KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV: TIẾP TỤC THẢO LUẬN NHIỀU NỘI DUNG QUAN TRỌNG
Tiếp tục Chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV, trong 02 ngày 06 và 07/01/2022, Quốc hội tiến hành thảo luận tại Tổ và tại Hội trường đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 08 dự án Luật gồm: Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự, Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ.

Quang cảnh Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (Nguồn: quochoi.media.vn)   

Tại các phiên thảo luận, hầu hết các đại biểu Quốc hội đều thống nhất, đánh giá cao với sự cần thiết phải ban hành các luật, nghị quyết này nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đời sống hiện nay, nhất là nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình phục hồi kinh tế - xã hội sau đại dịch COVID-19 theo Kết luận số 24-KL/TW và Kết luận số 25-KL/TW ngày 30/12/2021 của Bộ Chính trị về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và công tác phòng, chống COVID-19 (2022-2023)… Từ đó, đã có trên 300 lượt đại biểu Quốc hội tham gia phát biểu ý kiến tại Tổ và tại Hội trường đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 08 dự án Luật gồm: Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự, Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ.

Ông Ngô Chí Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn 
ĐBQH tỉnh gợi ý điều hành buổi thảo luận tổ sáng ngày 06/01/2022

Tham gia thảo luận tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh, các vị đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có 06 lượt đại biểu tham gia phát biểu ý kiến. Qua đó, phần lớn các đại biểu cơ bản thống thất về sự cần thiết sửa đổi, bổ sung đối với 08 dự án Luật; Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc- Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ và Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội…Đồng thời các vị đại biểu cũng tham gia đóng góp nhiều nội dung quan trọng nhằm góp phần hoàn thiện các dự thảo luật, nghị quyết. 
Đối với nội dung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 08 dự án Luật, đại biểu Thạch Phước Bình Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách thống nhất cao về việc Chính phủ phân quyền cho địa phương quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án nhóm B và nhóm C, bên cạnh đó, đại biểu đề nghị cần quy định rõ về thời hạn và quy trình của Thủ tướng Chính phủ trong việc phân cấp, phân quyền chủ trương đầu tư; khi phân cấp, phân quyền phải đảm bảo không làm thay đổi phân loại dự án; đồng thời, đề nghị cơ quan chủ trì cân nhắc, xem xét thêm đối với việc phân quyền cho Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án nhóm A có sử dụng vốn ODA và vốn ưu đãi nước ngoài đối với Luật này và Luật Đầu tư theo phương thức tối tác công tư. Song song đó, Đại biểu Trần Quốc Tuấn cho rằng đối với các Luật được sửa đổi, bổ sung trong kỳ họp này cần tiếp tục nghiên cứu sâu hơn, sửa đổi, bổ sung toàn diện hơn trong thời gian tới. Bên cạnh đó, đại biểu đề nghị Chính phủ cần chỉ đạo các Bộ ngành kịp thời ban hành văn bản hướng dẫn thi hành Luật, Nghị định nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhất là đối với lĩnh vực đầu tư, đầu tư công và đầu tư theo phương thức đối tác công tư. 

ĐBQH Thạch Phước Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng 
Đoàn ĐBQH chuyên trách tham gia phát biểu thảo luận sáng ngày 06/01/2022

