Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3/2020

Sáng ngày 23/3/2020, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ để sơ kết tình hình công tác quý I, triển khai chương trình công tác quý II/2020. Bà Dương Thị Ngọc Thơ, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp; tham dự cuộc họp có các Ủy viên của Thường trực HĐND tỉnh; Phó Trưởng các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh; lãnh đạo các Phòng và chuyên viên Phòng Tổng hợp trực thuộc Văn phòng HĐND tỉnh.

Quang cảnh phiên họp thường kỳ tháng 3/2020

  Quý I/2020, Đoàn giám sát số 1 HĐND tỉnh tổ chức họp triển khai, phân công nhiệm vụ thành viên để chuẩn bị giám sát công tác phòng, chống tham nhũng trong đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản công trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2019. Thường trực HĐND tỉnh xem xét việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri còn tồn đọng; xem xét tài liệu kỳ họp cuối năm 2019 của HĐND cấp huyện và ban hành công văn uốn nắn gửi Thường trực HĐND các huyện - thị xã; đôn đốc, tổng hợp nội dung về đề xuất cơ chế chính sách của tỉnh, giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2021. Làm việc với Kiểm toán nhà nước khu vực IX theo quy chế phối hợp; làm việc với Thường trực HĐND thị xã Duyên Hải để nghe báo cáo một số tình hình hoạt động của HĐND năm 2019 và kế hoạch công tác năm 2020; chủ trì họp với Chánh án TAND tỉnh, UBMTTQ tỉnh trao đổi thống nhất nhân sự và tổ chức Hội nghị toàn thể Hội thẩm nhân dân để bầu Trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân của TAND tỉnh. Cho ý kiến 11 văn bản do UBND tỉnh xin ý kiến thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND tỉnh. Các Ban HĐND tỉnh thực hiện tốt công tác giám sát, khảo sát chuyên đề theo đúng tiến độ đề ra.
Tham gia cùng Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp công dân năm 2020 tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh. Tiếp 22 lượt công dân; nhận 29 đơn, nghiên cứu, phân loại và chuyển 11 đơn đến các ngành chức năng xem xét, giải quyết, trả lời 04 đơn, 14 đơn trùng, lưu theo dõi. Phối hợp với các đơn vị, địa phương, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh sau kỳ họp thứ 14 - HĐND tỉnh khóa IX; ban hành Nghị quyết về điều chuyển sinh hoạt tổ đại biểu HĐND tỉnh,...
Quý II/2020, Đoàn giám sát số 1 HĐND tỉnh tiến hành giám sát và họp thảo luận, đóng góp dự thảo báo cáo kết quả giám sát công tác phòng, chống tham nhũng trong đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản công trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2019. Thường trực HĐND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức kỳ họp và quyết định triệu tập kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 - HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; dự kiến chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2021 để trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại kỳ họp giữa năm 2020. Tiến hành giám sát kết quả thực hiện và chất lượng các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới; việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 14 - HĐND tỉnh khóa IX và các ý kiến, kiến nghị của cử tri còn tồn đọng tại các kỳ họp trước. Ban hành kế hoạch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 - HĐND tỉnh khóa IX. Phân công các Ban HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh khóa IX, thẩm tra văn bản theo lĩnh vực phụ trách; đôn đốc các Ban HĐND tỉnh theo dõi việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát; tham gia Đoàn giám sát các Ban của HĐND tỉnh…

Anh Thư

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 27
  • Hôm nay: 524
  • Trong tuần: 9,876
  • Tất cả: 1,908,558