Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh tiếp tục giám sát kết quả thực hiện và chất lượng các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới

Chiều ngày 15/6/2020, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh tiến hành giám sát kết quả thực hiện và chất lượng các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới tại Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Trà Cú. Bà Đặng Thị Phương - Tỉnh Ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng đoàn chủ trì buổi giám sát; tham gia Đoàn giám sát có các Ủy viên của Thường trực HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo Văn phòng và lãnh đạo Phòng Tổng hợp thuộc HĐND tỉnh. Tiếp đoàn giám sát có Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các phòng, ban ngành huyện Trà Cú. 

 

Ảnh: Thường trực HĐND tỉnh giám sát tại UBND huyện Trà Cú

Theo báo cáo của UBND huyện Trà Cú, tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương giai đoạn 2016-2020 có những chuyển biến tích cực; giao thông nông thôn đáp ứng nhu cầu đi lại cũng như giao thương hàng hóa, cơ giới hóa vào sản xuất đạt trên 90% diện tích đất sản xuất nông nghiệp, năm 2019, thu nhập bình quân đầu người đạt 44,818 triệu đồng/người/năm. UBND huyện quan tâm chỉ đạo, triển khai việc thực hiện xây dựng nông thôn mới; đã trình Ban Thường vụ Huyện ủy kiện toàn Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia và Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện giai đoạn 2016-2020; chỉ đạo, phân công các cơ quan chuyên môn và các địa phương tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tổ chức kiểm tra, giám sát đối với 17 tập thể, 09 cá nhân trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, qua đó, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện. Tổ chức vận động, tuyên truyền thông qua các cuộc hội nghị, hội thảo, tập huấn, sinh hoạt lệ chi, tổ hội, xây dựng 135 panô các loại, cấp phát 2.220 sổ tay, 20.400 tờ rơi, 49.000 bản đăng ký “Gia đình văn hóa, nông thôn mới”,… Đến nay có 32.815/37.355 hộ đăng ký gia đình văn hóa, nông thôn mới, đạt 87,8%, 80 ấp đạt ấp nông thôn mới, đạt 69,5%; 06/15 xã đạt 19/19 tiêu chí. Tuy nhiên, công tác triển khai, quán triệt thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới còn thiếu sâu sát, chưa quyết liệt; công tác tuyên truyền vận động người dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới thời gian qua chưa thật sự hiệu quả. Đến nay còn 09 xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới chiếm 60%. Công tác kiểm tra, giám sát việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới chưa được quan tâm đúng mức nên chất lượng các tiêu chí nông thôn mới thiếu tính bền vững. Công tác huy động các nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới chưa đạt yêu cầu; việc triển khai, nhân rộng mô hình sản xuất hiệu quả còn chậm; liên kết, tạo đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp còn hạn chế; phát triển kinh tế - xã hội chưa thật sự đồng bộ; kinh tế hợp tác, hợp tác xã hiệu quả hoạt động chưa cao. 
Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, bà Đặng Thị Phương - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND huyện Trà Cú tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới đến cán bộ, đảng viên và người dân hiểu về mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng nông thôn mới. Tập trung chỉ đạo quyết liệt trong việc tổ chức lại sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, quan tâm đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn để tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, giảm nghèo bền vững góp phần xây dựng xã nông thôn mới bền vững hơn; phấn đấu để 09 xã còn lại chưa đạt chuẩn hoàn thành 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới; 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới hoàn thành xã nông thôn mới theo tiêu chí nâng cao; duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí của các xã đã đạt chuẩn. Tổ chức họp Ban Chỉ đạo triển khai việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới định kỳ hàng tháng, quý; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đơn vị phụ trách vận động hộ dân thực hiện tốt các tiêu chuẩn hộ nông thôn mới; đưa kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã nông thôn mới vào tiêu chí xét thi đua khen thưởng hàng năm. Cần phát huy vai trò, trách nhiệm của thành viên Ban chỉ đạo xã, Ban phát triển ấp trong công tác xây dựng nông thôn mới nhằm huy động tốt các nguồn lực đóng góp của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới. Trước khi quyết định công nhận tiêu chí xã nông thôn mới, công nhận ấp nông thôn mới, cần xem xét kỹ, đánh giá thật khách quan, chặt chẽ, đúng thực chất, không vì chỉ tiêu mà công nhận tiêu chí đạt nhưng còn nội dung chưa đạt cho nợ. Bên cạnh đó, cần tập trung chỉ đạo thường xuyên công tác kiểm tra, rà soát các tiêu chí đã đạt và đạt nhưng chưa đủ mạnh để có giải pháp nâng cao chất lượng các tiêu chí.


Anh Thư

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 24
  • Hôm nay: 477
  • Trong tuần: 9,098
  • Tất cả: 1,909,552