Đối với Luật Đấu thầu, Đại biểu Bình cho rằng, trong thời gian qua có một số dự án Chính phủ cho chủ trương chỉ định thầu do yêu cầu cấp thiết là chưa phù hợp nên đề nghị dự thảo cần quy định bổ sung để có cơ chế kiểm tra giám sát việc thực hiện trong thời gian tới. Đồng thời, Đại biểu Huỳnh Thị Hằng Nga đề nghị trong thời gian tới cần tiếp tục rà soát các văn bản dưới luật để thống nhất trong quá trình thực hiện, nhất là sửa đổi những quy định việc đấu thầu qua mạng,… để tránh gây thất thoát, lãng phí ngân sách. Đối với Luật Điện lực, Đại biểu Thạch Phước Bình cho rằng các ngành chức năng đã chưa phân tích, đánh giá kỹ lưỡng nội dung, chưa nêu được sự cần thiết đối với việc sửa đổi, bổ sung chính sách phát triển điện lực, chưa làm rõ vấn đề điều hành giá điện và an toàn trong truyền tải điện, sự tham gia của các thành phần kinh tế và chưa có điều khoản chuyển tiếp, do đó, đại biểu đề nghị nên tách riêng nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Điện lực để sửa đổi toàn diện hơn trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Đại biểu Huỳnh Thị Hằng Nga đề nghị Ban Soạn thảo quan tâm quy định rõ về sự tham gia của nhà đầu tư trong hoạt động truyền tải điện, đồng thời tính toán giá điện cho phù hợp và thống nhất để áp dụng thực hiện.
Đối với Luật Doanh nghiệp, Đại biểu Bình đề nghị xác định đối tượng doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng an ninh là những doanh nghiệp đã được thành lập và đang hoạt động, không áp dụng cho các doanh nghiệp đang chuẩn bị thành lập để đảm bảo tính thống nhất; đồng thời xem xét bổ sung hộ kinh doanh cá thể vào Luật Doanh nghiệp để quy định rõ hơn về quy trình thành lập, giải thể, thủ tục thuế, phí,… rõ ràng. Đối với Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Đại biểu cho rằng hạ tầng xe ô tô chạy pin hiện tại ở nước ta còn hạn chế nên cần có kế hoạch phát triển mạng lưới xe điện để đáp ứng yêu cầu; việc tăng thuế 5 năm là chưa phù hợp, cần phải quan tâm xây dựng trạm sạc điện để đáp ứng nhu cầu khai thác và sử dụng,… 

ĐBQH Huỳnh Thị Hằng Nga, Bí thư huyện Càng Long
tham gia phát biểu thảo luận sáng ngày 06/01/2022

Đối với Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ, đại biểu Trần Quốc Tuấn bày tỏ sự thống nhất cao việc ban hành Nghị quyết của Quốc hội để thực hiện thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ là nhằm cụ thể hóa Nghị quyết của Bộ Chính trị tạo cơ chế thu hút đầu tư, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng thành phố Cần Thơ thành trung tâm phát triển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển chung của đất nước trong thời gian tới. Đại biểu cho rằng, việc ban hành chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ cũng bảo đảm tính tương đồng với một số địa phương như Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Hải Phòng vừa được Quốc hội cho phép thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV. Đồng thời, Đại biểu Tuấn thống nhất cao về nội dung nạo vét luồng hàng hải Định An - Cần Thơ, vì đây là một vị trí rất quan trọng trong việc vận chuyển hàng hóa đường thủy, để tạo điều kiện nâng cao năng lực cạnh tranh cho hàng hóa nông sản trong vùng. Về xây dựng trung tâm liên kết sản xuất hàng nông sản khu vực đồng bằng sông Cửu Long, khi được hình thành sẽ giải quyết được bài toán ách tắc nông sản trong thời gian qua và để tạo đột phá đủ lớn ở khu vực đồng bằng Sông Cửu Long, Đại biểu kiến nghị Quốc hội, Chính phủ cần có cơ chế thông thoáng hơn như chính sách về miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp và giảm tiền thuê đất dài hơn để thu hút các nhà đầu tư vào địa phương, có cơ chế chính sách hỗ trợ trực tiếp đối nhân lực chất lượng, cơ sở sản xuất nông sản công nghệ cao, từ đó nâng cao giá trị chuỗi sản phẩm. Khi Nghị quyết được ban hành, đề nghị Chính phủ sớm ban hành các văn bản, cơ chế chính sách, đồng thời sơ, tổng kết việc triển khai cơ chế đặc thù ở thành phố Cần Thơ để nhân rộng cơ chế đặc thù cho các địa phương khác trong vùng đồng bằng sông Cửu Long có tiềm năng phát triển. 

