KẾT QUẢ TUẦN LÀM VIỆC THỨ NHẤT CỦA KỲ HỌP THỨ 5, QUỐC HỘI KHÓA XV

Sau phiên khai mạc trọng thể vào sáng ngày 22/5/2023, trong 06 ngày của tuần làm việc đầu tiên (từ ngày 22/5 đến ngày 27/5/2023) Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV đã tiến hành các nội dung theo chương trình đề ra và đạt được những kết quả quan trọng về lập pháp, giám sát tối cao và những vấn đề quan trọng khác.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc 
Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV ngày 22/5/2023 (nguồn: media.quochoi.vn)

Thứ nhất, về công tác lập pháp, Quốc hội đã nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) trình bày báo cáo giải trình tiếp thu và tiến hành thảo luận tại Hội trường 05/08 dự án luật dự kiến được thông qua tại kỳ họp bao gồm Luật Giá (sửa đổi); Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật Phòng thủ dân sự; Luật Hợp tác xã (sửa đổi) và Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi). Đồng thời, xem xét Tờ trình của Chính phủ đối với 03/08 dự án luật cho ý kiến lần đầu bao gồm: Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và đã tiến hành thảo luận tại Tổ đối với Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
Song song đó, trong tuần làm việc đầu tiên, Quốc hội đã nghe UBTVQH trình bày dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 và tiến hành thảo luận ở hội trường về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023. Tại phiên thảo luận đã có 21 lượt ý kiến đại biểu phát biểu, trong đó đa số ý kiến đại biểu thể hiện sự đồng thuận cao với nội dung Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và dự thảo Nghị quyết kèm theo. Nhiều ý kiến đại biểu góp ý về nội dung, tiến độ thời gian trình một số dự án luật, dự thảo nghị quyết. Các đại biểu cũng góp ý kiến về các vấn đề cụ thể, tập trung phân tích, đánh giá về những kết quả đạt được, một số tồn tại, hạn chế, nguyên nhân ảnh hưởng đến công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đến nay (gồm công tác xây dựng chương trình, điều chỉnh chương trình, rà soát pháp luật, tổng kết thực tiễn, tăng tính dự báo của chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và nâng cao chất lượng các dự án). Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề xuất nhiều biện pháp bảo đảm tiến độ chuẩn bị trình các dự án luật, nghị quyết theo đúng chương trình đã được Quốc hội quyết định; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, cá thể hóa trách nhiệm trong công tác xây dựng pháp luật, chấp hành nghiêm chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền và quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm thực hiện tốt nhất định hướng chương trình xây dựng pháp luật cả nhiệm kỳ Quốc hội nói chung và các chương trình cụ thể được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023 tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV ngày 22/5/2023 (Nguồn: https://kiemsat.vn/khai-mac-ky-hop-thu-5-quoc-hoi-khoa-xv-65595.html)

Thứ hai, về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Quốc hội đã nghe Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái trình bày báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023; nghe các thành viên Chính phủ trình bày Tờ trình của Chính phủ các nội dung về: (i) Đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021; (ii) Giao danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án còn lại thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; (iii) Giao, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 của chương trình mục tiêu quốc gia; (iv) Chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam; (v) Việc tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội; (vi) Chủ trương đầu tư Dự án đường giao thông từ Quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT.656 tỉnh Khánh Hòa - kết nối với Lâm Đồng và Ninh Thuận; (vii) Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. 

Quang cảnh Phiên làm việc tại Hội trường ngày 23/5/2023 
của Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV (Ảnh: media.quochoi.vn)

Thứ ba, về hoạt động giám sát tối cao. Quốc hội đã nghe Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV; nghe Ủy viên UBTVQH, Trưởng Ban Dân nguyện thuộc UBTVQH Dương Thanh Bình trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Quốc hội đã tiến hành biểu quyết lựa chọn 04 nhóm vấn đề chất vấn trực tiếp tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Theo đó, đến 17h00 ngày 22/5/2023, UBTVQH đã nhận được ý kiến của 393 đại biểu Quốc hội. Đa số ý kiến đại biểu Quốc hội nhất trí với cách thức tổ chức và nội dung các nhóm vấn đề do UBTVQH trình Quốc hội. Kết quả 04 nhóm vấn đề được Quốc hội lựa chọn chất vấn bao gồm: Nhóm vấn đề 1 thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội; Nhóm vấn đề 2 thuộc lĩnh vực giao thông vận tải; Nhóm vấn đề 3 thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ và Nhóm vấn đề 4 thuộc lĩnh vực dân tộc. Riêng nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực trách nhiệm của Bộ Tư pháp (có 74,05% đại biểu Quốc hội chọn), Quốc hội giao UBTVQH tổ chức chất vấn tại phiên họp của UBTVQH trong năm 2023. Theo chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn từ ngày 06/6/2023 đến 08/6/2023 theo thứ tự từ nhóm vấn đề 1 đến 4. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ chủ trì và có phát biểu khai mạc phiên chất vấn. Trong 2,5 ngày làm việc, Quốc hội sẽ chất vấn đối với 4 nhóm vấn đề nêu trên.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa chúc mừng ông Lê Quang Mạnh - Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội (bên trái) và ông Đặng Quốc Khánh - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (bên phải) tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV ngày 22/5/2023 
(Nguồn: https://tamnhin.trithuccuocsong.vn/quoc-hoi-bau-chu-nhiem-uy-ban-tai-chinh-ngan-sach-phe-chuan-bo-nhiem-bo-truong-bo-tai-nguyen-va-moi-truong-131782.html)

Thứ tư, về công tác nhân sự. Trong ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp, Quốc hội đã xem xét, quyết định công tác nhân sự, cụ thể: (i) Quốc hội thảo luận, bỏ phiếu kín và biểu quyết thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, cho thôi làm nhiệm vụ ĐBQH khóa XV đối với ông Nguyễn Phú Cường và miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà. (ii) Quốc hội thảo luận, tiến hành bỏ phiếu kín và biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội khóa XV đối với ông Lê Quang Mạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị thành phố Cần Thơ, đồng thời, Quốc hội thảo luận, tiến hành bỏ phiếu kín và biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đặng Quốc Khánh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang với sự đồng thuận, thống nhất rất cao. 
Theo chương trình đã được Quốc hội thông qua, trong tuần làm việc thứ hai của Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV (từ ngày 29/5 đến ngày 02/6/2023), Quốc hội sẽ tiến hành các nội dung sau: (i) nghe Đoàn Giám sát Báo cáo kết quả giám sát về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng và thảo luận ở hội trường về nội dung này; (ii) Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi); (iii) Thảo luận ở hội trường về: Quyết định chủ trương đầu tư Dự án đường giao thông từ Quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT.656 tỉnh Khánh Hòa - kết nối với Lâm Đồng và Ninh Thuận và việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận; (iv) nghe Tờ trình của UBTVQH về dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi); (v) Thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023; (vi) Thảo luận ở hội trường về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022, việc tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022, việc giao danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; giao, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 của chương trình mục tiêu quốc gia; (vii) Biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023; (viii) nghe Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật Viễn thông (sửa đổi); (ix) Thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và (x) nghe Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi).

   
Phước Tiến
Đoàn ĐBQH tỉnh Trà Vinh

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 807
  • Trong tuần: 25,540
  • Tất cả: 2,376,732