Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Trà Vinh giám sát công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tiếp công dân, hòa giải ở cơ sở tại UBND Phường 2 (TXDH) và UBND thị xã Duyên Hải
Ngày 16/9/2020, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh do ông Nguyễn Hiền Tuấn, Trưởng ban Pháp chế làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tiếp công dân, hòa giải ở cơ sở tại UBND Phường 2, UBND thị xã Duyên Hải. Tham gia Đoàn giám sát có Phó Trưởng ban, các Ủy viên Ban Pháp chế, đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh, lãnh đạo và chuyên viên Phòng Tổng hợp - Văn phòng HĐND tỉnh.

Đoàn giám sát làm việc tại UBND thị xã Duyên Hải

Qua giám sát, từ năm 2019 đến 6 tháng đầu năm 2020, UBND phường 2 và UBND thị xã có ban hành các quyết định, kế hoạch về triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tiếp công dân và hòa giải ở cơ sở; quan tâm củng cố, kiện toàn và phát huy vai trò trách nhiệm của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp huyện, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật và hòa giải viên xã - phường, đồng thời ban hành kế hoạch phối hợp với UBMTTQVN cùng cấp, chính quyền địa phương ở cơ sở, các phòng ban, đoàn thể có liên quan tổ chức và phối hợp tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở; có thành lập Ban Tiếp công dân ở thị xã, ban hành nội quy, quy chế tiếp công dân, niêm yết công khai lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND, phân công công chức tiếp công dân thường xuyên, bố trí địa điểm và đảm bảo các điều kiện cần thiết cho hoạt động tiếp công dân, thực hiện tiếp nhận, xử lý đơn công dân và mở sổ theo dõi hoạt động tiếp và nhận đơn công dân; thực hiện kiểm tra, sơ tổng kết và thanh quyết toán chế độ, chính sách cho đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tiếp công dân, hòa giải ở cơ sở.
Kết quả, trên địa bàn thị xã Duyên hải đã tổ chức 3.974 cuộc phổ biến, giáo dục pháp luật đến 227.579 lượt công chức, viên chức, học sinh và nhân dân nắm biết, cập nhật thông tin kiến thức pháp luật hiện hành (trong đó UBND Phường 2 tổ chức phổ biến 10 cuộc, có 455 lượt người tham dự); hình thức phổ biến đa đạng như: trực tiếp thông qua các cuộc họp, hội nghị, cấp phát sổ tay, tờ gấp hỏi đáp kiến thức pháp luật, thông qua hoạt động truyền thanh, báo chí và hoạt động giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục quốc dân; có trang bị tủ sách pháp luật theo quy định; tổ chức tiếp 606 lượt công dân (trong đó UBND Phường 2 tiếp 113 lượt công dân); tiếp nhận và giải quyết 84/84 đơn công dân, đạt 100% (trong đó UBND Phường 2 giải quyết 13/13 đơn, đạt 100%); Tổ hòa giải ở ấp, khóm tiếp nhận và hòa giải thành 78/102 vụ, hòa giải không thành 24/102 vụ (trong đó riêng UBND Phường 2 tiếp nhận và hòa giải thành 05/05 vụ). Tuy nhiên, trong thực hiện nhiệm vụ công tác vẫn còn một số hạn chế, khó khăn như: một vài địa phương cấp xã chưa thật sự quan tâm công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; hình thức phổ biến chưa đổi mới, chưa tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện phổ biến, nội dung chưa chú trọng phổ biến các văn bản dưới luật và nghị quyết của HĐND các cấp; một số báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thiếu kỹ năng, chưa kịp thời cập nhật văn bản pháp luật trong công tác phổ biến pháp luật; việc quản lý, theo dõi, ghi chép sổ tiếp công dân ở một vài địa phương cấp xã chưa đầy đủ, chưa theo dõi báo cáo của các ngành về kết quả giải quyết đơn để chuyển đến công dân có đơn thư nắm, biết theo quy định; công tác tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức pháp luật và công tác kiểm tra đôi lúc thiếu thường xuyên;...

 

Đoàn giám sát làm việc tại UBND Phường 2 (TXDH)

Kết luận sơ bộ tại cuộc giám sát, ông Nguyễn Hiền Tuấn - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát ghi nhận kết quả đạt được của đơn vị trong thời gian qua, đồng thời đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy vai trò của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật và hòa giải viên ở cơ sở, tổ chức phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên Hội đồng tổ chức thực hiện; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật, nội dung phổ biến phù hợp với đối tượng điều chỉnh của văn bản được tuyên truyền; tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; tăng cường phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật, tiếp công dân, hòa giải ở cơ sở; ghi chép đầy đủ, quản lý chặt chẽ sổ sách tiếp công dân và thống kê, báo cáo kịp thời; theo dõi báo cáo kết quả giải quyết đơn công dân để thông báo kịp thời đến người có đơn khiếu nại, tố cáo; thường xuyên kiểm tra địa phương cấp xã nhằm phát hiện thiếu sót, khó khăn để hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời,…


N. T Đào

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 378
  • Trong tuần: 14 753
  • Tất cả: 3002473