ĐBQH Trần Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo 
Tỉnh ủy phát biểu tại buổi thảo luận 

Cùng tham gia phát biểu đối với dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ, đại biểu Thạch Phước Bình bày tỏ quan điểm thống nhất cao về quản lý tài chính - ngân sách nhà nước như mức dư nợ vay, tỷ lệ bổ sung có mục tiêu, chính sách phí, lệ phí. Tuy nhiên, Đại biểu, đề nghị cân nhắc lộ trình thực hiện chính sách này, nhất là trong giai đoạn năm 2022-2023, khi tập trung phục hồi và phát triển kinh tế, sau thời gian chịu ảnh hưởng rất nặng nề của dịch Covid-19, trong bối cảnh người dân và các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vận tải, xuất nhập khẩu đang hết sức khó khăn với các khoản đóng thuế, phí và lệ phí. Đồng thời, đề nghị nâng mức hệ số hỗ trợ thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thuộc Thành phố quản lý lên từ 1.0 đến 1.2 lần mức lương ngạch bậc, chức vụ sẽ phù hợp hơn.

ĐBQH Thạch Phước Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phát biểu thảo luận chiều ngày 07/01/2022

Bên cạnh đó, Đại biểu cho rằng việc hình thành Khu liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long tại Cần Thơ sẽ góp phần cho sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản của khu vực được tốt hơn, tăng giá trị giá tăng cho nông sản trong vùng. Tuy nhiên, Đại biểu đề nghị, cần đầu tư nâng cao năng lực bảo quản nông sản cho vùng. Bởi vì, các tỉnh khu vực ĐBSCL có ưu thế về nguyên liệu cây lương thực, cây ăn trái, các nhà máy chế biến chỉ tập trung ở Cần Thơ, Tiền Giang, An Giang với công suất chưa vượt qúa 50.000 tấn/năm, chỉ đáp ứng một phần rất nhỏ nhu cầu chế biến so với trên 3 triệu tấn trái cây thu hoạch được mỗi năm.
Việc thành lập Trung tâm kiểm soát bệnh tật vùng ĐBSCL tại Cần Thơ theo Đề án về các giải pháp tài khóa, tiền tệ nhằm thực hiện Chương trình phục hồi kinh tế xã hội cũng được Đại biểu Thạch Phước Bình quan tâm, đồng thời đề nghị Chính phủ và Bộ Y tế nghiên cứu thành lập Viện Pasteur Cần Thơ nhằm đảm bảo các hoạt động phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm và phòng, chống các bệnh không lây nhiễm trong khu vực miền Tây Nam Bộ, nhất là trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiện nay. Bên cạnh các chính sách đặc thù cho thành phố Cần Thơ, Đại biểu cho rằng Chính phủ cần quan tâm phát triển hạ tầng giao thông, đây chính là 01 trong 03 khâu đột phá của ĐBSCL để gắn kết giao thông liên tỉnh, nội vùng và liên vùng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu phát triển kinh tế và đi lại của người dân. 
Đối với Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đại biểu Thạch Phước Bình cũng đồng tình cao đối với việc thực hiện Dự án này, bên cạnh đó, để chủ trương đầu tư Dự án đạt hiệu quả, Đại biểu Bình đề nghị Quốc hội, Chính phủ quan tâm đến các nội dung trọng tâm: Thứ nhất, về cơ chế cho phép áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu tư vấn phục vụ công tác đền bù giải phóng mặt bằng và tái định cư, Đại biểu đề nghị Quốc hội không nên áp dụng cơ chế chỉ định thầu đối với dự án này, mà cần áp dụng theo đúng quy định của Luật đấu thầu, nhằm tránh cơ chế xin cho, gây thất thoát, lãng phí cho nhà đầu tư. Thứ hai, về việc cho phép chủ đầu tư khai thác các mỏ khoáng sản, vật liệu xây dựng nằm trong quá trình triển khai thực hiện Dự án này, đại biểu đề nghị Chính phủ có giải pháp quyết liệt để xử lý những tồn tại trong thời gian qua, vì vấn đề này được dư luận và người dân hết sức quan tâm. Thứ ba, về việc phân cấp giao Ủy ban nhân dân tỉnh của một số địa phương làm cơ quan chủ quản đối với một số đoạn của Dự án có đường cao tốc đi qua, đây là vấn đề mới và đại biểu cho rằng cơ chế phân cấp này là chưa phù hợp với quy định pháp luật hiện nay, đề nghị cân nhắc nội dung này,...
  Song song đó, Đại biểu Huỳnh Thị Hằng Nga cho rằng, đây là dự án có nguồn vốn khá lớn, nên cần tính toán đầy đủ các khoản chi phí, dự phòng để tránh đội vốn giống như một số dự án đã qua, vì hiện nay đất nước còn nhiều khó khăn, cần nguồn vốn để thực hiện an sinh xã hội và các dự án khác để phục hồi và phát triển kinh tế xã hội; cần đánh giá đầy đủ các yếu tố tác động đến dự án như nhân lực, vật lực, nguồn cung cấp nguyên vật liệu, yếu tố địa chất trong thời gian triển khai dự án, vì thời gian thực hiện dự án khá dài; phải dự phòng phương án biến đổi khí hậu, nước biển nâng, để có giải pháp tránh ngập úng, sạt lở, xử lý các khu vực có nền đất yếu với các đoạn đi qua, nhất là vùng đồng bằng sông Cửu Long; đại biểu Nga cũng đề nghị chọn công nghệ chính cho các dự án phải chọn công nghệ của các quốc gia phát triển, tránh trường hợp như dự án đường cao tốc thời gian qua chất lượng không cao, gây lãng phí nguồn nhân lực; đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát đảm bảo đúng tiến độ, xử lý và khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế để sớm triển khai dự án đúng kế hoạch đã đề ra. 
Đối với dự thảo Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đại biểu Trần Quốc Tuấn cho rằng, đây là chính sách rất cần thiết, đáp ứng yêu cầu của đất nước trước những tác động hết sức nặng nề đối với nền kinh tế do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Nhiều đại biểu cho rằng, với gói hỗ trợ này, Chính phủ đã thể hiện rõ sự vào cuộc kịp thời trong việc hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, kiểm soát dịch bệnh và an dân. 
Đại biểu Trần Quốc Tuấn cũng đánh giá và cho rằng, năm 2021 là năm đầy khó khăn bởi sự diễn biến hết sức phức tạp của dịch Covid-19, nền kinh tế nước ta vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức bởi diễn biến phức tạp, khó lường của dịch Covid-19 bởi chi phí đầu vào tăng cao, tình trạng thiếu hụt lao động khiến cho các doanh nghiệp đã gặp khó khăn, nay lại càng khó khăn hơn và tốc độ phục hồi sản xuất chậm chạp hơn. Đại biểu nhấn mạnh, việc sớm triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, với qui mô đủ lớn, kịp thời, phù hợp, có sức lan tỏa lớn, tạo sự đột phá là yêu cầu cấp thiết hiện nay, để giúp nền kinh tế sớm vượt qua khó khăn, tạo động lực tăng trưởng trong dài hạn.

