Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5/2020

Ngày 25/5/2020, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5/2020 để sơ kết tình hình công tác tháng 5, triển khai chương trình công tác tháng 6/2020. Bà Đặng Thị Phương - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp; tham dự cuộc họp có bà Dương Thị Ngọc Thơ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các Ủy viên của Thường trực HĐND tỉnh; Phó Trưởng các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh; lãnh đạo các Phòng và chuyên viên Phòng Tổng hợp trực thuộc Văn phòng HĐND tỉnh.

Quang cảnh phiên họp thường kỳ tháng 5/2020 của Thường trực HĐND tỉnh

Trong tháng 5, Thường trực HĐND tỉnh tham gia cùng Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh, chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và kế hoạch của UBND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; tổ chức kỳ họp thứ 15 (bất thường), HĐND tỉnh khóa IX; tổ chức họp báo tuần, phiên họp thường kỳ tháng 4/2020 và kịp thời cho ý kiến đối với 06 văn bản do UBND tỉnh xin ý kiến thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND tỉnh; tổ chức phiên họp dự kiến thời gian, nội dung, chương trình làm việc của kỳ họp thường lệ thứ 16 - HĐND khóa IX; họp với Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh trao đổi một số nội dung chuẩn bị và tổ chức hội nghị bầu Trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh. Ban hành Kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ thứ 16 - HĐND tỉnh khóa IX; quyết định thành lập Đoàn giám sát, kế hoạch giám sát, đề cương giám sát kết quả thực hiện và chất lượng các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới; kế hoạch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 - HĐND tỉnh khóa IX; kế hoạch tiếp xúc cử tri chuyên đề với doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh của Chủ tịch HĐND tỉnh. Xây dựng Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2021; dự thảo Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh Trà Vinh năm 2021. Các Ban HĐND tỉnh ban hành kế hoạch và tiến hành giám sát theo chương trình đã đề ra. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. 
Tháng 6/2020, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tập trung thực hiện một số công việc như: phối hợp UBND tỉnh chuẩn bị các nội dung kỳ họp thứ 16 - HĐND tỉnh khóa IX, tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đầu tư trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Đoàn giám sát số 1 của HĐND tỉnh họp thông qua dự thảo báo cáo và ban hành báo cáo kết quả giám sát công tác phòng, chống tham nhũng trong đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản công trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2019. Tiến hành giám sát và ban hành báo cáo giám sát kết quả thực hiện và chất lượng các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới. Ban hành báo cáo kết quả việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 14 - HĐND tỉnh khóa IX và các ý kiến, kiến nghị của cử tri còn tồn đọng tại các kỳ họp trước. Phối hợp với UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Thường trực HĐND cấp huyện tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2020 - HĐND tỉnh khóa IX. Thực hiện việc tiếp công dân theo kế hoạch đã đề ra. Tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tập huấn,... do các cơ quan Quốc hội, Bộ ngành Trung ương, tỉnh - thành bạn, Tỉnh ủy, UBND, các Sở, Ban, ngành tỉnh, huyện, thị xã, thành phố và cơ sở tổ chức về các vấn đề có liên quan.

Anh Thư

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 777
  • Trong tuần: 12,641
  • Tất cả: 2,053,627