Kỳ họp thứ 14 - HĐND tỉnh Trà Vinh xem xét các nghị quyết, tiến hành phiên thảo luận đối với các nghị quyết, chất vấn và trả lời chất vấn

Ngày 09/12/2019, tiếp tục chương trình làm việc thứ 14 - HĐND tỉnh Trà Vinh khóa IX xem xét các nghị quyết, tiến hành phiên thảo luận đối với các nghị quyết, chất vấn và trả lời chất vấn.
Ông Bùi Thành Thương - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ
thuyết trình dự thảo nghị quyết

Tại phiên họp buổi sáng, HĐND tỉnh đã tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Thủ trưởng các sở ngành tỉnh thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh thuyết trình các dự thảo nghị quyết về: phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách năm 2018; dự toán ngân sách, phân bổ nhiệm vụ thu - chi ngân sách năm 2020; bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2019 cho các Sở, Ban ngành tỉnh và bổ sung có mục tiêu cho UBND huyện, thị xã, thành phố; điều chỉnh và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019; bổ sung danh mục dự án và kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 - 2020; giao cho UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C; quy định cụ thể mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước; quy định mức chi công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm; quy định nội dung, mức chi thực hiện đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”; quy định về chế độ hỗ trợ đối với người đi cai nghiện ma túy tự nguyện và mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Trà Vinh; phê duyệt kinh phí hỗ trợ đối với công an viên công tác ở ấp, khóm; ấp, khóm đội trưởng dôi dư do sáp nhập ấp, khóm; phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các hội đặc thù năm 2020; thông qua Bảng giá đất 05 năm (2020 - 2024); danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác trong năm 2020; thông qua cập nhật quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Trà Vinh để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; bổ sung danh mục cụ thể khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và về nhà trong ngày được hỗ trợ theo chính sách của Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ trong phụ lục kèm theo Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 13/7/2017, Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 19/10/2017 và Nghị quyết số 116/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Trà Vinh. Bà Dương Thị Ngọc Thơ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thuyết trình các dự thảo Nghị quyết về: kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về việc triển khai, tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh từ năm 2016 đến năm 2019 về các chính sách hỗ trợ của tỉnh liên quan phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh; kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 - HĐND tỉnh khóa IX. Các đại biểu HĐND tỉnh thảo luận đề nghị làm rõ một số nội dung trong các dự thảo Nghị quyết.

Phiên họp buổi chiều, HĐND tỉnh tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Dự phiên họp này tại Hội trường có 30 cử tri là công nhân, nông dân, đại diện chức sắc các tôn giáo, giảng viên Trường Chính trị tỉnh và 50 đại biểu, cử tri tại 02 điểm cầu thị xã Duyên Hải và huyện Cầu Kè. Ông Phạm Tiết Cường - Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 14 - HĐND tỉnh khóa IX. Bà Đặng Thị Phương - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 12 và các ý kiến còn tồn đọng tại các kỳ họp trước.

Khai mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn, ông Trần Trí Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị đại biểu HĐND tỉnh chủ động chất vấn, tích cực, sôi nổi, phải sát nội dung và đúng chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực của người được chất vấn; lãnh đạo UBND tỉnh, các Sở trả lời ngắn gọn và thẳng vào nội dung câu hỏi, không phân tích nhiều và dẫn chứng nhiều văn bản; các Sở, ngành, địa phương có liên quan nếu câu hỏi có liên quan với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực địa phương, đơn vị mình phụ trách, khi được Chủ tọa kỳ họp yêu cầu thì đứng tại chỗ trả lời và trả lời phải ngắn gọn, đúng nội dung. Theo đó HĐND tỉnh đã thống nhất chất vấn đối với Giám đốc 05 Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Giao thông - Vận tải, Tài nguyên - Môi trường, Nội vụ và Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Phạm Minh Truyền - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 14 - HĐND tỉnh khóa IX

Ông Phạm Minh Truyền - Tỉnh ủy viên, Giám đốc các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 14 - HĐND tỉnh khóa IX thuộc lĩnh vực nông nghiệp, trả lời 09 câu chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh và 10 câu hỏi của cử tri về các nội dung như: giải pháp để phối hợp, hỗ trợ các Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; giải pháp chuyển đổi mô hình sản xuất hiệu quả trước tình hình dịch tả lợn Châu Phi; nguyên nhân và hướng xử lý trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ thiệt hại về lĩnh vực nông nghiệp chậm trễ; giải pháp gì để dập dịch tả heo Châu Phi một cách căn cơ, hiệu quả, tái đàn và phát triển đàn heo; Chính sách hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại và giải pháp khắc phục dịch bệnh lở mồm long móng và tụ huyết trùng trên bò; giải pháp để tiếp tục phát triển các sản phẩm OCOP; nguyên nhân và giải pháp thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; việc đầu tư một số công trình phục vụ cho sản xuất nông nghiệp;…

Ông Phạm Văn Tám - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công thương báo cáo trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 14 - HĐND tỉnh khóa IX lĩnh vực công thương, trả lời 02 câu chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh và 02 câu hỏi của cử tri về các nội dung như: giải pháp để bình ổn thị trường giá thịt heo nhằm phục vụ nhân dân vui xuân đón tết an toàn, tiết kiệm; lộ trình và giải pháp trong thời gian tới để giúp người nông dân đưa hàng hóa nông sản vào hệ thống Trung tâm thương mại, siêu thị và các cửa hàng bán lẻ; giải pháp xử lý tình trạng bán mũ bảo hiểm không đạt chất lượng, giá rẻ; lắp đặt điện năng lượng mặt trời,…

Phiên họp ngày 10/12/2019, HĐND tỉnh sẽ tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với, Giám đốc các Sở: Giao thông - Vận tải, Tài nguyên - Môi trường, Xây dựng; Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc một số Sở, ngành khác về những vấn đề mà đại biểu, cử tri địa phương bức xúc và tiến hành phiên bế mạc kỳ họp. Nội dung sẽ tiếp tục được cập nhật.


Hồng Lý

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 780
  • Trong tuần: 12,644
  • Tất cả: 2,053,630