ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH TRÀ VINH GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ TIẾP CÔNG DÂN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TỪ NGÀY 01/7/2016 ĐẾN 01/7/2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện Nghị quyết số 289/NQ-UBTVQH15 ngày 06/9/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Kế hoạch số 76/KH-ĐGS ngày 24/10/2021 của Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021”. Trong 02 ngày 03 và 04/3/2022, Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do ông Thạch Phước Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến 01/7/2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh tại 15 đơn vị, trong đó giám sát trực tiếp 04 đơn vị gồm UBND huyện Châu Thành, UBND huyện Trà Cú, Thanh tra tỉnh và UBND tỉnh; giám sát qua văn bản đối với 07 huyện, thị xã, thành phố và 04 đơn vị ngành tỉnh gồm: Công an, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục thi hành án dân sự tỉnh. 

Ông Thạch Phước Bình, TUV, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách, Trưởng đoàn giám sát phát biểu mục đích, yêu cầu tại buổi làm việc với UBND huyện Trà Cú sáng ngày 03/3/2022.

Theo số liệu báo cáo, trong kỳ các đơn vị được giám sát đã nhận 24.129 đơn khiếu nại, tố cáo, xem xét giải quyết 4.005 đơn công dân; đã tiếp 97.293 lượt công dân. 
Tại buổi làm việc với UBND huyện Trà Cú, lãnh đạo UBND huyện Trà Cú cho biết, hàng tháng Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân 02 ngày. Chủ tịch UBND xã, thị trấn tiếp định kỳ 01 ngày/tuần. Trong kỳ, đã tiếp 5.567 lượt người/5.567 vụ việc, trong đó tiếp thường xuyên 4.687 lượt người, tiếp định kỳ và đột xuất của người đứng đầu 880 lượt người; tổng số đơn tiếp nhận 1.330 đơn, kết quả đã giải quyết 1.303 đơn của công dân; nội dung khiếu nại, tố cáo phần lớn có liên quan đến lĩnh vực đất đai như: Chính sách về đất đai, tranh chấp đất đai trong thân tộc; yêu cầu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có nguồn gốc xa xưa; đất mồ mã; đất do Nhà nước quản lý; tranh chấp lối đi công cộng; việc cấp quyền sử dụng đất không đúng với quy định của pháp luật dẫn đến hậu quả tranh chấp đất đai. Đồng thời, UBND huyện đã chỉ đạo Thanh tra huyện tổ chức 08 cuộc thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường về thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn tố cáo, kiến nghị, phản ánh; thường xuyên theo dõi, nắm tình hình để kịp thời xem xét, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, yêu cầu, phản ánh, kiến nghị của Nhân dân đúng theo trình tự, thủ tục quy định của pháp luật; luôn quan tâm chỉ đạo nâng cao hiệu lực quản lý điều hành trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại địa phương.
Bên cạnh kết quả đạt được, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn huyện cũng còn tồn tại hạn chế nhất định như công tác xử lý đơn thư của công dân ở một số đơn vị chưa đảm bảo trình tự, thủ tục, thành phần, thời gian quy định, vẫn còn tình trạng đơn tồn quá hạn luật định; trình độ, năng lực cán bộ làm công tác hòa giải còn thiếu kinh nghiệm, việc cung cấp thông tin, tư liệu của cơ quan chức năng còn chậm; từng lúc vai trò tham mưu của cơ quan chức năng đối với việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân chưa kịp thời; tỷ lệ đơn hòa giải thành ở các xã, thị trấn còn thấp; người khiếu kiện luôn giữ ý chí chủ quan làm ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình xác minh, thẩm tra các vụ việc,… Trên cơ sở đó, UBND huyện kiến nghị trung ương cần ban hành Nghị định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực khiếu nại, lĩnh vực tố cáo và hướng dẫn các biện pháp xử lý người khiếu nại, người tố cáo có các hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 6 Luật Khiếu nại năm 2011, khoản 10 Điều 8 Luật Tố cáo năm 2018; đồng thời bổ sung thêm các điều, khoản quy định cụ thể trường hợp đình chỉ giải quyết khiếu nại và quy định về điểm dừng của việc tố cáo, quy định thời hạn, thời hiệu tố cáo. 
Tại huyện Châu Thành, công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC luôn được UBND huyện quan tâm lãnh, chỉ đạo thực hiện, cụ thể định kỳ hàng năm đều có ban hành kế hoạch và thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo UBND huyện; bên cạnh đó, thường xuyên kiểm tra, thanh tra và ban hành văn bản uốn nắn kịp thời các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện chưa nghiêm. Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư theo qui định từ đó số lượng đơn thư của công dân giảm so cùng kỳ, cụ thể trong kỳ báo cáo đã tiếp nhận 1.173 đơn so với giai đoạn 2010-2015 giảm 640 đơn so với cùng kỳ chiếm 54%, các đơn tập trung chủ yếu là yêu cầu giải quyết tranh chấp dân sự và kiến nghị, phản ánh một số vấn đề liên quan đến đời sống xã hội. Nội dung khiếu nại, tố cáo chủ yếu tập trung vào lĩnh vực hành chính như: đất đai chiếm 35% tổng số đơn KNTC, hành vi hành chính, chế độ chiếm 75% tổng số đơn, không có vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài. 

