Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khảo sát kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới tại UBND xã Nhị Long, huyện Càng Long
Sáng ngày 21/5/2020, Đoàn khảo sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tiến hành khảo sát kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới tại UBND xã Nhị Long, huyện Càng Long. Ông Phạm Quốc Dũng - Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn; tham gia Đoàn khảo sát có đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo và chuyên viên Phòng Tổng hợp thuộc Văn phòng HĐND tỉnh.