ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH TRÀ VINH TIẾP XÚC CỬ TRI TRỰC TUYẾN VỚI 09/09 HUYỆN, THỊ XÃ VÀ 38/106 XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN SAU KỲ HỌP THỨ 2, QUỐC HỘI KHÓA XV
Trong 02 ngày 16 và 17/11/2021, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV tỉnh Trà Vinh phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV bằng hình thức trực tuyến. Hội nghị được kết nối từ 02 điểm cầu của tỉnh với 09 điểm cầu tại các huyện, thị xã, thành phố và 38 điểm cầu tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Ông Ngô Chí Cường, UVBCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, 
Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại buổi TXCT ngày 17/11/2021 (ảnh: Hữu Phúc)     

Tham dự tại điểm cầu chính Đoàn ĐBQH tỉnh, gồm có: ông Ngô Chí Cường, Ủy viên BCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Bế Trung Anh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; ông Trần Quốc Tuấn, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban Khoa học Công nghệ của Quốc hội; ông Thạch Phước Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc Hội; bà Huỳnh Thị Hằng Nga, Bí thư Huyện ủy Càng Long, Ủy viên Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội; bà Phạm Thị Hồng Diễm, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội, đại diện lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh, Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. 
Tại điểm cầu Văn phòng UBND tỉnh có đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh; tại điểm cầu của UBND các huyện, thị xã, thành phố có lãnh đạo Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, một số phòng, ban ngành huyện, thị xã, thành phố; tại điểm cầu của UBND các xã, phường, thị trấn có đại diện Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, UBMTTQ Việt Nam, các ban, ngành đoàn thể xã, phường, thị trấn; Bí thư Chi bộ, Trưởng các ban ngành, đoàn thể ấp, khóm cùng với 950 cử tri tham dự.

Bà Phạm Thị Hồng Diễm, Đại biểu Quốc hội, Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội báo cáo kết quả kỳ họp thứ 2 tại Hội nghị (ảnh: Hữu Phúc)     

Tại buổi tiếp xúc, bà Huỳnh Thị Hằng Nga và bà Phạm Thị Hồng Diễm, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh thông báo kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV. Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV diễn ra 16 ngày trong bối cảnh dịch bệnh Covid - 19 diễn biến hết sức phức tạp, Kỳ họp được chia thành 2 đợt, kết hợp giữa họp trực tuyến, họp tập trung. Tại Kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua 02 dự án luật, 12 nghị quyết; cho ý kiến đối với 05 dự án luật và tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn và xem xét các nội dung quan trọng khác. Cụ thể: (1) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê. (2) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự và 12 Nghị quyết, gồm: (1) Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng. (2) Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An. (3) Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa. (4) Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế. (5) Nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến. (6) Nghị quyết về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025. (7) Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. (8) Nghị quyết về quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025). (9) Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. (10) Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022. (11) Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn. (12) Nghị quyết kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV. Đồng thời, Quốc hội cho ý kiến đối với 05 dự án Luật gồm: (1) Dự án Luật Cảnh sát cơ động; (2) Dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi); (3) Dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); (4) Dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); (5) Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. 
Về công tác giám sát tối cao, Quốc hội đã tiến hành chất vấn 04 Bộ Trưởng gồm: (1) Chất vấn Bộ trưởng Y tế về chiến lược phòng, chống dịch Covid - 19, vắc xin, trang thiết bị y tế; (2) chất vấn Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện các gói hỗ trợ, bảo đảm an sinh xã hội; (3) chất vấn Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về bảo đảm chất lượng dạy và học; (4) chất vấn Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư liên quan đến giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Về giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri, Quốc hội đã nghe Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV; Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV; Báo cáo kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2021, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn ĐBQH đã tiếp 4.331 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về 3.350 vụ việc; 189 đoàn đông người; nhận được tổng số 33.061 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; trong đó có 18.118 đơn thuộc lĩnh vực hành chính, 14.943 đơn thuộc lĩnh vực tư pháp. Qua phân loại, có 10.291 đơn đủ điều kiện xử lý; 22.770 đơn không đủ điều kiện xử lý. 
Quốc hội cũng đã xem xét báo cáo về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và tình hình thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 của Quốc hội; Báo cáo về tình hình thực hiện chính sách, chế độ BHXH, quản lý và sử dụng Quỹ BHXH năm 2020; Báo cáo về việc quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2020 và việc thực hiện Nghị quyết số 68/2013/QH13 của Quốc hội trong 02 năm 2019-2020; các báo cáo về công tác tư pháp, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, thi hành án, phòng, chống tham nhũng năm 2021,… Bên cạnh đó, tại kỳ họp này, các vị ĐBQH đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao với nhân dân cả nước nói chung, với cử tri trong tỉnh nói riêng, đã tập trung trí tuệ, nghiên cứu, tham gia ý kiến có chất lượng cao tại các buổi thảo luận ở Tổ và thảo luận trực tuyến, trực tiếp tại Hội trường với  22 lượt phát biểu ý kiến tại thảo luận Tổ với 135 nội dung và 10 lượt ĐBQH phát biểu ý kiến tại Hội trường với 52 nội dung trong chương trình kỳ họp, đặc biệt là những ý kiến về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước năm 2021; tình hình phòng chống dịch bệnh COVID-19, nhất là vấn đề nguồn cung vaccine phòng chống COVId-19; đề xuất những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; bình ổn giá cả nông sản, giá vật tư nông nghiệp; việc làm cho người lao động…
Qua 02 buổi tiếp xúc cử tri, tại 38 điểm cầu của các xã, phường, thị trấn đã có 40 cử tri tham gia phát biểu, cử tri đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong quản lý các ngành, lĩnh vực, xác định nguyên nhân khách quan, chủ quan của các cấp, các ngành, phân tích, dự báo những thuận lợi, nguy cơ, thách thức và đề xuất nhiều giải pháp, kiến nghị thiết thực có hiệu quả mục tiêu là vừa phòng, chống dịch COVID-19, thích ứng an toàn, linh hoạt, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Hoạt động của Quốc hội sôi nổi, các vị ĐBQH đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trí tuệ thể hiện tinh thần thẳng thắn, khách quan, trách nhiệm với sự nghiệp phát triển chung của đất nước, đóng góp hiến kế cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, công cuộc phục hồi phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật. 

