Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh họp thảo luận, đóng góp dự thảo báo cáo thẩm tra trình kỳ họp thứ 16 - HĐND tỉnh khóa IX
Chiều ngày 26/6/2020, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp để thảo luận, đóng góp dự thảo báo cáo thẩm tra của Ban trình tại kỳ họp thứ 16 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX. Cuộc họp do ông Thạch Giàu, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội chủ trì; tham dự có bà Dương Thị Ngọc Thơ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; ông Đinh Công My, Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội; các Ủy viên Ban Văn hóa - Xã hội; lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; Phó Giám đốc các Sở: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp; lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Quang cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, ông Đinh Công My, Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội trình bày dự thảo báo cáo thẩm tra đối với các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về: tình hình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020; công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng của năm 2020; kết quả thực hiện công tác quản lý các khu di tích cấp Quốc gia, cấp tỉnh và việc quy hoạch, xây dựng triển khai thực hiện các dự án phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 140/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh; các dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về: quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh năm học 2020 - 2021; quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh những đánh giá về kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế được nêu trong báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, qua công tác giám sát, tiếp xúc cử tri, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh nêu thêm một số vấn đề có liên quan lĩnh vực văn hóa - xã hội, từ đó đề xuất một số giải pháp để xem xét thực hiện trong thời gian tới. Nhìn chung các đại biểu dự họp thống nhất với dự thảo báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân đối với các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh và tham gia thảo luận, đóng góp bổ sung một số nội dung cần làm rõ về nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại để từ đó đưa ra giải pháp phù hợp hơn; đồng thời, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị có liên quan chỉnh sửa một số lỗi kỹ thuật soạn thảo văn bản trong các dự thảo Nghị quyết mà báo cáo thẩm tra đã nêu.
Kết luận cuộc họp, ông Thạch Giàu - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận ý kiến đóng góp của các đại biểu dự họp để xem xét bổ sung, hoàn chỉnh nội dung báo cáo thẩm tra của Ban và đề nghị cơ quan soạn thảo nghị quyết tiếp thu, hoàn chỉnh nội dung dự thảo Nghị quyết để trình kỳ họp thứ 16 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX.

Hồng Lý

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 215
  • Trong tuần: 18 716
  • Tất cả: 2982393