị xã để chuyển quà tặng tới các cá nhân, gia đình thuộc đối tượng nêu trên. Bên cạnh đó, Đoàn ĐBQH tỉnh còn vận động các mạnh thường quân hỗ trợ xây nhà cho các hộ gia đình khó khăn với 33 căn nhà với tổng kinh phí trên 2,1 tỷ đồng. 

 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh khóa XIV chụp ảnh lưu niệm với ĐBQH các khóa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh tại buổi gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam 06/01/1946-06/01/2021 (ngày 19/01/2021)

Kế thừa những thành tựu và kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH các nhiệm kỳ trước, Đoàn ĐBQH tỉnh Trà Vinh khóa XIV (nhiệm kỳ 2016 - 2021) tiếp tục phát huy, đóng góp tích cực vào kết quả chung của Quốc hội trong tất cả các lĩnh vực lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao. Hoạt động lập pháp được Đoàn ĐBQH thường xuyên quan tâm đổi mới cả về hình thức và cách thức tổ chức thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng, từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật trong tiến trình hội nhập và phát triển nhằm phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại, bảo đảm việc thực hiện quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân. Hoạt động giám sát có nhiều đổi mới, trên cơ sở tuân thủ đúng các quy định về trình tự, thủ tục tiến hành giám sát, các vị ĐBQH đã tích cực, chủ động nghiên cứu phát hiện những vấn đề cử tri quan tâm. Các vị ĐBQH của tỉnh đã có những đóng góp cụ thể trong việc quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, thể hiện qua việc thảo luận, tranh luận tại các buổi thảo luận tổ, thảo luận ở hội trường trong mỗi kỳ họp Quốc hội; đồng thời chủ động chuyển tải ý kiến, kiến nghị của cử tri tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước xem xét, quyết định. Những kết quả hoạt động đó đã góp phần vào sự thành công của mỗi kỳ họp Quốc hội, đáp ứng được nguyện vọng của cử tri cũng như góp phần vào việc xây dựng quê hương Trà Vinh ngày càng phát triển.

Bài & ảnh: TRẦN HỮU PHÚC
Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Trà Vinh

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 40
  • Hôm nay: 275
  • Trong tuần: 9,996
  • Tất cả: 1,916,186