ĐBQH Trần Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
phát biểu thảo luận chiều ngày 07/01/2022

Theo Đại biểu, khi Nghị quyết này được Quốc Hội thông qua, Đại biểu Tuấn đề nghị: (1) Chính phủ cần chỉ đạo quyết liệt hơn nữa công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn nội ngành, để không xảy ra sai sót, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tránh các trường hợp lạm dụng, lợi dụng, trục lợi cá nhân, lợi ích nhóm; (2) Cần hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm; đặc biệt quan tâm nâng mức hỗ trợ cao hơn đối với các lĩnh vực ưu tiên, lĩnh vực mũi nhọn, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế phát triển… và những lĩnh vực có tác động sâu, lan tỏa rộng đến toàn xã hội; xem xét hạ mức hỗ trợ xuống thấp hơn hoặc có thể không nên hỗ trợ đối với các ngành lĩnh vực như “Kinh doanh chứng khoán” hay “kinh doanh bất động sản”… để hạn chế tối đa các bong bóng bất động sản đang có nguy cơ hình thành; (3) Quan tâm, bổ sung thêm đối lượng được hỗ trợ trong gói chính sách đợt này là lực lượng cán bộ y tế - những người trực tiếp tham gia phòng, chống dịch covid-19; (4) Quan tâm đến đối tượng lao động là những lao động tự do, những lao động không chính thức vì hiện nay nhóm đối tượng này chiếm tỷ lệ khoảng 40% - 50% trong tổng số lao động di cư ở tại các thành phố lớn và họ đang rất cần nhận được sự hỗ trợ.

                                                                  
                                                                                     Tin: T. Loan, ảnh H. Phúc            

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 59
  • Hôm nay: 430
  • Trong tuần: 19 831
  • Tất cả: 2984805