Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Trà Vinh giám sát công tác quản lý, tổ chức các hoạt động của các thiết chế văn hóa cơ sở ở các địa phương trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại UBND huyện Càng Long

Chiều ngày 01/10/2019, Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tiếp tục giám sát công tác quản lý, tổ chức các hoạt động của các thiết chế văn hóa cơ sở ở các địa phương trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại UBND huyện Càng Long.

Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Trà Vinh giám sát tại UBND huyện Càng Long

 Qua giám sát, nhìn chung, UBND huyện Càng Long kịp thời tham mưu đề xuất Huyện ủy quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo, có kế hoạch và phân công thành viên phụ trách chỉ đạo; từng bước nâng cao vai trò trách nhiệm trong công tác tổ chức quản lý việc sử dụng hoạt động của thiết chế văn hóa cơ sở; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, triển khai, vận động trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân cùng tham gia xây dựng huyện nông thôn mới; quan tâm trong thực hiện định hướng quy hoạch đầu tư, xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở trên địa bàn huyện; thực hiện tốt công tác xã hội hóa trong đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phục vụ hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể  thao. Theo đó, huyện Càng Long hiện có 08/13 xã có Nhà văn hóa đạt chuẩn, 75/125 ấp có nhà văn hóa, 02 hồ bơi, 15 sân bóng, mỗi xã có 01 đến 02 sân bóng chuyền, 53 thư viện,… Về tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước có Phòng Văn hóa - Thông tin và Trung tâm Văn hóa - Thông tin  - Thể thao huyện với 20 biên chế, mỗi xã - thị trấn có 02 cán bộ, 01 công chức và 01 người hoạt động không chuyên trách, Trưởng ban nhân dân ấp - khóm quản lý điều hành các thiết chế văn hóa cơ sở.

Bên cạnh kết quả đạt được cũng còn một số khó khăn, hạn chế như: một số xã chưa xây dựng đầy đủ phòng chức năng theo quy định; trang thiết bị, bàn ghế, loa đài một vài đơn vị vẫn còn thiếu; sân bóng một số xã chưa đủ diện tích theo chuẩn; nhà văn hóa một số ấp diện tích còn hẹp; một số thiết chế, công trình văn hóa, thể thao vẫn chưa phát huy hết công năng, chủ yếu là để phục vụ công tác hội họp, chưa tổ chức được nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao,…

Kết luận sơ bộ buổi giám sát, ông Thạch Giàu - Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát ghi nhận kết quả đạt được của đơn vị trong thời gian qua, đồng thời đề nghị UBND huyện Càng Long tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước, tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy, sự phối hợp hỗ trợ của các ngành, các cấp, Nhân dân trong xây dựng và tổ chức hoạt động văn hóa cơ sở; đánh giá lại thực trạng, rà soát lại công tác quy hoạch, đầu tư cơ sở vật chất phục vụ hoạt động văn hóa; quan tâm công tác thanh tra, kiểm tra, sơ tổng kết định kỳ, thi đua khen thưởng; tăng cường công tác phối hợp và nâng cao vai trò của các tổ chức đoàn thể để thực hiện tốt công tác xã hội hóa trong xây dựng cơ sở vật chất phục vụ hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao,...

Hồng Lý
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 53
  • Hôm nay: 716
  • Trong tuần: 9,337
  • Tất cả: 1,909,791