Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh họp thảo luận, đóng góp nội dung dự thảo báo cáo thẩm tra của Ban trình tại kỳ họp thứ 13 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 10/10/2019, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức họp để thảo luận, đóng góp nội dung dự thảo báo cáo thẩm tra của Ban trình tại kỳ họp thứ 13 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX; ông Nguyễn Hiền Tuấn, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp, tham dự cuộc họp có thành viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo các đơn vị: Sở Nội vụ, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo phòng và chuyên viên Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh.

Quang cảnh cuộc họp

Theo đó tại kỳ họp thứ 13 - Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh khóa IX, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ thẩm tra các dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về: sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 93/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khóm; mức khoán kinh phí bồi dưỡng những người tham gia công tác ở ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; về việc phê duyệt tổng số biên chế công chức cho các cơ quan hành chính cấp tỉnh và UBND cấp huyện năm 2020; về việc sáp nhập ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Sau khi lãnh đạo Ban Pháp chế thông qua dự thảo báo cáo thẩm tra, nhìn chung các đại biểu dự họp cơ bản thống nhất với nội dung đánh giá của dự thảo báo cáo; đồng thời tham gia phát biểu ý kiến về một số nội dung của dự thảo như: bổ sung thêm số lượng những người tham gia công tác ở ấp được hỗ trợ bảo hiểm y tế tự nguyện; điều chỉnh quy định chuyển tiếp của dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 93/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh; bổ sung quy định thời gian thực hiện hoàn thành sắp xếp các tổ chức ở ấp, khóm, những người hoạt động không chuyên trách, những người tham gia công tác ở ấp, khóm sau khi thực hiện việc sáp nhập ấp, khóm.

Kết luận cuộc họp, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp thu và giải trình thêm một số nội dung có liên quan đến một số ý kiến phát biểu của đại biểu dự họp, đồng thời đề nghị Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo thẩm tra trình kỳ họp thứ 13 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX.

             N.T Đào
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 959
  • Trong tuần: 13,026
  • Tất cả: 2,055,344