Ảnh cử tri điểm cầu xã Định An, huyện Trà Cú phát biểu (ảnh: Thúy Oanh)   

Bên cạnh đó, cử tri còn nhiều vấn đề bức xúc kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương cũng như địa phương, xoay quanh một số nội dung cụ thể như: đề nghị đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tăng cường công tác tiêm phòng vắc xin Covid-19 cho tất cả mọi người dân tại các địa phương; đề nghị bình ổn giá vật tư nông nghiệp để người dân sản xuất có lợi nhuận, vì hiện nay giá vật tư tăng cao trong khi giá cả đầu ra của sản phẩm nông nghiệp xuống thấp người dân sản xuất rất khó khăn; quan tâm hỗ trợ kinh phí, vật chất cho Tổ Covid cộng đồng nhằm giúp cho Tổ hoạt động được tốt hơn; kiến nghị xem xét giảm mức thu phí test nhanh Covid-19; cần quan tâm tạo điều kiện giúp cho các đối tượng gặp khó khăn, đang đi làm ăn xa để được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ; xem xét điều chỉnh tăng mức trợ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách công tác tại xã, ấp, đồng thời xem xét tăng chế độ trợ cấp đối với lực lượng dự bị động viên; có chế độ bảo hiểm y tế cho đối tượng là vợ Thương binh hạng 3/4; nâng mức trợ cấp tiền thờ cúng đối tượng Liệt sĩ; hạ độ tuổi được hưởng chế độ bảo trợ xã hội từ 80 tuổi xuống còn từ 75 tuổi; tạo điều kiện giải quyết việc làm cho người dân; tạo điều kiện cho các cháu học sinh được trở lại trường học bằng hình thức trực tiếp;… Qua đó, các kiến nghị của cử tri đã được lãnh đạo UBND huyện, Sở, ngành và Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND tỉnh giải trình tiếp thu.

Ông Nguyễn Trung Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu 
tại Điểm cầu Văn phòng UBND tỉnh ngày 17/11/2021 (ảnh: Thúy Oanh)

 

Ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Lãnh đạo Sở ban ngành tỉnh tại điểm cầu Văn phòng UBND tỉnh ngày 18/11/2021 (ảnh: Kim Loan)  

Cũng tại buổi xúc cử tri, Đại biểu Quốc hội Bế Trung Anh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội phát biểu chia sẻ những khó khăn của địa phương Trà Vinh đang gặp phải và với trách nhiệm của mình trong thời gian tới, Đại biểu sẽ phát huy và chuyển tải những kiến nghị của cử tri đến Bộ, ngành Trung ương sớm xem xét giải quyết và đặc biệt đại biểu quan tâm đôn đốc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia của đồng bào dân tộc trên cả nước nói chung và địa phương Trà Vinh nói riêng.

Ông Bế Trung Anh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri ngày 17/11/2021 (ảnh: Hữu Phúc)

Phát biểu kết luận tại buổi tiếp xúc cử tri ông Ngô Chí Cường, Ủy viên BCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh thông tin làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm; qua đó chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tổng hợp, chuyển các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết, trả lời cho cử tri. Bên cạnh đó, đề nghị chính quyền các cấp giải quyết một số vấn đề mà cử tri quan tâm; ngành y tế tăng cường công tác tiêm phòng vắc xin đảm bảo kịp thời, đúng tiến độ bao phủ mũi 1 cho người dân từ 18 tuổi trở lên; tuyên truyền vận động nhân dân hạn chế tập trung đông người khi không cần thiết, đảm bảo tuân thủ theo nguyên tắc 5K của Bộ Y tế; ngành nông nghiệp cần tăng cường công tác tiêm phòng dịch bệnh trên đàn bò, đồng thời quan tâm công tác phòng, ngừa dịch bệnh đối với cây dừa để hạn chế thiệt hại; bà con tiếp tục phối hợp cùng với chính quyền tiếp tục thực hiện tốt việc xây dựng nông thôn mới; ngành giáo dục và đào tạo nghiên cứu, có giải pháp để tạo điều kiện cho con, em học sinh tham gia học tập được đảm bảo và an toàn,…

                                                                                                                                                   Minh Triều    

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 151
  • Trong tuần: 18 652
  • Tất cả: 2982329