Quang cảnh buổi giám sát tại UBND huyện Châu Thành chiều ngày 03/3/2022

UBND huyện chỉ đạo thực hiện tốt việc niêm yết công khai quy chế, nội quy, kế hoạch và lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện. Ngoài ra, lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện còn được đăng tải trên trang thông tin điện tử của UBND huyện để người dân nắm. Lãnh đạo UBND huyện chấp hành tốt lịch tiếp công dân định kỳ đúng theo quy định của Luật tiếp công dân; công chức được giao nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên chấp hành tốt nội quy, quy chế đã đề ra. Việc phân loại, ghi sổ tiếp công dân theo quy định; công tác tiếp công dân từ huyện đến xã luôn đảm bảo công khai, dân chủ, khách quan, mọi người dân đến liên hệ đều được công chức, lãnh đạo cơ quan, đơn vị tiếp đón và lắng nghe từng ý kiến phản ánh, trình bày của người dân. Mọi ý kiến đều được tiếp thu ghi nhận và giải thích, hướng dẫn tận tình; các vấn đề không thuộc thẩm quyền đều được chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết. Tuy nhiên, công tác giải quyết kiến nghị, phán ánh và việc ban hành các văn bản để chỉ đạo thực hiện công tác tiếp công dân của một số cơ quan, đơn vị chưa kịp thời; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến người dân thiếu thường xuyên; sự phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn và các đoàn thể đôi lúc chưa chặt chẽ; giải quyết một số vụ việc chưa dứt điểm, tồn đọng kéo dài.
Thông tin với Đoàn Giám sát trong buổi làm việc tại UBND tỉnh và Thanh tra tỉnh, ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn ra khá phức tạp, vẫn còn xảy ra đoàn khiếu kiện đông người, một số người dân lợi dụng việc khiếu nại có hành vi gây rối, tụ tập tại trụ sở Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cơ quan hành chính nhằm gây áp lực cho việc giải quyết của cơ quan chức năng. Xác định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân gắn với giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết kịp thời, dứt điểm những đơn, thư khiếu nại, tố cáo mới phát sinh không để hình thành điểm nóng về an ninh, trật tự. So với cùng kỳ (từ năm 2010 - 2015), tình hình khiếu nại, tố cáo (từ năm 2016 - 2021) về số lượt công dân đến cơ quan hành chính Nhà nước giảm 63,6% (giảm 13.417 lượt người); số đơn, thư nhận giảm 73% (giảm 8.384 đơn, thư); số đơn, thư thuộc thẩm quyền giảm 65% (giảm 4,284 vụ việc). Qua nội dung tiếp công dân, nhận đơn, thư cho thấy chủ yếu tập trung vào việc yêu cầu giải quyết tranh chấp về ranh đất, quyền sử dụng đất; khiếu kiện về bồi thường giải tỏa..., nội dung đơn, thư tiếp nhận có liên quan đến đất đai chiếm tỷ lệ cao nhất (chiếm 46,6%).
Trong kỳ báo cáo số ngày tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND các cấp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh: 5.995 ngày; số ngày cấp phó tiếp theo ủy quyền 155 ngày; đã tiếp 21.090 lượt/13.298 vụ việc tiếp thường xuyên 15.304 lượt, tiếp định kỳ của lãnh đạo 4.623 lượt, tiếp đột xuất của lãnh đạo 1.163 lượt; số đoàn đông người là 87 đoàn; tiếp nhận 11.461 đơn, thư của công dân, số vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền là 425 vụ việc, đã giải quyết 418/425 vụ, đạt 98%; 59 vụ việc tố cáo, đã giải quyết 55/59 vụ việc đạt 93,2%. Qua giải quyết đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền đã kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý hành chính với hình thức khiển trách 01 cá nhân và cách chức 01 cá nhân. Qua giải quyết tố cáo đã xử lý hành chính 11 cá nhân; xử lý với hình thức kiểm điểm trách nhiệm, kiểm điểm rút kinh nghiệm 17 cá nhân. Đã khởi kiện vụ án hành chính là 21 vụ việc. Kết quả cơ quan Tòa án các cấp đã giải quyết 16 vụ việc (có 11 vụ việc bản án đồng ý với quyết định bị khởi kiện; có 05 vụ việc, bản án không đồng ý với với quyết định bị khởi kiện); còn 05 vụ việc, đang được thụ lý giải quyết. Đồng thời, theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ, địa phương còn tồn 04 vụ khiếu nại (03 vụ đã có quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, 01 vụ đã có quyết định giải quyết của Chủ tịch UBND huyện có hiệu lực pháp luật). Đã rà soát, đối thoại và ban hành thông báo chấm dứt giải quyết khiếu nại 01 vụ, 01 vụ Tòa án nhân dân tối cao đang xem xét bản án của Tòa án nhân dân tỉnh, còn lại 02 vụ đang tiếp tục rà soát; số vụ việc đã xem xét đủ điều kiện chấm dứt khiếu nại 03 vụ việc; số vụ việc còn xin ý kiến Thanh tra Chính phủ phương án giải quyết 01 vụ việc. Bên cạnh đó đã triển khai thực hiện 68 cuộc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 
Thời gian qua UBND tỉnh thực hiện các nội dung về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đảm bảo đúng theo Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2018, Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính; Thông tư số 02/2016/TT-TTCP ngày 20/10/2016 của Thanh tra Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013; Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo đảm bảo việc tiếp nhận, thụ lý và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo đúng thời hạn và Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh.
Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo đã có hiệu lực pháp luật tại một số địa phương chưa nghiêm, chưa triệt để; việc thực hiện chỉ đạo của cấp trên trong một số trường hợp thiếu dứt điểm, còn để kéo dài; việc thực hiện Luật Tố cáo năm 2018 ở một vài địa phương chưa đồng bộ, nhất là các nội dung mới; công tác tiếp công dân năm 2021 chưa thường xuyên; các Đoàn thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo kế hoạch năm triển khai chậm; có vụ việc đã được các ngành, các cấp giải quyết đúng quy định pháp luật nhưng người khiếu nại vẫn cứ khiếu nại; có vụ việc không phải khiếu nại hành chính (thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ quan Tư pháp) nhưng người khiếu nại vẫn khiếu nại; những vụ việc thuộc thẩm quyền của cấp huyện, nhưng một số địa phương giải quyết còn chậm, có những vụ việc mới phát sinh chưa chủ động giải quyết kịp thời.

