Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp trao đổi, thống nhất nhân sự Đoàn Hội thẩm nhân dân TAND tỉnh và chuẩn bị sơ kết hoạt động của Đoàn Hội thẩm từ đầu nhiệm kỳ đến nay

Ngày 26/02/2020, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp trao đổi, thống nhất nhân sự Đoàn Hội thẩm nhân dân TAND tỉnh và chuẩn bị sơ kết hoạt động của Đoàn Hội thẩm từ đầu nhiệm kỳ đến nay; bà Đặng Thị Phương - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp; tham dự cuộc họp có ông Trịnh Minh Tự - Phó Chánh án TAND tỉnh, bà Nguyễn Thị Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh, ông Vũ Hồng Dương - Phó Trưởng đoàn Hội thẩm nhân TAND tỉnh (Phó Giám đốc Sở Tài chính), bà Huỳnh Bích Như - Phó Trưởng đoàn Hội thẩm nhân TAND tỉnh (Phó Chủ tịch UBND huyện Trà Cú), lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh.