Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh họp thảo luận, đóng góp dự thảo báo cáo thẩm tra trình kỳ họp thứ 16 - HĐND tỉnh khóa IX
Chiều ngày 29/6/2020, Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp để thảo luận, đóng góp dự thảo báo cáo thẩm tra của Ban trình tại kỳ họp thứ 16 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX. Cuộc họp do ông Sơn Tươi - Trưởng ban Dân tộc chủ trì; tham dự có ông Thạch Giàu - Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; ông Nguyễn Thành Đông - Phó Trưởng ban Dân tộc; các Ủy viên Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh; ông Hà Thanh Sơn - Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Quang cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Thành Đông - Phó Trưởng ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh trình bày dự thảo báo cáo thẩm tra đối với các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020; công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng của năm 2020 trên lĩnh vực dân tộc. Nhìn chung các đại biểu dự họp thống nhất với dự thảo báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân đối với các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh và tham gia thảo luận, đóng góp bổ sung một số kết quả đạt được trên lĩnh vực dân tộc 6 tháng đầu năm 2020 như: việc triển khai thực hiện Chương trình 135, Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 – 2020, Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2019 - 2021; làm rõ về tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế; đưa ra giải pháp để Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới.
Kết luận cuộc họp, ông Sơn Tươi - Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận ý kiến đóng góp của các đại biểu dự họp để xem xét bổ sung, hoàn chỉnh nội dung báo cáo thẩm tra của Ban trình kỳ họp thứ 16 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX.

Hồng Lý

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 120
  • Trong tuần: 1 140
  • Tất cả: 3083220