Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 02/2020

Sáng ngày 24/02/2020, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 02/2020 để sơ kết tình hình công tác tháng 02, triển khai chương trình công tác tháng 3/2020. Bà Đặng Thị Phương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp; tham dự cuộc họp có bà Dương Thị Ngọc Thơ, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các Ủy viên của Thường trực HĐND tỉnh; Phó Trưởng các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh; lãnh đạo các Phòng và chuyên viên Phòng Tổng hợp trực thuộc Văn phòng HĐND tỉnh.

Quang cảnh phiên họp thường kỳ tháng 02/2020

Trong tháng 02, Thường trực HĐNĐ tỉnh tiến hành rà soát văn bản đề nghị xây dựng Nghị quyết do UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh; xem xét việc thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/04/2019 của Chính phủ và Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 của UBND tỉnh. Xem xét kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát của Đoàn giám sát HĐND, Thường trực HĐND tỉnh năm 2019; việc ban hành các Nghị quyết của HĐND cấp huyện tại kỳ họp cuối năm 2019. Chỉ đạo các Ban HĐND tỉnh xem xét, đề xuất đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri còn tồn đọng tại Báo cáo số 335/BC-HĐND ngày 21/11/2019 của Thường trực HĐND tỉnh. Tổ chức họp báo tuần, phiên họp thường kỳ tháng 02/2020 và kịp thời cho ý kiến 02 văn bản do UBND tỉnh xin ý kiến thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND tỉnh; làm việc Kiểm toán nhà nước khu vực IX theo quy chế phối hợp. Tham dự hoặc cử cán bộ tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tập huấn,... do các cơ quan Quốc hội, Bộ ngành Trung ương, Tỉnh ủy, UBND, các Sở, Ban, ngành tỉnh, huyện, thị xã, thành phố và cơ sở tổ chức về các vấn đề có liên quan.

Thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hòa, phối hợp với các Ban HĐND tỉnh; công tác tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; theo dõi các việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 14 - HĐND tỉnh khóa IX; các Ban HĐND tỉnh ban hành kế hoạch giám sát, khảo sát chuyên đề theo Chương trình đề ra. Ban hành Kế hoạch tổ chức hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND huyện - thị xã - thành phố quý I/2020; Công văn gửi Kiểm toán nhà nước khu vực IX về việc cung cấp thông tin, tài liệu để lập kế hoạch kiểm toán năm 2020.

Tháng 3/2020, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tập trung thực hiện một số công việc như: chuẩn bị công tác tổ chức kỳ họp thứ 15 (bất thường) - HĐND tỉnh khóa IX; theo dõi kết quả chỉ đạo của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/04/2019 của Chính phủ và Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 của UBND tỉnh; họp triển khai, phân công nhiệm vụ thành viên Đoàn chuẩn bị giám sát công tác phòng, chống tham nhũng trong đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản công trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2019; các Ban HĐND tỉnh tiến hành giám sát, khảo sát theo kế hoạch đã đề ra; tiếp tục thực hiện việc tiếp công dân theo kế hoạch đã đề ra; tổ chức các cuộc họp, phiên họp về các nội dung liên quan đến hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh; tổ chức hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND huyện - thị xã - thành phố quý I/2020 tại huyện Cầu Ngang; chủ trì họp với Chánh án TAND tỉnh, UBMTTQ tỉnh trao đổi thống nhất nhân sự và tổ chức Hội nghị toàn thể Hội thẩm nhân dân để bầu Trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân của TAND tỉnh,…

Lệ Hiền

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 28
  • Hôm nay: 555
  • Trong tuần: 9,907
  • Tất cả: 1,908,589