Để thực hiện tốt hơn nữa công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân thời gian tới, Thanh tra tỉnh, UBND tỉnh kiến nghị Chính phủ xem xét ban hành nghị định quy định cụ thể việc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật khiếu nại, tố cáo như: lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để kích động, xúi giục người khác gây mất trật tự làm ảnh hưởng đến an ninh, chính trị địa phương; xử lý trách nhiệm của cán bộ, công chức khi có hành vi vi phạm pháp luật khiếu nại, tố cáo nhằm giữ nghiêm kỷ cương pháp luật. Đồng thời kiến nghị Thanh tra Chính phủ tiếp tục hỗ trợ địa phương giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tồn đọng, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh.

Ông Thạch Phước Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách,
Trưởng Đoàn giám sát kết luận tại buổi làm việc chiều ngày 04/3/2022

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, ông Thạch Phước Bình, Trưởng đoàn giám sát đánh giá cao công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân của UBND các huyện, Thanh tra tỉnh và UBND tỉnh thời gian qua có sự đổi mới rõ nét, việc thực hiện tiếp công dân tại trụ sở, địa điểm tiếp công dân tại các cấp, các ngành nghiêm túc, trách nhiệm, sâu sát; đội ngũ công chức tiếp công dân cơ bản được kiện toàn, nâng cao chất lượng. Thời gian tới, Ông đề nghị UBND tỉnh có giải pháp khắc phục những hạn chế và có kế hoạch bố trí nguồn lực nhằm đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất tiếp công dân, nhất là bố trí đội ngũ công chức có năng lực, trình độ chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm, trực tiếp làm công tác quản lý trong lĩnh vực dễ phát sinh khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh ứng dụng và khai thác sử dụng có hiệu quả công nghệ thông tin. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, nhất là thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; chấn chỉnh, xử lý nghiêm những tồn tại, sai phạm liên quan nhiều đến đơn khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực quy hoạch, đầu tư, xây dựng, phát triển đô thị, quản lý đất đai. Tập trung chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh; chú trọng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các Quyết định giải quyết khiếu nại, Quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật. 
Ngoài ra, Trưởng đoàn giám sát cũng đề nghị Lãnh đạo UBND tỉnh cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo rà soát địa điểm, nơi tiếp công dân tại trụ sở UBND cấp xã để có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế và có kế hoạch bố trí nguồn lực nhằm đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất tiếp công dân. Tăng cường công tác quản lý, theo dõi nắm bắt thông tin về tình hình khiếu nại, tố cáo để chỉ đạo giải quyết kịp thời, không để phát sinh điểm nóng về khiếu nại, tố cáo. Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố và các ngành tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại có tính chất phức tạp, liên quan đến tranh chấp đất đai; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo, các quy định về đất đai, cơ chế chính sách triển khai thực hiện các chương trình, dự án…; nâng cao nhận thức, ý thức của người dân; đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và các đơn vị trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân. Các sở, ngành tỉnh thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; bố trí địa điểm tiếp công dân, phân công công chức có năng lực, kinh nghiệm thực hiện tiếp công dân; tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ; duy trì thực hiện công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn theo quy định của pháp luật. Thực hiện việc mở sổ, theo dõi, ghi chép nội dung các cuộc tiếp công dân; tiếp nhận, phân loại đơn và xử lý đơn theo quy định. Tăng cường công tác phối hợp trong việc giải quyết những vụ việc bức xúc, nổi cộm, kéo dài, đông người, kịp thời trao đổi, có biện pháp giải quyết dứt điểm vụ việc bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của công dân, tổ chức và Nhà nước. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các xã, phường, thị trấn thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo đúng quy định. Đặc biệt, chú trọng gặp gỡ trực tiếp và tăng cường đối thoại với công dân, làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở, chủ động theo dõi, nắm tình hình, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân ngay từ khi mới phát sinh từ cơ sở,...

 Thanh Toàn
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Trà Vinh

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 64
  • Hôm nay: 2542
  • Trong tuần: 33,374
  • Tất cả: 2,777,935