Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh họp thảo luận, đóng góp dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc quản lý, sử dụng và thanh toán quỹ BHYT tại các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc phạm vi quản lý của nhà nước trên địa bàn tỉnh
Ngày 09/9/2020, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh tổ chức cuộc họp để thảo luận, đóng góp các dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc quản lý, sử dụng và thanh toán quỹ BHYT tại các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc phạm vi quản lý của nhà nước trên địa bàn tỉnh. Ông Thạch Giàu - Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp; tham dự có bà Dương Thị Ngọc Thơ – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, các thành viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; Phó Trưởng các Ban: Kinh tế - Ngân sách, Pháp chế, Dân tộc HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các đơn vị: Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Y tế, UBND huyện Cầu Kè, Bệnh viện Y dược cổ truyền Trà Vinh; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh.

Quang cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, sau khi thông qua các dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc quản lý, sử dụng và thanh toán quỹ BHYT tại các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc phạm vi quản lý của nhà nước trên địa bàn tỉnh tại UBND huyện Cầu Kè, Bệnh viện Y dược cổ truyền Trà Vinh và Bảo hiểm xã hội tỉnh; nhìn chung, các đại biểu dự họp cơ bản thống nhất với nội dung các dự thảo báo cáo giám sát và tham gia thảo luận, đóng góp, bổ sung một số nội dung cần làm rõ hơn về nguyên nhân của những hạn chế, kiến nghị của các đơn vị. 
Kết luận cuộc họp, ông Thạch Giàu - Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh ghi nhận ý kiến đóng góp của các đại biểu dự họp để xem xét bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo giám sát; theo đó, qua giám sát tại các đơn vị, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh đã có một số kiến nghị, đề nghị các đơn vị tiếp tục tổ chức thực hiện việc quản lý, sử dụng và thanh toán quỹ khám, chữa bệnh BHYT theo quy định của pháp luật như: Bệnh viện Y dược cổ truyền Trà Vinh tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính trong khám, chữa bệnh; bảo đảm công khai, minh bạch các danh mục dịch vụ y tế và giá các dịch vụ y tế, kịp thời phát hiện những sai sót, trùng lặp trong thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT để chấn chỉnh, xử lý; chỉ định sử dụng thuốc, dịch vụ kỹ thuật, vật tư y tế phù hợp, đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT. UBND huyện Cầu Kè tiếp tục thực hiện tốt việc tuyên truyền về ý nghĩa nhân văn của chính sách BHYT; chỉ đạo UBND các xã, thị trấn và các phòng, ban chức năng thuộc UBND huyện tiếp tục thực hiện tốt việc bình xét hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình, lập danh sách theo hộ gia đình chuyển cho cơ quan BHXH để kịp thời cấp thẻ BHYT cho các đối tượng thụ hưởng; trong công tác rà soát, lập danh sách, in, cấp thẻ BHYT cho các đối tượng cần chú trọng thực hiện đầy đủ theo quy định nhằm hạn chế đến mức thấp nhất việc sai sót thông tin, trùng thẻ; chỉ đạo Phòng Y tế huyện tăng cường kiểm tra các cơ sở khám, chữa bệnh trong việc quản lý, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí khám, chữa bệnh BHYT. Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý chặt chẽ dữ liệu, hạn chế không để xảy ra tình trạng sai lệch thông tin, trùng thẻ ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia BHYT;  tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên ngành thường xuyên về việc quản lý, sử dụng và thanh toán quỹ BHYT, việc thực hiện chế độ, chính sách BHYT tại các cơ sở khám, chữa bệnh, các doanh nghiệp có sử dụng lao động và các địa phương; chú trọng nâng cao chất lượng, tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác giám định BHYT,…


Hồng Lý

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 73
  • Hôm nay: 1351
  • Trong tuần: 20 752
  • Tất cả: 2985726