15 DỰ ÁN LUẬT, NGHỊ QUYẾT VÀ NHIỀU VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG KHÁC SẼ ĐƯỢC XEM XÉT TẠI KỲ HỌP THỨ 3, QUỐC HỘI KHÓA XV
Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc trọng thể tại Hội trường Diên Hồng, thành phố Hà Nội vào ngày 23/5/2022 và dự kiến bế mạc vào ngày 17/6/2022 bằng hình thức tập trung. Theo nội dung chương trình, 15 dự án luật, nghị quyết và nhiều vấn đề quan trọng khác sẽ được xem xét, thảo luận, thông qua tại kỳ họp lần này.  

Về công tác lập pháp
Tại kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 05 dự án luật, 04 dự thảo nghị quyết bao gồm: Luật Cảnh sát cơ động; Luật Điện ảnh (sửa đổi); Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ;  Nghị quyết về thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam; Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022; Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi); Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, phát triển tỉnh Khánh Hòa. Đồng thời, Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến đối với 06 dự án luật, bao gồm: Luật Dầu khí (sửa đổi); Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

Quang cảnh Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV (Ảnh: quochoi.vn)

Về các vấn đề kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát 

Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu  năm 2022. Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020. Xem xét Báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021. Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và xem xét, quyết định việc kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017. Xem xét, quyết định Chủ trương đầu tư Dự án Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội; Dự án Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh. 
Quốc hội giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành. Xem xét, thông qua các Nghị quyết về Chương trình giám sát và thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2023. Xem xét báo cáo tổng kết, đánh giá tổng thể tình hình thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 ngày 29/11/2013 về điều chỉnh một số nội dung và giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương đầu tư xây dựng đường    Hồ Chí Minh theo Nghị quyết số 38/2004/QH11 đến năm 2020-2021 và kế hoạch triển khai dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp theo.
Tại kỳ họp lần này, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV. Đồng thời, Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; xem xét, thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, trong đó có việc kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.
Về các vấn đề quan trọng khác 
Quốc hội sẽ nghiên cứu, thảo luận các báo cáo kết quả giám sát chuyên đề thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội như: Báo cáo giám sát 5 năm thực hiện Nghị quyết số 31/2016/QH14 của Quốc hội về việc dừng thực hiện chủ trương đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận (2016-2021); Các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Báo cáo việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn, các vấn đề đã hứa tại các kỳ họp trước; Báo cáo kết quả giám sát của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Báo cáo của Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về kết quả thực hiện các kiến nghị trong quá trình giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri và giám sát việc thực hiện công tác tiếp công dân, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân (theo quy định tại Nghị quyết số 42/2021/QH15 về kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV). 
Bên cạnh đó, Quốc hội cũng sẽ xem xét, nghiên cứu thảo luận  các báo cáo của Chính phủ về: Chương trình công tác của Chính phủ; Tài chính nhà nước năm 2020; Tình hình ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế và điều ước quốc tế năm 2021; Công tác bảo vệ môi trường trong phạm vi cả nước; Kết quả thực hiện quyền trẻ em và việc thực hiện nhiệm vụ của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, địa phương liên quan đến trẻ em; Kết quả thực hiện các kiến nghị trong quá trình giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri và giám sát việc thực hiện công tác tiếp công dân, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân (theo quy định tại Nghị quyết số 42/2021/QH15 về kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV); Việc áp dụng các biện pháp đặc biệt phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 về kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV; Báo cáo của Kiểm toán Nhà nước về tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2021.

                                                                                                     Phước Tiến 
Đoàn ĐBQH tỉnh Trà Vinh

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 1152
  • Trong tuần: 18 531
  • Tất cả: 3000709