Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7/2020
Ngày 27/7/2020, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7/2020 để sơ kết tình hình công tác tháng 7, triển khai chương trình công tác tháng 8/2020. Bà Đặng Thị Phương - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp; tham dự cuộc họp có bà Dương Thị Ngọc Thơ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các Ủy viên của Thường trực HĐND tỉnh; Phó Trưởng các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh; lãnh đạo các Phòng và chuyên viên Phòng Tổng hợp trực thuộc Văn phòng HĐND tỉnh.

Quang cảnh phiên họp

Trong tháng 7, Thường trực HĐND tỉnh tham gia cùng Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh, chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và kế hoạch của UBND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; tổ chức kỳ họp thứ 16 - HĐND tỉnh khóa IX; tổ chức họp báo tuần, phiên họp thường kỳ tháng và kịp thời cho ý kiến đối với 01 văn bản do UBND tỉnh xin ý kiến thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND tỉnh. HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2021 và Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh Trà Vinh năm 2021. Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2021 ban hành kế hoạch chi tiết, đề cương giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Ban hành kế hoạch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh sau kỳ họp thứ 16 - HĐND tỉnh khóa IX. Chỉ đạo đôn đốc, theo dõi và cử đại diện tham dự hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc cử tri doanh nghiệp 9/9 huyện, thị xã, thành phố. Ban hành 02 công văn gửi Chủ tịch UBND tỉnh xem xét trả lời ý kiến cử tri doanh nghiệp phục vụ cho Hội nghị tiếp xúc doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đầu tư trên địa bàn tỉnh. Các Ban HĐND tỉnh ban hành kế hoạch giám sát theo chương trình đã đề ra. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. 
Tháng 8/2020, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tập trung thực hiện một số công việc như: Đoàn giám sát số 02 của HĐND tỉnh nghiên cứu các văn bản có liên quan, họp triển khai và phân công nhiệm vụ thành viên Đoàn giám sát việc giao đất, cho thuê đất thực hiện công trình, dự án trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2019. Thường trực HĐND tỉnh quyết định thành lập Đoàn giám sát, xây dựng kế hoạch, đề cương báo cáo giám sát chuyên đề việc nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020. Tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề với doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh theo Kế hoạch số 121/KH-HĐND ngày 28/5/2020 của Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị tiếp xúc doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đầu tư trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với UBMTTQVN tỉnh, Thường trực HĐND cấp huyện tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 16 - HĐND tỉnh khóa IX. Các Ban HĐND tỉnh tiến hành giám sát theo chương trình đã đề ra. Xây dựng kế hoạch Hội nghị giao ban giữa Thường trực, các Ban HĐND tỉnh với Thường trực HĐND cấp huyện. Tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tập huấn,... do các cơ quan Quốc hội, Bộ ngành Trung ương, tỉnh - thành bạn, Tỉnh ủy, UBND, các Sở, Ban, ngành tỉnh, huyện, thị xã, thành phố và cơ sở tổ chức về các vấn đề có liên quan.

Anh Thư

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 33
  • Hôm nay: 249
  • Trong tuần: 18 750
  • Tất cả: 2982427